Mati syahid besar ganjarannya

By mfrstudio


Orang yang mati syahid memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah SWT.


AL-MARAGHI berkata: Dalam ayat sebelum ini, Allah SWT menerangkan tentang orang musyrikin yang menakut-nakutkan orang Islam yang berjihad dengan menyebut akibat-akibat buruk dan boleh terbunuh seperti yang mereka alami di Uhud.

Sedangkan persoalan terbunuh itu merupakan perkara yang tidak disukai oleh orang.

Allah SWT menyusul pula dengan penjelasan bahawa seseorang itu terbunuh kerana sudah ditakdirkan-Nya seperti halnya dengan kematian. Sesiapa yang sudah ditakdirkan mati terbunuh, dia tidak mampu menghindari dan demikianlah sebaliknya. Oleh itu, mereka tidak perlu takut untuk berjihad.

Iktibar dan fiqh ayat ke-169

*Ibnu Kathir berkata: Allah SWT memberitahu mengenai keadaan orang yang mati syahid bahawa mereka itu hanya mati di dunia tetapi roh mereka tetap hidup dan mendapat rezeki di akhirat. Dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain telah ditegaskan bahawa ayah Jabir iaitu Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari r.a terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid.

*Menurut riwayat Ibnu Abbas r.a pula, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahawa Raslullah SAW bersabda: "Tatkala kawan-kawanmu telah tewas di Uhud itu, maka roh mereka disimpan oleh Allah SWT di dalam rongga burung hijau. Terbang dan hinggap di sekitar sungai-sungai syurga, makan daripada buah-buahan dan hinggap pada ranting-ranting emas yang tergantung di bawah naungan 'arasy".

*Al-Maraghi berkata: Janganlah kamu menyangka wahai orang yang mendengar ucapan kaum munafik, iaitu golongan yang mengingkari dan meragukan hari kebangkitan dan mengutamakan dunia dari akhirat, bahawa orang yang mati syahid pada jalan Allah SWT itu telah kehilangan kehidupan dan tidak bererti lagi. Kehidupan yang dinyatakan oleh al-Quran mengenai kaum syuhada adalah kehidupan di alam ghaib, hakikatnya tidak diketahui oleh kita. Sebab itu, kita tidak perlu mengada-adakan cerita di luar batasan wahyu.

lHamka berkata: Iman orang mukmin yang telah teguh, sedia mati mempertahankan agama Allah SWT, sekarang mendapat sambutan dan ketentuan daripada Allah SWT. Orang yang mati dalam peperangan kebenaran itu tidak mati. Mereka tetap hidup dan tetap mendapat rezeki daripada Allah SWT.

*Quraish Shihab berkata: Sekali-kali janganlah engkau wahai Muhammad atau siapapun yang dapat ditujukan kepadanya pesanan ini, mengira apatah lagi menduga keras atau yakin bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah SWT baik dalam perang Uhud itu mahupun selainnya adalah orang yang telah mati. Sekarang ini bahkan mereka itu hidup dengan kehidupan yang berbeza dengan kehidupan kamu. Kerana hidup mereka di sisi Tuhan mereka yang Maha Agung dalam keadaan mereka dianugerahkan rezeki yang sesuai dengan alam tempat mereka kini berada, dan sesuai pula dengan nilai perjuangan mereka dan kebesaran serta kemurahan Allah SWT.

*Al-Sonhaji berkata: Ayat ini diturunkan kepada para syuhada yang gugur di medan perang Badar yang berjumlah 14 orang. Enam daripadanya kaum Muhajirin dan lapan kaum Ansar. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan: Ayat ini ditujukan kepada para syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud.

Iktibar dan fiqh ayat ke-170

*Al-Qurtubi berkata: Ayat ini menjadi dalil besarnya pahala orang yang terbunuh pada jalan Allah SWT dan mendapat syahid sehingga ia dapat mengkifarahkan semua dosa.

*Al-Suddi berkata: Orang yang mati syahid akan didatangkan sebuah kitab yang di dalamnya tercatat, akan datang kepadamu fulan pada hari ini dan akan datang kepadamu fulan pada hari ini. Maka bergembiralah dia atas kedatangannya, sebagaimana penduduk dunia bergembira dengan ketidakhadiran mereka, apabila ia datang.

*Sa'id bin Jubair berkata: Ketika mereka memasuki syurga dan menyaksikan kemuliaan yang disediakan untuk para syuhada, mereka berkata: Seandainya saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia mengetahui kemuliaan yang kami saksikan ini, maka apabila ada peluang untuk berperang, nescaya mereka langsung menyambutnya dengan sendiri sehingga mereka mati syahid dan mendapatkan sebagaimana yang kami peroleh daripada kebaikan. Maka Rasulullah memberitahu mengenai keadaan mereka serta kemuliaan yang mereka terima. Dan Allah SWT memberitahu mereka: Sesungguhnya Aku telah menurunkan dan memberitahu Nabimu mengenai keadaan kamu dan apa yang kamu peroleh, maka bergembiralah atas itu.

*Al-Maraghi berkata: Mereka diberi khabar gembira mengenai teman-teman mereka yang keluar berjihad dan terselamat bahawa mereka akan menyusul di belakangnya (mati syahid). Maksud ayat ini ialah mereka akan tetap hidup sesudah mereka, meskipun mereka mendahului teman-temannya.

lHamka berkata: Sukacita sebagaimana yang telah dibayangkan oleh Rasulullah SAW yang sentiasa berkata benar tentang hidup bahagia di dalam syurga itu. Dengan demikian syuhada yang telah merasa bahagia dan gembira dalam hidup yang kekal di sisi Allah, berpesan pula dengan perantaraan ayat ini, sebab Allah sendiri yang berjanji hendak menyampaikan menurut hadis Ibnu Abbas tadi bahawa teman seperjuangan yang tinggal tidak usah takut, tidak usah berdukacita, teruskanlah perjuangan dan janganlah takut tewas di medan jihad. Sebab perpindahan dari hidup yang fana kerana memperjuangkan cita-cita menuju hajat yang kekal hanya dipisahkan oleh maut yang sebentar sahaja. Sesudah itu, di alam lain, di alam syurga jannah al-naim. Tersedialah hidup bahagia dan rezeki yang kekal abadi.

Iktibar dan fiqh ayat ke 171

*Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: Ayat ini mengambil orang-orang Mukmin secara keseluruhan baik yang mati sebagai syuhada mahupun tidak. Allah SWT tidak sedikitpun memberitahu kurnia dan pahala yang diberikan kepada para Nabi, maka Allah juga menyebutkan apa yang diberikan-Nya kepada orang yang beriman.

lMuhammad bin Ishaq berkata: Mereka merasa senang hati atas apa yang diperolehi melalui apa yang telah dijanjikan, serta pahala yang besar yang diberikan kepada mereka.

*Al-Maraghi berkata: Maksud nikmat di sini ialah ganjaran pahala yang akan diberikan kepada seseorang sebagai balasan terhadap amalannya. Kurniaan yang dimaksudkan di sini adalah kurniaan Allah SWT kepada hamba-Nya yang taat lagi patuh kepada-Nya. Ayat ini mengandungi galakan agar berjihad, mendorong agar mencari syahid dan merangsang mereka menambahkan lagi rasa taat serta khabar gembira kepada orang beriman bahawa mereka akan memperolehi kemenangan yang lebih besar.

*Hamka berkata: Mereka itu baik syuhada yang telah pergi terlebih dahulu atau yang mengikuti jejak mereka, meneruskan perjuangan, sehingga ada pula yang syahid, hanya di dunia ini mungkin agak bimbang kerana tarikan kehidupan dunia, tetapi bila mereka bertemu dengan syurga, bertemulah keadaan yang sama sekali tidak disangka. Kebahagiaan abadi, nikmat dan kurnia yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia ketika hidup didunia. Kerana memang ganjaran untuk orang yang beriman itu tidak disia-siakan oleh Allah SWT.

*Quraish Shihab berkata: Setelah dalam ayat yang lalu dijelaskan tentang kegembiraan para pahlawan yang gugur di jalan Allah SWT atas kurniaan yang mereka dapat dan akan didapatkan oleh teman-teman seangkatan dengan mereka. Maka sekali lagi dalam ayat ini mengulangi pernyataan yang lalu untuk memberi isyarat bahawa apa yang mereka perolehi itu, adalah semata-mata anugerah daripada Allah SWT. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah SWT dan Allah SWT tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman sama ada mereka yang gugur di Uhud atau selainnya. Bahkan yang gugur mahupun yang meninggal secara normal.

Iktibar dan fiqh ayat ke-172

*Al-Qurtubi berkata: Ayat ini dikatakan diturunkan kepada dua lelaki di kalangan Bani Asy'al dan seorang bertongkat atas sahabatnya untuk meneruskan perjuangan menentang golongan musyrikin.

lMuhammad bin Ishaq berkata: Peristiwa perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Dan pada keesokan harinya iaitu hari Ahad, penyeru Rasulullah SAW menyeru kepada khalayak untuk mengejar musuh. Selain itu, penyeru itu juga menyerukan agar tidak seorang pun keluar bersama mereka kecuali mereka yang hadir dalam perang Uhud. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram memberitahu kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, ayahku mengamanahkan kepadaku untuk menjaga saudara-saudara perempuanku seramai tujuh orang, dan ayahku berkata: Hai anakku, tidak seharusnya aku dan engkau meninggalkan para wanita bersendirian tanpa adanya seorang lelaki di tengah-tengah mereka, dan kau bukanlah orang yang mengutamakanmu untuk berjihad bersama Rasulullah SAW atas diriku sendiri. Tinggallah bersama saudara perempuanmu. Maka aku tinggal bersama mereka". Maka Rasulullah SAW membenarkannya dan akhirnya ia berangkat bersama beliau. Beliau keluar dengan maksud untuk menakut-nakutkan musuh dan menyampaikan kepada mereka bahawa beliau keluar dengan maksud mencari mereka, agar dengan cara itu mereka menduga beliau masih mempunyai kekuatan dan apa yang menimpa beliau bersama sahabatnya tidak menyebabkan mereka menjadi gentar menghadapi musuh.

*Al-Maraghi berkata: Orang mukmin adalah orang yang menerima segala seruan Allah SWT menjawab panggilan-Nya dan melaksanakan setiap perbuatan dengan sebaik-baik mungkin serta takut menghadapi dosa kerana kelemahan mereka. Ini kerana sewaktu dalam perang Uhud mereka telah menyebabkan Nabi SAW mendapat luka dan menanggung penderitaan. Mereka akan mendapat ganjaran pahala yang besar kerana mereka telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

*Hamka berkata: Ayat ini sebagai lanjutan ayat yang sebelumnya iaitu pujian kepada orang-orang yang beriman itu yang bergembira dengan nikmat kurniaan Allah SWT dan janji Allah SWT. Bahawa Dia tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi mereka. Kemudian diberikan pujian istimewa kepada seluruh angkatan perang yang menyertai peperangan Uhud. Sebagaimana yang diketahui, selepas selesai perang, mereka kembali ke Madinah. Mereka kembali sesudah meninggalkan kawan-kawan yang syahid di medan Uhud seramai 70 orang itu dan yang pulang itu ramai di kalangan mereka yang tercedera. Abul Rahman bin Auf menderita luka-luka hingga 20 liang luka di badannya. Tetapi hanya satu malam sahaja mereka dapat berehat di rumah dengan badan yang penat. Sedangkan esok paginya, penyeru perang telah menyorakkan perintah Rasulullah SAW supaya segera berangkat mengejar musuh musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan itu. Penyeru perang menyampaikan perintah bahawa yang boleh ikut hanyalah mereka yang menyertai perang Uhud sahaja. Yang lain tidak perlu ikut. Maka diujilah mereka dalam ayat ini kerana mereka telah menyambut seruan Allah SWT dan Rasul, padahal mereka dalam keadaan yang parah. Hal ini tidak akan terjadi jika bukan kerana semangat iman yang berkobar-kobar. Dan dalam penilaian terhadap ilmu perang, ini adalah satu taktik perang yang amat tinggi. Sebab di dalam suatu peperangan, semangat yang tinggi dalam menghadapi musuh, adalah syarat yang mutlak. Selain mengangkat senjata terhadap musuh. Hendaklah diikhtiarkan pula berbagai-bagai cara untuk meruntuhkan semangat mereka.

Kesimpulan

Ayat ini mengajar kita supaya sentiasa bergantung kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya kerana Dialah sebaik-baik pelindung.


Larangan sembunyi harta perang

By mfrstudio
Al-Maraghi berkata: Setelah Allah SWT menganjurkan agar berjihad dan menyatakan penderitaan yang ditanggung oleh orang yang berjihad pada jalan-Nya, lalu disusuli pula dengan keterangan mengenai hukum jihad.

Antara hukum berjihad pada jalan-Nya ialah larangan menyembunyikan harta rampasan perang.

Iktibar dan fiqh ayat ke-161:

i. Ibn Kathir berkata: Yang demikian itu merupakan penyucian terhadap diri Nabi SAW daripada pelbagai bentuk pengkhianatan dalam menjalankan amanat, pembahagian harta rampasan dan sebagainya.

ii. Al-Qurtubi berkata: Datang dalam keadaan terikat merupakan kehinaan yang Allah azabkan kepada pembohong dan penipu dan Allah menjadikan balasan ini setimpal dengan apa yang dilakukannya di dunia.

iii. Al-Maraghi berkata: Sepanjang tempoh sejarah kenabian, tidak pernah ada seorang nabi yang melakukan perbuatan khianat dengan menyembunyikan harta rampasan perang.

Ini kerana Allah SWT telah memelihara para nabi-Nya daripada berbuat demikian. Sememangnya ia tidak layak dilakukan oleh para nabi yang mempunyai darjat kenabian atau dilakukan oleh sebahagian daripada mereka. Lagipun darjat kenabian dianggap sebagai taraf yang tertinggi.

Oleh itu, mereka yang mendapat kedudukan tersebut tidak akan sanggup melakukan tindakan yang bersifat merendahkan diri dan tercela.

iv. Hamka berkata: Dalam ayat ini terdapat kalimah yaghulla atau yaghlul, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu bermaksud curang.

Ia bermaksud seseorang mengambil barang sesuatu lalu memasukkan secara sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lan. Kemudian dipakailah kalimah ini untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (ghanimah), lalu sebelum barang itu dibahagi dengan adil oleh ketua perang, terlebih dahulu disembunyikannya ke dalam penaruhannya, sehingga barang tersebut tidak termasuk dalam pembahagian. Maka samalah barang itu dengan mencuri.

Iktibar dan fiqh ayat ke-162:

i. Ibn Kathir berkata: Tidak ada kesaksamaan antara orang yang mengikuti keredaan Allah SWT dengan menerapkan syariat-Nya sehingga demikian itu ia berhak mendapatkan keredaan dan pahala-Nya yang besar.

Ini berbeza dengan orang yang berhak mendapatkan murka Allah, yang sudah menjadi kepastian baginya serta tidak dapat dipalingkan darinya. Pada hari kiamat kelak tempatnya adalah neraka jahanam sebagai tempat kembali yang paling buruk.

ii. Al-Maraghi berkata: Adakah mereka yang bertawakal dan mentaati Allah SWT untuk mendapatkan keredaan-Nya serta tidak menggelapkan harta rampasan perang atau melakukan dosa-dosa lain balasannya sama dengan mereka yang melakukan perbuatan yang dimurkai Allah SWT, melakukan sesuatu yang mendatangkan kekotoran pada jiwanya seperti mencuri, khianat, merampas, membunuh, tidak melakukan perbuatan baik dan amalan soleh?

iii. Hamka berkata: Apakah orang yang jujur, taat, menyerah kepada pemimpin berapa patut diberi atau dibahagi harta rampasan kerana di turut berperang semata-mata kerana mengharapkan reda Allah SWT sama dengan orang yang pulang dengan murka Allah SWT kerana mencuri, curang dan menggelapkan harta rampasan perang?

Orang yang curang ini laksana perosak. Di dunia dia dikutuk dan di akhirat kelak, neraka adalah tempatnya.

iv. Al-Sonhaji berkata: Allah menjelaskan, setiap amalan itu ada upahnya dan upah orang yang taat tentu sekali tidak serupa dengan upah orang yang jahat atau derhaka.

Iktibar dan fiqh ayat ke-163

i. Al-Qurtubi berkata: Siapa yang tidak terikat dia mendapat darjat yang tinggi dalam syurga dan siapa yang diikat mendapat balasan dalam neraka.

ii. Al-Hasan al-Basri dan Muhammad bin Ishaq berkata: Iaitu orang-orang yag berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat kejahatan itu bertingkat-tingkat.

iii. Abu Ubaidah dan Kisa'ie berkata: Iaitu mempunyai tingkatan yang berbeza-beza sama ada di syurga mahupun di neraka.

iv. Al-Maraghi berkata: Golongan yang taat dalam usaha mencari keredaan Allah SWT dan golongan yang derhaka kepada Allah masing-masing mempunyai darjat dan kedudukan berbeza-beza, begitu juga dengan pelaksanaan hukumannya.

Perbezaan darjat antara satu sama lain sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang pernah diminta oleh Nabi SAW menjelang ajal baginda dengan dirasakan penderitaan yang paling berat sewaktu dalam tempoh nyawa dicabut.

Perbezaan darjat ini mempunyai pengaruh terhadap tabiat manusia. Ini kerana setiap perbuatan baik akan mengangkat martabat manusia, begitu juga sebaliknya.

Iktibar dan fiqh ayat ke-164:

i. Ibn Kathir berkata: Ini adalah kurnia yang paling besar, di mana rasul yang diutuskan kepada mereka itu adalah dari kalangan mereka sendiri, sehingga mereka akan dapat berkomunikasi dan menjadikannya tempat rujukan dalam memahami firman-firman-Nya.

ii. Al-Maraghi berkata: Allah SWT menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW yang menggambarkan keluhuran budi baginda:

l Baginda datang daripada kalangan mereka iaitu berbangsa Arab.

l Baginda membacakan kepada mereka beberapa ayat Allah SWT yang menyentuh mengenai kekuasaan, keesaan dan ilmu-Nya. Baginda membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan mendapat keredaan di sisi Allah SWT.

l Baginda membersihkan mereka dari segala akidah yang sesat dan kekotoran penyembahan berhala. Ini kerana bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain memiliki akhlak, akidah, dan budaya yang sesat sebelum kedatangan Islam.

l Baginda mengajarkan al-Quran dan al-hikmah kepada mereka.

Pengajaran al-Quran bererti menyatakan pengajaran pengetahuan syariat secara formal. Mengajar hikmah bererti menyatakan pengajaran untuk memahami rahsia, sebab dan faedah syariat.

iii. Hamka berkata: Allah SWT telah memberikan kurniaan yang tinggi kepada mereka itu. Mereka yang mula-mula didatangi itu adalah bangsa Arab dan rasul yang dibangkitkan itu adalah antara mereka sendiri, orang Arab juga, keluarga mereka yang terdekat.

Bahkan dari mereka sendiri memakai bahasa mereka sendiri yang dapat mereka fahami. Diajarkan kepada mereka kitab, iaitu menulis dan membaca. Ayat yang mulai turun di Gua Hira' adalah menyuruh membaca dan menggunakan pena.

Ini kerana peredaran zaman dari purbakala sehingga sekarang, menulis dan membaca adalah pengikat dan pencatat pelbagai ilmu.

iv. Quraish Shihab berkata: Setelah selesai tumpuan yang lalu dan jelas juga melalui peristiwa Uhud betapa berharga bimbingan Nabi Muhammad SAW.

Ayat ini mengingatkan mereka, bahkan seluruh manusia betapa besarnya anugerah Allah SWT, yang antara lain telah memberi kurnia kepada mukmin.

Ini apabila Allah SWT mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Seorang manusia yang terkenal dengan kejujuran dan amanahnya, kecerdasan kemuliaan sebelum kenabian yang berfungsi terus-menerus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT.

Ayat ini juga dapat dihubungkan dengan ayat lalu di mana Allah SWT telah menyucikan nabi-Nya dari segala jenis pengkhianatan, maka dalam ayat ini menetapkan buat beliau aneka kemuliaan dan keutamaan beliau.


Suruhan amal

By mfrstudio


iSLAM menyuruh kita bermesyuarat sebelum membuat keputusan dalam urusan seharian. - Gambar hiasan


SHEIKH Muhammad Abu Zahrtah berkata: Allah SWT menerangkan keadaan orang yang beriman ketika hampirnya tercetus peperangan Uhud dan selepasnya. Begitu juga apa yang terkena musibah di kalangan mereka.

Kemudian Allah menerangkan penawar kedukaan dan penyakit mereka, seterusnya mengajak mereka untuk memulakan jihad kerana apa yang tertimpa ke atas mereka juga kepada musuh mereka.

Allah SWT menerangkan sebab-sebab kekalahan supaya mereka berhati-hati kerana kesilapan boleh mengajar sesuatu kebenaran dengan lebih baik.

Ayat ke-159

Firman Allah SWT yang bermaksud: Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Al-Qurtubi berkata: Ayat ini memberi maksud bahawa Rasulullah SAW memberi ihsan dan kasih sayang kepada yang lari dalam perang Uhud tanpa memarahi mereka.

Justeru, Allah SWT menyatakan perbuatan tersebut dengan taufiknya. Beliau juga berkata, ayat ini menjadi dalil bahawa harus berijtihad dalam perkara yang bersifat zhanniyat.

ii. Al-Razi berkata: Ayat ini menyatakan bahawa tidak dinamakan tawakal bagi orang yang mengabaikan dirinya sendiri, sebagaimana anggapan segelintir orang yang jahil. Kalaulah tawakal ini membawa pengertian mengabaikan diri sendiri, sebenarnya ia bertentangan dengan konsep musyawarah.

Oleh yang demikian, tawakal yang sebenarnya ialah manusia harus memerhatikan perjalanan hukum sebab akibat secara rasional dan hendaklah berpegang dengan kekuasaan Allah SWT.

iii. Al-Hasan al-Basri berkata: Yang demikian itu merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dengannya Allah mengutuskannya. Dan ayat ini serupa dengan firman-Nya yang bermaksud: Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

iv. Al-Maraghi berkata: Ayat ini mengandungi petunjuk kepada golongan mukalaf serta mendorong mereka berserah diri kepada Allah SWT dan merujuk semua masalah kepada-Nya di samping menjauhkan diri daripada memohon kepada selain Allah SWT.

v. Hamka berkata: Di dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggi daripada Allah SWT dan Rasul-Nya, kerana sikapnya yang lemah-lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dididiknya iman mereka agar lebih sempurna.

Demikian kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya, kerana tamak akan harta rampasan perang, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah.

vi. Quraish Shihab berkata: Setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah SWT membimbing kaum muslimin secara umum, kini tumpuan diarahkan kepada nabi Muhammad SAW, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi SAW kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud.

Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan lemah-lembut Nabi SAW.

vii. Al-Sonhaji berkata: Para ulama sepakat mengatakan bahawa tiap-tiap perkara yang telah diwahyukan oleh Allah SWT tidak dibenarkan bagi Rasul-Nya untuk membincangkannya kepada sahabat-sahabatnya, kerana ia merupakan suatu perintah. Tidak boleh diminta pendapat orang dalam perkara itu.

Adapun yang oleh dimesyuaratkan ialah selain perkara-perkara yang telah diwahyukan iaitu mengenai urusan keduniaan dan maslahat peperangan dan sebagainya.

Ayat ke-160

Firman Allah SWT yang bermaksud: Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu, dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Kathir berkata: Ayat ini dengan jelas menunjukkan perintah Allah supaya hanya bertawakal kepada-Nya sahaja.

ii. Al-Qurtubi berkata: Hendaklah orang yang beriman bertawakal kepada Allah kerana jika Allah menolong maka musuh-musuh tidak dapat mengalahkannya.

iii. Al-Maraghi berkata: Ayat ini mengandungi dorongan agar bertawakal kepada Allah selepas melakukan musyawarah, serta adanya semangat juang yang teguh, setelah melakukan segala persiapan perang setakat yang termampu.

Orang mukmin perlu bertawakal kepada Allah SWT sahaja kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka kecuali Allah SWT sahaja.

iv. Hamka berkata: Kepada kita sudah diajarkan, bahawasanya yang Maha Kuasa atas seluruh alam ini adalah Allah. Dia yang menguasai seluruh langit, bumi, laut dan darat. Bahkan sampai kepada sungai-sungai yang mengalir. Kadang-kadang medan perang itu sendiri.

Itu sebabnya di dalam perang amat penting menyelidiki medan. Kadang-kadang musim hujan, musim panas dan seumpamanya turut menentukan kalah dan menang dalam peperangan.

v. Quraish Shihab berkata: Kebulatan tekad yang mendahului perintah bertawakal menuntut upaya maksima manusia, menuntut penggunaan segala sebab untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian ia adalah kekuatan, sedang tawakal adalah kesedaran akan kelemahan diri di hadapan Allah SWT dan habisnya upaya, disertai kesedaran bahawa Allah adalah penyebab yang menentukan keberhasilan dan kegagalan manusia.

Dengan demikian upaya dan tawakal adalah gabungan sebab dan penyebab.

vi. Al-Sonhaji berkata: Ayat ini mengisyaratkan supaya bertawakal selepas bermesyuarat kerana Allah akan memberkati mereka itu dengan memberikan pertolongan-Nya.

Semoga kita menjadi golongan yang sentiasa mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Amin.


Mati syahid besar ganjarannya

By mfrstudio


Berjihad di jalan Allah sehingga mengorbankan nyawa akan diberi ganjaran besar di sisi Allah kelak. - Gambar hiasan


SHEIKH Muhammad Abu Zahrah berkata: Sentiasalah nas-nas al-Quran yang mulia mengingatkan pengajaran dan iktibar berkenaan kekalahan di Uhud, seolah-olah musibah ini bukanlah pemisah yang hakiki sebaliknya kembali kepada yang menang dan tidak berpaling daripada apa-apa.

Di sini terdapat banyak iktibar dan faedahnya yang terbesar ialah kemenangan serta menjelaskan realiti dan hakikat jiwa.

Dalam ayat-ayat ini juga, Allah SWT menjelaskan perbezaan antara golongan yang beriman dan yang terpisah serta kematian orang yang dikasihi ketika berjihad. Berbanding dengan jiwa orang kafir apabila terkena musibah ini amat jauh perbezaannya.

Iktibar dan fiqh ayat 156:

l Al-Qurtubi berkata: Iaitu golongan munafiqin. Justeru, dilarang orang Islam daripada berkata sebagaimana ucapan mereka.

* Al-Maraghi berkata: Beriman kepada qada dan qadar tidak semestinya menjadikan seseorang muslim melakukan sesuatu pekerjaan secara terpaksa (jabariyah).

Ini kerana kalimah qada mempunyai pertalian dengan ilmu Allah mengenai sesuatu yang akan terjadi. Ilmu-Nya adalah sesuatu yang dapat diungkapkan, sedikit pun tidak menunjukkan unsur paksaan. Qadar pula menyatakan sesuatu yang sudah terjadi seiring dengan ilmu-Nya.

Ilmu Allah SWT sudah pasti sesuai dengan apa yang berlaku, seandainya tidak ia akan menunjukkan Allah SWT bersifat jahil.

* Hamka berkata: Telah kita ketahui bahawa erti kufur ialah tidak mahu menerima kebenaran, walaupun orangnya masih mengakui muslim. Maka adalah orang-orang lemah imannya mengucapkan kata yang hanya patut keluar dari mulut orang kafir atau munafik.

Setelah mereka melihat kenyataan, bahawa dalam peperangan Uhud itu banyak orang yang tewas ataupun dalam kejadian yang lain, misalnya ada orang yang mati dalam perantauan, maka si lemah iman itu berkata: "Jika dia tidak pergi meninggalkan kampung halaman, tentu mereka tidak akan mati".

* Quraish Shihab: Ayat di atas memberi tontonan kepada kaum muslimin dengan menjadikan beberapa hal dari peristiwa itu sebagai titik tolak tontonan. Ia dimulai dengan akidah iaitu meluruskan sangkaan buruk terhadap Allah SWT.

Lebih-lebih lagi kerana ada di antara keluarga mereka terkorban dan sedih dengan kematian keluarga mereka, atau boleh jadi atau boleh jadi berbekas dalam hati mereka ucapan-ucapan orang munafik.

* Al-Sonhaji berkata: Setelah Allah menerangkan tentang kekalahan orang-orang mukmin dalam peperangan Uhud didorong oleh hasutan syaitan yang menyesatkan mereka.

Maka Allah mengingatkan mereka di dalam ayat ini dengan jenis hasutan syaitan yang lain pula iaitu hasutan yang menggoncangkan serta menyesatkan orang-orang yang kufur.

Iktibar dan fiqh ayat 157:

l Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi makna bahawa berperang dan mati di jalan Allah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat, ampun dan keredaan-Nya. Dan yang demikian itu lebih baik daripada tetap hidup di dunia ini dan memperoleh segala isinya yang fana ini.

* Al-Maraghi berkata: Maksud mati pada jalan Allah SWT ialah sesuatu usaha yang baik dilakukan dalam keredaan Allah SWT.

Keampunan dan rahmat yang diberi oleh Allah SWT kepada mereka yang mati atau terbunuh lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan segala kesenangan harta dan perhiasan yang ada di tangan orang kafir dalam meneruskan kehidupan dunia yang fana ini.

Ini kerana kesenangan dunia hanya bersifat sementara, sedangkan rahmat Allah SWT bersifat kesenangan yang abadi.

* Hamka berkata: Orang yang mati di atas katil seperti biasa, atau mati di medan peperangan, atau mati kerana sakit, kerana kecelakaan dan berbagai lagi dengan putusnya nyawa yang hanya satu sahaja.

Semuanya akan menjadi mayat, maka nyawa pun akan kembali ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan kelak semua mayat dan nyawa akan akan disatukan dan kembali berkumpul di hadapan mahkamah Allah SWT, dan di sanalah akan ditentukan arah mana kamu tujukan hidup itu.

* Quraish Shihab berkata: Setelah ayat yang lalu melarang mengikuti orang kafir atau munafik, serta menjelaskan kekeliruan ucapan-ucapan mereka tentang kematian, dan keengganan mereka berjihad kerana takut menemui kematian.

Melalui ayat di atas, Allah SWT menjelaskan ganjaran gugur di jalan Allah SWT serta apa yang dirah setelah kematian.

Ayat ini menyatakan bahawa sungguh demi Allah SWT, wahai orang-orang benar-benar beriman jika kamu gugur di jalan Allah memperjuangkan nilai-nilai-Nya, keampunan terhadap dosa dan kesalahan kamu dan rahmat-Nya akan dianugerahkan kepada kamu, dan tentu saja keampunan dan kerahmatan itu lebih baik bagimu dari apa yang mereka kumpulkan itu harta benda termasuk harta rampasan perang atau selainnya yang berkaitan dengan duniawi.

* Al-Sonhaji berkata: Adapun keampunan dari Allah yang dapat menghapuskan dosa dan rahmat yang dikurniakan-Nya pula sesungguhnya lebih baik daripada segala jenis kemewahan harta yang dikumpulkan dan dinikmati oleh orang-orang kafir.

Kemewahan tersebut tidak akan kekal di dunia yang fana ini, sedang keampunan dan rahmat Allah itu akan berkekalan selama-lamanya.

Iktibar dan fiqh ayat 158

l Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi bahawa yang mati di jalan Allah SWT adalah mati juga. Ia merupakan cara untuk mendapat rahmat Allah, keampunan dan keredaan-Nya. Dan ini jauh lebih baik daripada kekal di dunia yang fana ini.

* Al-Qurtubi berkata: Allah SWT memberi peringatan kepada mereka dengan kenyataan ini supaya jangan lari dari medan peperangan tetapi hendaklah lari daripada hukuman-Nya dan azab yang akan ditimpa kepada mereka.

* Al-Maraghi berkata: Maksud ayat "Kamu dikumpulkan kepada Allah SWT" ialah setiap manusia pada hari mereka dikumpulkan di akhirat kelak akan menerima semua balasan daripada Allah.

Mereka tidak mampu mengalihkan perhatian kepada yang lain. Oleh yang demikian, perhatiannya hanya semata-mata kerana Allah SWT sahaja. Segala makhluk yang hidup hanya kembali kepada Allah SWT sahaja.

* Al-Sonhaji berkata: Sesetengah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah dan menyembah-Nya itu ada tiga tingkatan pengabdiannya:

* Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah kerana takutkan neraka-Nya, Allah amankan dia dari apa yang ditakutinya. Ia sesuai dengan maghfirah (keampunan) yang diberikan oleh Allah.

* Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah kerana mengharapkan syurga-Nya, Allah jayakan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan ini sesuai dengan rahmat-Nya yang dikurniakan oleh Allah iaitu syurga-Nya kerana salah satu daripada syurga itu bernama Rahmat.

* Sesiapa yang mengabdikan diri kepada Allah semata-matu untuk ke hadrat Allah dan tidak kepada yang lain, dialah hamba Allah yang tulus ikhlas yang dilayakkan untuk menerima kehormatan dari Allah.

Ini sesuai pula dengan pengakuan Allah yang difirmankan-Nya, yang bermaksud: "Pasti kepada Allah juga kamu dikumpulkan".

Semoga kita menjadi golongan yang mendapat keampunan Allah, rahmat dan keredaan-Nya. Amin.