Jenis haji dan masalahnya

By mfrstudio


Kursus haji Perdana diadakan untuk memberi pemahaman kepada bakal haji tentang pelaksanaan rukun dan wajib haji.


HAJI merupakan satu rukun daripada rukun Islam yang lima dan menjadi kemuncak penzahiran ubudiah hamba kepada Tuhan-Nya. Pada ruangan kali ini, akan dibincangkan berkenaan dengan jenis haji dan permasalahannya.

Pengertian Haji

Menurut bahasa, haji bermaksud kunjungan, manakala dari segi syarak ialah mengunjungi kaabah untuk melakukan ibadah tertentu, dengan syarat-syarat yang khusus seperti yang dinyatakan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji.

Sejarah Pensyariatan Haji dan Umrah

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahawa tarikh pensyariatan haji dan umrah adalah pada tahun 9 Hijrah.

Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud: Kepada rombongan Abd al-Qais yang menemui Rasulullah SAW pada awal tahun 9 Hijrah, dan bertanya tentang perintah yang wajib mereka lakukan: Aku perintahkan kamu beriman kepada Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menyerahkan 1/5 daripada harta rampasan perang. (riwayat al-Bukhari (7556))

Justeru, sekiranya haji telah difardukan sebelum tarikh tersebut, tentulah Baginda menyebutkannya bersama-sama perintah yang diarahkan kepada mereka.

Hukum Haji

Semua ulama bersepakat menyatakan bahawa haji adalah fardu dan salah satu daripada rukun Islam. Ini berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijmak.

Jenis Haji dan Permasalahannya

Dalam ruangan kali ini, akan dibincangkan jenis haji serta permasalahannya. Haji terbahagi kepada tiga:

i. Haji Ifrad

ii. Haji Tamattu'

iii. Haji Qiran

Haji yang diniatkan secara umum atau mengikut niat seseorang juga akan kembali kepada salah satu daripada tiga di atas.

Haji Ifrad dan Pelaksanaannya

Maksud haji Ifrad ialah hanya mengerjakan haji sahaja dan selepas itu barulah melakukan ibadah umrah. Cara Ifrad ini ialah seseorang itu berihram untuk mengerjakan haji sahaja.

Dia tidak akan mengerjakan ibadah umrah sehinggalah selesai daripada mengerjakan hajinya. Cara ini dianggap paling afdal mengikut mazhab al-Syafie kerana masyaqqah yang dihadapi ketika berada dalam ihram begitu panjang masanya.

Haji Tamattu' dan pelaksanaannya

Dari sudut bahasa, tamattu' ini bererti mengambil faedah. Dari istilah syarak pula:

i. mengikut ulama Hanafi adalah menghimpunkan di antara ihram umrah dan pekerjaannya atau sebahagian besar daripada pekerjaan tersebut dengan ihram haji dan pekerjaannya dalam bulan haji tanpa ilmam yang sahih dengan ahlinya.

ii. Mengikut mazhab al-Syafie, tamattu' ialah dengan berihram mengerjakan umrah dalam bulan haji. Setelah selesai mengerjakan ibadah dan bertahallul, jemaah berihram pula untuk mengerjakan ibadah haji yang berikutnya di Mekah.

Mengikut ulama Hanafi terdapat dua bentuk orang yang melakukan cara tamattu' ini, iaitu yang membawa binatang dam dan yang tidak membawanya.

Bagi yang membawa binatang dam, hukumnya adalah sama dengan orang yang melakukan haji secara qiran. Apabila sampai ke Mekah dia hendaklah terus tawaf dan saie dan tidak bertahallul selepas mengerjakan umrah ini tetapi terus berada dalam ihramnya sehingga berihram haji pada Hari Tarwiyah.

Pada Hari Nahar dia hendaklah menyembelih binatang dam itu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Jabir r.a disebut sebelum ini yang bermaksud: "Jika aku tahu apa yang berlaku masa depan seperti aku tahu yang telah lepas, maka tentunya aku tidak akan membawa binatang dam ini dan aku jadikannya umrah".

Ini memberi pengertian bahawa tahallul hanya perlu jika melakukan ihram umrah sahaja serta tidak pula mempunyai binatang dam. Sekiranya tahallul itu harus walaupun ada binatang dam ini tentunya Rasulullah SAW hanya akan mengatakan atau menyebut: "Saya jadikannya umrah dan bertahallul. Jika seseorang melakukan haji secara tamattu' itu mahu membawa binatang dam, maka dia boleh berihram dan membawanya".

Haji Qiran dan pelaksanaannya

Dari sudut bahasa, Qiran bererti mengumpul dua perkara. Dari istilah syarak pula menggabungkan antara ihram haji dan ihram umrah dalam satu perjalanan.

Ia berlaku dengan seseorang itu berniat untuk umrah dan haji sekali gus di miqat, sama ada ia secara hakiki iaitu dengan niat yang merangkumi kedua ibadah tersebut, ataupun secara hukmi seperti pendapat ulama Hanafi dengan cara berihram umrah sahaja dahulu kemudian sebelum dia melakukan tawafnya separuh atau lebih, ia berniat pula untuk melakukan haji. Bentuk ini tidak ada dalam pendapat ulama lain.

Bagi ulama Hanafi, dengan melakukan demikian, penggabungan itu telah terlaksana. Ini kerana sebahagian besar daripada amalan bagi ibadah berkenaan telah ada.

Bagi ulama jumhur pula seorang itu sah melakukan qiran dengan cara sebaliknya, iaitu berihram untuk ibadah haji dahulu kemudian menggabungkan umrah dengannya. Cara ini dianggap makruh oleh ulama Hanafi.

Mengikut jumhur, jika hendak digabungkan haji kepada umrah, maka hendaklah dilakukan sebelum seseorang itu memulakan tawaf umrahnya.

Sekiranya pekerjaan tawafnya telah bermula, walaupun selangkah maka tidak lagi harus digabungkan haji dengannya.

Permasalahannya

Dinyatakan di sini beberapa permasalahan fiqh berkenaan dengan ibadat haji:

Pertama: Bila seorang bakal haji mahu meninggalkan Mekah dia hendaklah tawaf di Baitullah sebanyak tujuh pusingan. Semasa melakukan tawaf ini, tarammul tidak perlu dilakukan.

Tawaf ini disebut juga sebagai Tawaf Wida' atau Tawaf Sadr. Hukum tawaf ini mengikut ulama jumhur, selain kalangan Maliki adalah wajib kecuali bagi ahli Mekah.

Kedua: Jika seseorang wanita itu didatangi haid semasa mahu berihram, maka dia hendaklah mandi dan berihram. Jika kedatangan haidnya selepas melakukan wuquf di Arafah dan Tawaf rukun, maka dia hendaklah terus meninggalkan Mekah.

Dia tidak dikenakan apa-apa disebabkan tidak melakukan Tawaf Wida'. Inilah pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Ketiga: Mengikut ulama Hanafi, sekiranya orang melakukan haji tamattu' itu membawa binatang dam, maka kedudukan haji yang dilakukan adalah sama dengan Haji Qiran, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dia tidak bertahallul seperti yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji secara tamattu', bahkan dia akan terus berada dalam keadaan berihram sehinggalah ia menyembelih binatang dam pada Hari Nahar.

Keempat: Mengikut pendapat jumhur ulama, menyembelih binatang dam, sama ada berupa kambing, lembu, unta, atau 1/7 daripada seekor unta wajib dilakukan pada Hari Nahar dan di Mina selepas melakukan lontaran Jamrah Aqabah, iaitu pada hari raya sebelum melakukan amalan bercukur.

Alasan pendapat ini ialah, Rasulullah SAW sendiri menyembelih binatang damnya dengan cara ini.

Ulama Syafie pula mengatakan, sebaiknya sembelihan ini hendaklah dilakukan pada Hari Nahar kerana mengikut apa yang Rasulullah SAW lakukan di samping mengelakkan daripada khilaf yang ada di kalangan ulama.

Kelima: Menurut mazhab Syafie, ibadah haji yang disuruh oleh syarak pada asalnya adalah secara Ifrad. Walau bagaimanapun, tiada halangan bagi seseorang itu berihram secara tamattu' atau Qiran dengan syarat dia hendaklah membayar fidyah, iaitu menyembelih seekor kambing yang layak untuk sembelihan qurban.

Jika kambing atau nilainya tidak diperolehi, dia hendaklah berpuasa selama tiga hari semasa haji dan tujuh hari setelah balik ke tanah air.

Semoga kita mendapat haji yang mabrur dan melayakkan untuk menjadi hamba Allah SWT yang mentaati dan mematuhi-Nya. Amin.


Larangan jadikan orang kafir teman rapat

By mfrstudio


‘CUBIT paha kiri, paha kanan turut terasa sakitnya.’ Peribahasa inilah yang sepatutnya diaplikasikan terhadap nasib umat Islam lain, waima berbeza negara, warna kulit dan bangsa. – Gambar hiasan


Allah SWT memberi peringatan kepada Nabi-Nya dan kaum mukminin agar berlindung kepada-Nya, di samping mengakui bahawa di tangan-Nyalah terletak segala kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan yang mutlak dalam menjalankan segala urusan di alam semesta ini, kerana Dia sahajalah yang berkuasa memberi atau menahan sesuatu kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki.

Lalu dalam ayat ini, Allah SWT telah memberi petunjuk kepada mereka bahawa seseorang itu akan berada di dalam tipu daya seandainya mereka menganggap dirinya dapat menjadi mulia tanpa pertolongan Allah SWT serta mencari perlindungan selain daripada-Nya.

Ahli sejarawan telah meriwayatkan bahawa sebahagian mereka yang dahulunya masuk Islam kerana terpedaya oleh kegagahan dan kekuatan orang kafir, tidak lama kemudian mereka terus meninggalkan Islam dan memihak kepada mereka. Hal seperti ini bukan dianggap aneh kerana ia sudah menjadi tabiat manusia.

Sebab Nuzul

Terdapat banyak sebab nuzul antaranya:

Pertama: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Hajjaj Ibnu Amr, Ibnu Abu Huqayq dan Qays Ibnu Zaid merupakan orang Yahudi yang berkawan baik dengan beberapa orang Ansar.

Mereka ini suka menganggu agama orang Ansar. Maka Rifa‘ah Ibnu Mundhir, Abdullah Ibnu Juabair, dan Saad Ibnu Khaitamah daripada orang Ansar ini berkata: “Jauhilah orang Yahudi itu.” Tetapi beberapa orang Ansar enggan, bahkan mereka masih berkawan baik dengan orang Yahudi itu lalu turunlah ayat ini.

Kedua: Riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan Ibnu Hatim menyatakan: “Bahawa tafsir ayat ini ialah Allah SWT melarang orang-orang yang beriman bersikap lemah-lembut terhadap orang kafir dan mengambil mereka sebagai teman akrab melebihi sesama beriman, kecuali orang kafir tersebut lebih kuat daripada mereka yang beriman. Oleh yang demikian, tidak mengapa memperlihatkan sikap lunak tetapi hendaklah diperlihatkan perbezaan agama terhadap mereka yang kafir.

Ketiga: Ubadah bin al-Somit dan sekutunya di kalangan Yahudi berkata kepada Nabi SAW pada hari peperangan Ahzab: “Hai Rasulullah SAW, sesungguhnya bersamaku 500 orang Yahudi dan aku mahu menggunakan mereka untuk menzahirkan kekuatan pada hari Ahzab lantas turunnya ayat ini.

Iktibar dan fiqh ayat:
lIbnu Kathir berkata: “Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman daripada menjadikan orang kafir sebagai wali mereka sehingga menzahirkan kasih sayang dan tidak kepada orang yang beriman.”

lIbnu Abbas berkata: “Allah SWT melarang orang beriman beramah mesra dengan golongan kufur sehingga menjadikan mereka auliya’ berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 118 yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah Kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.

lAl-Qurtubi berkata: “Ada pendapat menyatakan orang yang beriman jika berada di kalangan orang yang kufur sehingga terpaksa berkata dengan ucapan kufur sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, ia masih tidak dianggap kufur.

lAl-Maraghi berkata: “Bahawa satu keharusan bagi orang mukmin tidak mengambil teman rapat daripada orang kafir dalam keadaan apa jua pun, kecuali kerana takut adanya sesuatu bahaya yang dirancang oleh mereka. Maka pada saat seperti itu kamu boleh berjaga-jaga sekadar untuk menyelamatkan keadaan kamu daripada bahaya itu kerana menurut kaedah syarak: “Menolak bahaya harus didahulukan daripada mendapat keuntungan.”

lSyeikh Sya‘rawi berkata: “Apabila kita memerhatikan bahawa wilayah kadang-kadang disandarkan kepada Allah SWT dan kadang-kadang kepada makhluk Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT wali orang yang beriman. Perkara ini adalah difahami dan kadang-kadang kita bertanya bagaimana orang beriman menjadi wali Allah SWT? Jawabnya: “Kita mampu memahami makna ini seperti berikut: Sesungguhnya Allah SWT adalah penolong kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, maka jadilah Allah SWT sebagai wali kepada mereka yang beriman iaitu menolong dan menguatkan mereka. Sedangkan auliya’ Allah ialah mereka yang menolong Allah SWT lantas Allah SWT menolong mereka. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 7 yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu.

lMuhamad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, kerana jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong, maka itu bererti orang mukmin dalam keadaan lemah padahal Allah SWT enggan melihat orang beriman dalam keadaan lemah. Itu akibat paling sedikit.”

Ayat ini apabila difahami dengan jelas dan diperhalusinya maka jelaslah kepada kita betapa mulianya orang yang beriman, apatah lagi yang benar-benar istiqamah dengan agama Allah SWT di samping melarang dengan keras supaya kita jangan mengambil mudah dalam isu wilayah.

Allah SWT menutup ayat ini dengan menyedarkan kita bahawa segala kesudahan akan kembali kepada-Nya. Justeru, marilah kita kembali kepada-Nya dengan bertakwa, beriman dan mentaati-Nya selagi nyawa dikandung badan. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar patuh dan taat kepada-Nya.


Yahudi tolak Islam kerana nafsu

By mfrstudio

Sheikh al-Maghari berkata: "Pada ayat-ayat yang lepas, dinyatakan sikap buruk golongan Yahudi, kerana keingkaran mereka menyahut seruan dakwah, membunuh para nabi dan golongan yang menyeru ke arah keadilan. Bertujuan untuk memberi penjelasan kepada Rasulullah SAW mengenai keingkaran golongan Yahudi terhadap dakwah Baginda bukanlah sesuatu yang boleh dianggap baru atau aneh.

"Tambahan pula, situasi tersebut sudah menjadi lumrah dan tabiat buruk mereka terhadap Nabi-nabi yang terdahulu. Oleh hal yang demikian, dengan penjelasan ini Baginda diharapkan tidak lagi bersedih hati lantaran perbuatan buruk mereka itu."

Pada ruangan ini, perbincangan mengenai Rasulullah SAW agar mengingati perjalanan golongan Yahudi dalam urusan agama pada masa itu. Mereka sekali-kali tidak mahu menjadikan kitab suci mereka sebagai sumber kehakiman.

Mereka akan menolak mentah-mentah sekiranya diajak agar berhakimkan dengan kitab suci mereka. Allah SWT kemudiannya menceritakan faktor timbulnya perkataan yang demikian. Faktornya kerana mereka terpedaya dengan mengatakan bahawa mereka mempunyai hubungan nasab dengan para nabi.

Lantaran itu, mereka berpendapat, bahawa dengan wujudnya ikatan ini, sebagai satu jaminan keselamatan terhadap mereka. Menerusi faktor inilah yang menyebabkan mereka tidak mengambil berat terhadap dosa maksiat yang mereka lakukan. Malangnya anggapan mereka itu salah.

Ini kerana, pembalasan untuk amalan yang mereka lakukan nanti, bukan bergantung kepada fungsi rendahnya darjat keturunan tetapi dilihat kepada amalan mereka.

Sebab nuzul

Menurut riwayat daripada Ibn Ishaq, Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas r.a., pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah tempat orang Yahudi mempelajari agama mereka, mengajak mereka kepada jalan Allah SWT.

Maka dua pemuda Yahudi bertanya kepada Baginda iaitu al-Nu'man bin Amr dan al-Haris bin Zaid: "Engkau datang membawa agama apa hai Muhammad?" Lalu Nabi SAW menjawab: "Aku datang dengan agama Nabi Ibrahim a.s dan peraturannya". Pemuda itu bertanya lagi: "Tetapi Nabi Ibrahim a.s adalah Yahudi?"

Dengan tegas baginda menjawab: "Mari kita ambil Taurat, kita jadikan alat pemutus di antara kita dalam masalah ini. Adakah betul Yahudi agama Nabi Ibrahim a.s atau Islam?" Tetapi kedua-dua pemuda itu tidak mahu. Demikian salah satu antara sebab turunnya ayat ini.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Jarir menyebut berkenaan dengan maksud kitab Allah SWT yang diseru kepada mereka adalah dua riwayat.

Pertama: Dikehendaki daripada kitab Allah SWT Taurat. Ia adalah kitab-Nya pada asal sekali pun telah diubah dan dipinda.

Kedua: Kitab Allah SWT di situ dengan maksud al-Quran. Kerana kumpulan Yahudi telah berhakimkan kepada Nabi supaya berhukum ke atas mereka dengan hukum al-Quran.

ii. Sheikh Muhamad Abu Zahrah berkata: "Ayat ini memberi maksud selepas dakwah kepada berhukum dengan kitab Allah SWT, mereka berpaling daripada kebenaran dan membelakangkannya ganti daripada mereka yang telah berpaling hati-hati".

iii. Ibn Kathir berkata: "Allah SWT berfirman dengan mengingkari terhadap golongan Yahudi dan Nasara dengan sangkaan mereka berpegang, dengan kedua-dua kitab yang ada di sisi mereka iaitu Taurat dan Injil.

"Mereka juga diminta berhakimkan kepada keduanya dalam mentaati Allah SWT serta mengikut Muhammad SAW tetapi malangnya mereka enggan dan berpaling dan ini merupakan sehina-hina kejian atas mukhalafah dan kedegilan mereka".

iv. Ibn Abbas berkata: "Golongan yang berpaling ialah pembesar Bani Qainuqa', iaitu al-Nu'man bin Aufa dan Bahri bin Amar bin Suria yang enggan menerima hukuman zina iaitu hukuman rejam.

v. Al-Mawardi berkata: "Supaya dia berhukum antara mereka dengan tiga pendapat:

Pertama : Kenabian Nabi SAW.

Kedua: Urusan Nabi Ibrahim a.s dan agamanya Islam.

Ketiga: Masalah hudud.

vi. Al-Alusi berkata: "Isu berkenaan supaya berhukum antara mereka dengan kebenaran kepada golongan Yahudi pada permasalahan hukum rejam atau masalah Islam atau siapa yang Islam di kalangan mereka dan yang tidak Islam berlakunya antara mereka khilaf yang diredai di sisi sebahagian ulama sekalipun tidak muafakat dengan sebab nuzul".

vii. Sheikh al-Maghari berkata: "Lima buah kitab yang dinamakan Taurat itu dihubungkan kepada Nabi Musa a.s. Sebenarnya tidak ada bukti yang mengatakan bahawa Bagindalah yang menulis kitab tersebut. Ini disebabkan kitab ini tidak dikategorikan terpelihara sehingga kitab ini mungkin hilang. Ditambah pula bukti yang ada dengan beberapa orang di kalangan ahli penyelidik daripada bangsa Eropah yang menunjukkan bahawa kitab Taurat ini mula ditulis 500 tahun selepas berlakunya kewafatan Nabi Musa a.s.

Lagipun tidak diketahui bahasa apa yang pertama kali digunakan untuk menulis kitab suci ini. Dan tidak ada bukti yang mengatakan bahawa Nabi Musa a.s tahu bahasa Ibrani, kerana bahasa pertuturan adalah bahasa Mesir.

Oleh yang demikian di manakah Taurat yang ditulis dalam bahasa Mesir ini berada? Dan siapakah pula yang menterjemahkan Taurat ke dalam bahasa Ibrani?

viii. Al-Maraghi berkata: "Digunakan perkataan 'sebahagian' untuk menunjukkan bahawa sikap berpaling itu tidak dilakukan oleh semua orang Yahudi. Sebab terdapat segelintir mereka yang masih mahu menerima kebenaran, manakala sebahagian lagi mengakui beriman kepada Nabi SAW.

ix. Muhamad Quraish Shihab berkata: Mereka diseru kepada kitab Allah SWT. Tidak dikatakan kepada kitab mereka kerana kitab yang ada pada mereka ada di tangan mereka tidak lagi sepenuhnya dengan kitab Allah SWT yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka telah melakukan pengubahan, penambahan dan pengurangan. Kerana itu ditegaskan di sini bahawa kitab yang dimaksudkan adalah kitab Allah SWT.

x. Jelas menunjukkan dalam ayat ini betapa mereka yang dikurniakan kitab dan mengetahui kebenaran tiba-tiba berpaling daripada petunjuk Ilahi sebaliknya berkiblatkan kepada hawa nafsu dan keinginan syahwat semata-mata.

Mungkin mereka mendapat sedikit laba di dunia tetapi sebaliknya mereka sengsara sebelum mereka menghembus nafas di dunia yang fana ini, patah lagi di hari akhirat. Ya Allah jadikanlah kami sentiasa mendapat petunjuk hidayah-Mu seterusnya beramal untuk mendapat keredaan-Mu. Amin.


Yahudi pandang remeh ancaman Allah

By mfrstudio


KEKEJAMAN rejim Zionis ke atas masyarakat Islam Palestin masih berterusan dan jalan penyelesaian menemui jalan buntu. Sampai bilakah nasib warga Palestin mendapat pembelaan dunia Islam? – Gambar hiasan


HAMKA berkata: “Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya. Dua orang pemuda Yahudi berani mengatakan bahawa Nabi Ibrahim a.s. adalah Yahudi tetapi apabila Nabi SAW mengajak mereka untuk mencari keterangan di dalam kitab Taurat, mereka enggan.

Bahkan mereka berpaling dan membelakangkan Baginda. Membuktikan bahawa mereka telah berdusta. Mengapa mereka berani berdusta dengan perkara itu? Ini kerana mereka percaya bahawa orang Yahudi itu tidak bersalah jika mereka berdusta untuk mempertahankan diri.

Kerana jika mereka masuk neraka, mereka akan masuk hanya sebentar dan akan dikeluarkan semula dari neraka kerana mereka orang Yahudi.

Kerana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang utama di sisi Allah SWT, bukan seperti bangsa-bangsa dan suku-suku lain kerana mereka dianggap hina dan berada di bawah mereka. Sedangkan mereka adalah “kaum pilihan Allah SWT.”

Firman Allah SWT yang bermaksud: Yang demikian ialah disebabkan mereka (mendakwa dengan) berkata: “Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung”. Mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan.

Oleh itu, bagaimana pula (hal keadaan mereka) ketika kami himpunkan mereka pada hari (kiamat), yang tidak ada syak padanya; dan (pada hari itu juga) disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, balasan apa yang ia telah usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya. (Ali-Imran: 24-25)

Iktibar dan fiqh ayat:

i) Apa yang dimaksudkan dengan perkataan “beberapa hari” iaitu sebanyak 40 hari, sebagaimana yang tercatat dalam ayat di atas dan ia juga bermaksud jarak masa mereka sewaktu menyembah anak lembu, pada pandangan Ustaz Imam Muhammad Abduh bahawa jumlah hari tersebut tidak ada dinyatakan dalam riwayat.

ii) Al-Mawardi berkata : “Ulama telah khilaf berkenaan dengan “beberapa hari” kepada tiga pendapat;

Pertama: 40 hari di mana mereka menyembah patung anak lembu. Inilah pendapat Qatadah dan al-Rabi’.

Kedua: Tujuh hari. Inilah pendapat al-Hasan.

Ketiga: Hari yang terputus kerana terputusnya azab kepadanya. Inilah pendapat ulama Mutaakhirin.

iii) Syeikh al-Maghari berkata : “Golongan yang memandang remeh terhadap ancaman Allah SWT kerana pada pendapat mereka ancaman tersebut tidak akan mengenai mereka yang sudah pasti menerima hukumannya. Oleh yang demikian, mereka ini dengan berani mengenepikan segala perintah dan larangan Allah SWT. Tindakan mereka ditonjolkan lagi dengan mencemari kehormatan agama, serta mengecil-ngecilkan dalam saat pelaksanaan kewajipan.

Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana dalam masyarakat dan semakin berleluasa. Kondisi tersebut telah menimpa kaum Yahudi, Nasrani dan akhirnya beralih kepada kaum Muslimin. Oleh itu, yang lebih mendukacitakan pada hari ini, yang mana sebahagian besar kaum Muslimin membuat tanggapan bahawa meskipun seorang Muslim melakukan dosa besar dan perbuatan keji, tetapi mereka diberi pilihan sama ada mendapat syafaat atau menyelamatkan diri melalui kifarah (bayar kifarah) atau mendapat pengampunan dan kemaafan hasil daripada sifat Allah yang Maha Ihsan dan mulia itu.

Begitu juga sebaliknya, kalaulah diandaikan mereka menerima hukuman azab, tetapi azabnya tidak berlaku dalam tempoh yang lama (mengikut tahap kesalahan masing-masing). Mereka kemudiannya diizinkan keluar dari neraka untuk dimasukkan ke syurga, sedangkan penganut agama lain, mereka tetap berada di dalam neraka, walaupun sememangnya mereka melakukan amalan baik atau melakukan perbuatan dosa.”

iv) Al-Mawardi menafsirkan firman Allah SWT yang bermaksud mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan kepada dua pendapat;

Pertama: Kenyataan mereka bahawa kami anak-anak Allah dan kekasih-Nya. Inilah pendapat Qatadah.

Kedua: Mereka menyangka mereka tidak akan masuk ke neraka kecuali beberapa hari sahaja. Inilah pendapat Mujahid.

v) Muhamad Quraish Shihab berkata : Kata garrahum adalah penipuan yang dikemaskan dalam nasihat, atau pemberian harapan yang menyangkut sesuatu yang mustahil. Mereka terpedaya oleh kebohongan mereka sendiri yang menyatakan bahawa mereka tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, sementara hal tersebut tidak benar. Yang demikian itu hanya harapan yang tidak mungkin terwujud, tetapi kerana ia disampaikan dalam bentuk indah dan berkesan, sebagaimana halnya nasihat, padahal merupakan satu kebohongan, maka mereka terpedaya.

vi) Al-Maraghi berkata: “Hanya di alam akhirat sahajalah yang mengandungi sistem keadilan yang lengkap. Di sana, setiap individu tidak akan merasai balasannya dikurangkan dan seksaannya ditambah. Perkara yang diutamakan pada hari tersebut ialah pengaruh amalan seseorang pada jiwa. Sekiranya pengaruh jahat dibiarkan menguasai jiwanya, serta mengawal emosi, kewarasannya layaklah dirinya berada lama di dalam neraka. Ini kerana perbuatan buruknya itu, tidak sedikit pun membuka ruang kepada iman bagi mempengaruhi jiwanya melakukan perbuatan baik sahaja, bekalan untuk beliau di akhirat kelak.

Oleh yang demikian, seandainya beliau tidak berkeupayaan untuk sampai ke tahap untuk melakukan amalan soleh, wajarlah beliau menerima balasan yang setimpal dengan tahap perbuatannya itu.

Semoga kita sentiasa mendapat petunjuk Ilahi dan selamat daripada golongan yang menyeleweng daripada agama yang sebenar dan sangkaan yang batil seperti golongan Yahudi. Malah seterusnya kita sentiasa bersama dengan kefahaman yang betul berkenaan agama Islam yang maha suci ini.


Kuasa Allah tiada tandingan makhluk

By mfrstudio

Katakanlah (Wahai Muhammad): “Wahai Tuhan yang mempunyai Kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi Kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki.

Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. “Engkaulah (Wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. (Ali Imran: 26-27)

Al-MARAGHI berkata: "Perbincangan yang lalu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Musyrikin dan Ahli Kitab. Malangnya golongan Musyrikin menentang Baginda lantaran perilakunya sebagai manusia yang makan dan berjalan ke pasar. Keingkaran yang ditunjukkan oleh mereka turut berlaku terhadap para Nabi yang sebelumnya. Cuma berbeza sedikit, kerana golongan Ahli Kitab menunjukkan sikap mengingkari Nabi yang bukan datang daripada kalangan Bani Israel .

Justeru, turunnya ayat di atas bagi menghiburkan Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi penderhakaan dan kesombongan mereka. Di samping itu juga, untuk mengingatkan Baginda SAW bahawa Allah SWT sahaja Yang Maha Berkuasa memberi pertolongan kepada Baginda SAW dan meninggalkan agama-Nya.

Dalam situasi ini, seolah-olah Allah SWT berfirman kepada Baginda: "Seandainya golongan penderhaka itu menolak ajakan kamu, tidak mahu tunduk kepada kebenaran, manakala kaum Musyrikin pula masih berkelakuan bodoh (jahil), sementara Ahli Kitab dengan sifat takburnya, wajarlah kamu memohon perlindungan daripada Allah SWT, berdoa, menyatakan pujian, sentiasa mengingati bahawa segala urusan berada ditangan-Nya. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya.

Sebab Nuzul Surah Ali Imran: 26

Al-Wahidi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Anas Ibnu Malik bahawa sewaktu Rasulullah SAW menakluk kota Mekah, Baginda menjanjikan kerajaan Parsi dan Romawi akan mereka kuasai. (Mendengarkan janji ini), golongan munafik berkata: "Mustahil! Mustahil! Bagaimana Baginda boleh menguasai kerajaan Rom dan Parsi, kerana mereka memiliki kekuasaan dan kelengkapan yang banyak. Adakah Nabi Muhammad SAW masih berasa tidak cukup dengan kejayaan menguasai Mekah dan Madinah, dan mahu ditambah lagi dengan menakluk Parsi dan Romawi?" Sebagai menjawab ejekan mereka itu, Allah SWT menurunkan ayat ini.

Iktibar dan fiqh ayat:

Ibnu Kathir berkata: "Ayat ini menyuruh Muhammad SAW untuk membesarkan Tuhan-Nya, bersyukur dan berserah kepada-Nya. Ayat ini sebagai satu peringatan dan petunjuk supaya bersyukur atas nikmat Allah SWT kepada Rasul-Nya dan umat ini kerana Allah SWT telah menukar keNabian kepada Nabi berbangsa Arab dan menjadikannya Rasulullah SAW kepada manusia dan jin serta dikurniakan banyak keistimewaan yang tidak dikurniakan kepada nabi sebelumnya.

Al-Maraghi berkata: "Sesungguhnya kemuliaan dan kehinaan mempunyai pengaruhnya masing-masing. Bagi golongan yang mulia, mereka mempunyai pengaruh, memiliki sahabat handai yang ramai, segala kebesaran atau ilmu yang dimilikinya dapat memberi kesan terhadap jiwa orang lain. Dalam pada itu, rezekinya banyak mencurah, dan bersikap dermawan kepada orang lain."

Ibnu Abbas menafsirkan al-Mulk iaitu kekuasaan ialah al-Nubuwah atau keNabian.

Hamka berkata: "Maka di dalam rangka kekuasaan Allah SWT, dicabutlah nikmat kekuasaan itu daripada Bani Israel. Allah SWT Maha Berkuasa mewujudkan Dunia Baru, yang membuatkan revolusi dalam alam pemikiran manusia dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang mulia timbul dari suatu daerah tandus dan gersang di padang pasir, di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan."

Seorang pujangga Inggeris yang terkenal, Thomas Carlyle berkata: "Dengan berkat ajaran Nabi Muhammad SAW dan kedatangannya, maka padang pasir yang kering berubah menjadi subur yang membakar susunan masyarakat lama, dari Barat sampai ke Cordova, Timur sampai ke Delhi. Dia telah mendirikan pusat-pusat kebudayaan dan peradaban di Damsyik, Baghdad, Kaherah, Samarkand, Delhi sampai ke pulau-pulau daerah Khatulistiwa."

Hamka berkata: "Adapun ulama-ulama yang lemah jiwanya, otaknya hanya penuh dengan ilmu-ilmu agama inilah yang kerap kali terjual dan tergadai ke dalam istana raja-raja dan pembesar-pembesar tertinggi. Kalau ada ulama sebegini pembesar-pembesar itu berasa lega berbuat maksiat dalam negara, menindas rakyat, menghisap darah dan mengganggu rumah tangga orang lain. Ini berlaku kerana ulama yang seharusnya menegur perihal pembesar sudah tiada lagi. Mulut-mulut mereka telah disumbat dengan segala macam kemewahan dunia yang sementara."

Mohamad Quraish Shihab berkata: "Dengan menyebut nama Allah SWT, yang lafaz-Nya menyiratkan makna ketaatan dan ibadah hanya wajar diarahkan kepada-Nya semata, pengucap doa ini diharapkan dapat meraih kekhusyukan serta menyandangkan segala sifat terpuji kepada Allah SWT dan menyucikan-Nya daripada segala sifat tercela. Dengan menyeru Malik al-Mulk diharapkan dapat tercermin kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, serta kelemahan seluruh makhluk di hadapan-Nya."

Penulis berpendapat jelas menunjukkan betapa kuasanya Tuhan dalam melakukan apa sahaja. Justeru, taat dan patuh kepada-Nya.

Surah Ali Imran: 27

Iktibar dan fiqh ayat:

Ibnu Kathir berkata: "Allah SWT yang mengeluarkan benih-benih tanaman sehingga membesar yang asalnya daripada sebiji benih, begitu juga mukmin daripada kafir dan kafir daripada mukmin, ayam daripada telur dan telur daripada ayam. Begitulah yang berlaku kepada seluruh alam. Ini melambangkan daripada hikmah iradah dan kehendak Allah SWT.

Al-Maraghi berkata: "Sebagaimana yang sehari-hari terjadi bahawa yang hidup dapat tumbuh kerana minum susu dan lain-lain, sedangkan makanan itu adalah benda yang mati menjadi bahan makanan untuk menumbuhkan badan, merupakan tanda yang paling penting untuk membezakan benda yang hidup daripada benda yang mati.

Para biologi telah mengatakan, misalnya ulat yang memakan daun dan daun ini berubah menjadi dagingnya. Ini merupakan tanda yang paling penting bahawa ulat itu hidup. Begitu juga bayi yang meminum susu merupakan benda yang mati kemudiannya berubah menjadi tubuh yang hidup.

"Segala urusan berada di bawah kekuasaan Engkau, dan tiada apa pun yang dapat mengatasi kekuasaan-Mu dan mengadili-Mu. Hanya Engkaulah Yang Maha Berkuasa untuk mencabut kekuasaan daripada orang yang berada di luar Islam dan menjadikan mereka hina. Sesungguhnya Engkau telah berikan kekuasaan itu kepada umat Islam dan Engkau jadikan mereka sebagai golongan yang mulia."

Hamka berkata: "Apabila Allah SWT menyuruh Rasul-Nya membaca ayat ini sebagai doa akan terlepaslah kita daripada suasana terumbang-ambing melihat perubahan keadaan dan suasana di dalam alam ini. Maka wujudlah rasa Tauhid iaitu menghimpunkan kekuasaan dan kemuliaan kepada Allah SWT. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT ketika diberi-Nya kurnia dan bersabarlah atas dugaan-Nya."

Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi berkata: "Allah SWT tidak membuat kadar siang untuk setiap waktu persis sama; kadang-kadang siang berkurang sekian jam, malam pun begitu jua. Namun, pengurangan itu tidak sekali gus, melainkan sedikit demi sedikit. Memang ada saat-saat perhentian antara pergantian jarum minit ke minit berikutnya, tetapi sebenarnya waktu bergerak setiap minit, bahkan setiap detik walau kita tidak melihat atau menyedarinya.

Kita tidak menyedari pertumbuhan anak yang kita lihat setiap saat, ini berbeza kalau kita meninggalkannya sebulan atau dua bulan. Ia sebenarnya akan membesar setiap detik. Oleh yang demikian, merupakan suatu pengaturan yang amat teliti, yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah SWT yang menjadikan malam ke dalam siang dan menjadikan siang ke dalam malam.

Kalau keadaan anak merupakan contoh daripada yang kecil menjadi besar, maka yang besar pun dapat mengecil. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengamatinya secara langsung. Al-Sya'rawi memberi contoh tentang hal ini dengan gambar New York yang diambil oleh satelit. Begitu jugalah contoh yang telah dihuraikan secara panjang lebar oleh kami."

Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi berkata: "Kebanyakan orang tidak mengetahui bahawa dalam satu butir tumbuhan terdapat kehidupan, dan ia berpotensi untuk tumbuh berkembang. Mereka juga seringkali tidak menyedari perbezaan antara hidup dan potensi hidup. Biji kurma yang ditanam akan tetap menjadi biji sampai ia ditanam dalam satu lingkungan yang sesuai.

Bahkan lanjut al-Sya'rawi mengutip pendapat ilmuwan, potensi gerak yang terdapat pada butir-butir kepala sebatang korek api pun berpotensi menggerakkan kereta api mengelilingi dunia sekian tahun lamanya."

Dalam ayat ini menggambarkan betapa kuasa Allah SWT tiada mungkin ditandingi oleh mana-mana makhluk. Oleh itu marilah sama-sama menjadi hamba-Nya yang benar-benar patuh kepada-Nya.


Orang kufur rugi dunia dan akhirat

By mfrstudio

Sheikh Sya’rawi berkata: “Mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah SWT di samping melakukan pembunuhan kepada Nabi tanpa kebenaran dan mereka yang menyeru keadilan di kalangan manusia, merekalah yang layak mendapat azab.”

Persoalan yang dikemukakan di sini ialah mana-mana amalan yang tiada maksud atau tujuan seperti pukulan orang gila yang tiada sebarang matlamat. Sedangkan orang yang berakal sebelum melakukan sebarang tindakan hendaklah mengenali matlamat itu di samping yang mentahqiqkannya daripada manfaat. Adakah ini mendapat manfaat berterusan atau sedikit? Atas qias seperti inilah orang yang berakal mengehadkan amalannya, justeru benarlah firman Allah SWT.

Iktibar dan fiqh ayat 22 surah ali-‘Imran:

lRasulullah SAW seperti riwayat Ahmad pernah bersabda yang bermaksud: “Sebaik-baik manusia yang menyuruh mereka dengan makruf, melarang mereka daripada kemungkaran dan paling bertakwa kepada Allah SWT di kalangan mereka, serta paling teguh menyambung silaturrahim”.

l Al-Alusi berkata: “Maksud firman Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat adalah sebagai menunjukkan jauhnya mengikut yang masyhur kerana keburukan hal keadaan mereka.” Beliau menambah, mereka mendapat kerugian amalan mereka dan tidak memperoleh pahala serta habuan termasuk di dunia kerana darah dan harta benda mereka tidak dihormati. Mereka tidak layak mendapat pujian dan pada akhirat pula azab yang menanti mereka amatlah pedih.

lAl-Alusi juga berkata, tiada seorang pun yang mampu menolong mereka daripada azab dan hukuman Allah SWT di dua tempat dunia dan akhirat. Beliau berkata ada di kalangan manusia menyangka pada ayat ini bertentangan tiga perkara dengan tiga perkara. Kufur dengan azab, membunuh Nabi dengan gugurnya amalan dan membunuh pendakwah yang menyuruh amar makruf dan nahi mungkar dengan ternafinya pertolongan daripada Allah SWT.

lIbn Kathir berkata: “Tatkala mereka begitu samseng dan takbur daripada kebenaran, di samping itu bermegah-megah atas sekelian makhluk Allah SWT maka Allah menghukum mereka dengan kehinaan dan kemudaratan di dunia seterusnya azab yang cukup hina di akhirat”.

lSheikh Muhamad Abu Zahrah berkata: “Isyarat kepada mereka yang berhujah dengan kebatilan dan tidak berserah diri dengan sebenarnya kerana Allah SWT, tidak tunduk dan patuh pada kebenaran, membunuh para Nabi dan membunuh pendakwah kebenaran. Mereka semua itulah dengan segala sifat di atas dan amalan ini, layak dikenakan hukuman dengan gugurnya pahala mereka sama seperti binatang yang makan makanan yang buruk sehingga kembung perutnya dari makanan yang tidak baik tanpa sebarang manfaat”.

lSheikh al-Maghari berkata: “Allah SWT telah membahagikan ancaman seksaan yang amat pedih ini kepada mereka dalam tiga bentuk:

lSesuatu perkara yang mengakibatkan berlakunya kepedihan dan penderitaan, dinamakan azab yang pedih.

lHilangnya perkara yang mendatangkan keuntungan, kerana perbuatanmu yang sia-sia semasa di dunia mahu pun di akhirat. Di dunia ini mereka mendapat celaan bukan pujian, kutukan bukan sanjungan. Dan di akhirat nanti mereka pasti menerima balasan sesuai dengan keterangan Allah SWT dalam surah al-Furqan ayat 23 yang bermaksud: “Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan.”

lPenyeksaan pedih ini berlaku secara berterusan seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi: Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

lMuhamad Quraish Shihab berkata: Dari luar, binatang itu diduga gemuk, sihat, tetapi gemuk yang mengagumkan itu pada hakikatnya adalah penyakit yang menjadikan dagingnya membengkak, atau katakanlah ia adalah tumor ganas yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya.

Begitu juga amal-amal orang kafir, amal-amal mereka kelihatan baik tetapi amal-amal mereka akan habitat, sehingga yang bersangkutan akan menjadi seperti binatang yang makan tumbuhan seperti yang dijelaskan di atas. Ia akan binasa, mati walaupun amal-amalnya kelihatan baik dan indah, sebagaimana indahnya tumbuh-tumbuhan di musim bunga.

l Hamka berkata: Dalam dunia segala amal mereka percuma, gagal dan gugur, bekasnya tidak akan ada, nescaya di akhirat pun kosong, malahan azab seksalah yang akan mereka derita. Dan tidak ada bagi mereka orang-orang yang akan menolong.

lSebenarnya mereka yang menentang Allah SWT dan agama yang sebenar bukan sahaja mendapat kerugian di dunia tetapi yang lebih malang di akhirat kelak.

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada hukuman Allah di dunia dan akhirat seterusnya melayakkan kita untuk mendapat mardatillah dan keampunan-Nya. Amin.


Azab seksa bagi golongan kufur

By mfrstudio

Al-Maraghi berkata: “Pada ayat-ayat yang lalu, diterangkan hakikat agama yang diterima oleh Allah SWT dan agama itu ialah agama yang menyuruh menyerah kepada Allah SWT semata-mata.

“Disebut bahawa sikap Ahli Kitab yang menentang agama ini timbul semata-mata kerana kebencian setelah datang ilmu kepada mereka. Kemudian disebut pula bantahan Ahli Kitab dan seluruh kaum musyrik Arab terhadap Nabi SAW.

“Kemudian disusuli pula dengan keterangan bahawa mereka yang lari daripada kebenaran, sedikitpun tidak membahayakan baginda dan kewajipan baginda hanyalah menyampaikan ajaran Allah SWT”.

Perbincangan selanjutnya menyentuh secara khusus tentang orang Yahudi dan mencela sebahagian orang yang hidup pada masa itu kerana perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu.

Akibat perbuatan umat terdahulu, generasi berikutnya terpaksa bertanggungjawab terhadap perbuatan generasi sebelum mereka laksana seorang yang mempunyai tanggungjawab di atas perbuatannya yang lalu. Hal yang seumpama ini dibicarakan dalam surah al-Baqarah.

Sebab Nuzul

Abu al-Abbas al-Mubarrad berkata: “Manusia di kalangan Bani Israel datang kepada Nabi mereka yang menyeru kepada Allah SWT lantas mereka membunuh. Kemudian bangkit sekumpulan selepas daripada mereka dan memerintahkan supaya mengikut ajaran Islam kemudian mereka dibunuh lantas turunnya ayat ini.

Mengikut riwayat Ma’qal bin Abi Miskin di kalangan Nabi-Nabi yang datang kepada Bani Israel tanpa kitab lantas mereka dibunuh. Kemudian bangkit satu kaum yang mengikut para Nabi dan menyeru supaya melakukan keadilan dan saksama kemudian mereka juga dibunuh.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Abu Ubaydah al-Jarah, katanya: Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW! Siapakah mereka yang dikenakan azab yang paling pedih pada hari kiamat? Jawabnya: Orang yang membunuh Nabi atau menyuruh melakukan kemungkaran dan melarang mengerjakan kebaikan. Kemudian baginda membaca ayat ini seraya bersabda: “Wahai Ubaydah! Bani Israel telah membunuh 43 orang Nabi pada pagi hari dalam satu masa”. Lalu bangunlah hamba-hamba lelaki Bani Israel dalam lingkungan 170 orang. Mereka kemudiannya disuruh membunuh orang yang mengerjakan kebaikan daripada mencegah kemungkaran. Mereka semua dibunuh pada waktu petang pada hari yang sama.

ii. Al-Qurtubi berkata: “Ayat ini menunjukkan bahawa pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar merupakan kewajipan bagi umat yang terdahulu yang merupakan faedah kerasulan dan pengganti kenabian.

Beliau menambah Allah SWT menjadikan amar makruf dan nahi mungkar sebagai membezakan golongan beriman dan munafik.

iii. Al-Maraghi berkata: “Perhatikanlah perbezaan yang terdapat antara dakwah Nabi kepada bangsa Arab yang menyembah berhala dan yang telah sebati dalam diri mereka, yang berhasil mengubah mereka dalam masa yang sangat singkat dengan dakwah ahli falsafah Yunani kepada bangsanya untuk mengesakan Allah SWT.

“Mereka lemah untuk melakukan dakwah seperti Nabi itu atau mendekati dakwahnya, sebab dalam masa yang begitu panjang hanya sedikit sahaja yang mahu menerima, itupun daripada murid-murid ahli falsafah itu sendiri.

“Rahsia perbezaan ini ialah kerana dakwah Nabi Allah SWT dikuatkan dengan roh dari sisi-Nya, serta disajikan dengan pelbagai cara, sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara”.

iv. Ayat di atas menyebut tiga jenis dosa besar, masing-masing secara berdiri sendiri diancam dengan seksa yang pedih. Pertama, mengingkari ayat-ayat Allah SWT, baik dengan tidak mengakui kitab suci yang diturunkan kepada para Nabi, mahupun ayat-ayat yang berupa tanda dan bukti-bukti yang terbentang dengan sangat jelas di alam raya.

Kedua, membunuh nabi-nabi. Kononnya orang-orang Yahudi membunuh 43 orang Nabi, demikian disebutkan dalam tafsir al-Jalalain. Namun yang jelas, yang telah mereka bunuh adalah Nabi Zakaria dan Yahya a.s serta mereka usahakan untuk membunuhnya adalah Nabi Isa a.s dan juga Nabi Muhammad SAW.

v. Hamka berkata: “Membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil ialah ahli-ahli fakir yang berani menyatakan kebenaran, menyebut yang terasa, menunjukkan jalan yang adil dan membawa perubahan-perubahan berfikir kepada masyarakat, meskipun mereka bukan Nabi, sebagai Socrates dalam dunia falsafah yang juga mati dihukum bunuh oleh penguasa Yunani dengan tuduhan merosak fikiran anak-anak muda dan meremehkan agama pusaka nenek moyang mereka.

“Begitu juga yang mereka lakukan kepada orang yang memperjuangkan keadilan dengan membunuh mereka kerana menghalang usaha perubahan ke arah kemajuan dengan cara mereka”.

vi. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Kata basysyir diambil daripada kata basyarah yang bererti kulit. Biasanya berita yang penting kesannya nampak pada kulit (air) muka. Dari sini kata tersebut biasa digunakan dalam erti “beritakan” dan kerana berita gembira seringkali lebih mudah tampak pada air muka dan tidak segan untuk ditutupi.

“Dalam ayat ini, kata tersebut dipilih sebagai ejekan kepada mereka. Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan berita yang nampaknya pada air muka mereka yakni bahawa mereka dinanti oleh seksa yang pedih”.

Jelas terbukti bahawa golongan yang memusuhi Islam dan melakukan kerosakan di muka bumi sudah

pasti menerima azab yang pedih. Semoga kita menjadi orang yang beriman. Amin.


Hanya Islam agama yang benar

By mfrstudio

Firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah SWT ialah Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab-Nya. (ali-‘Imran: 19)

Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat yang lalu menegaskan bahawa tiada tuhan, yakni tiada Penguasa yang memiliki dan mengatur seluruh alam kecuali Dia Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana. Jika demikian, ketundukan dan ketaatan kepada-Nya adalah kepercayaan yang tidak boleh dibantah.

“Sehingga itu hanya keislaman yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT yang diakui dan diterima di sisi-Nya. Agama atau ketaatan kepada-Nya merupakan alamat penyerahan diri secara mutlak kepada Allah SWT. Islam dalam erti penyerahan diri adalah hakikat yang ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh para Nabi sejak dari Nabi Adam AS hinggalah Muhammad SAW”.

Iktibar dan fiqh ayat ke-19 ali-‘Imran

Ibn Jarir meriwayatkan daripada Qatadah, katanya Islam ialah penyaksian bahawa Tuhan itu hanyalah Allah SWT dan mengakui segala yang datang adalah daripada Allah SWT.

Islam merupakan agama Allah SWT yang disyariat untuk diri-Nya. Oleh itu, Dia mengutus para Rasul dan para wali-Nya untuk membawa risalah Islam. Dia tidak akan menerima agama lain selain daripada Islam dan tidak berhajat menganugerahkan ganjaran di luar daripada agama (Islam).

Al-Qurtubi berkata: “Al-Din dalam ayat ini ialah ketaatan dan agama. Islam dengan makna iman dan taat”. Inilah juga pendapat Abu al-‘Aliah dan jumhur Mutakallimin.

Menurut Ibn Kathir ayat ini mengandungi peringatan dari Allah SWT bahawa tiada agama di sisi-Nya dan yang diterima-Nya dari seorang pun kecuali Islam iaitu mengikuti Rasul-Rasul yang diutus-Nya setiap saat hingga berakhir dengan Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau, telah tertutup semua jalan menuju Allah SWT kecuali jalan dari arah Baginda sehingga siapa yang menemui Allah SWT setelah diutusnya Muhammad SAW dengan menganut satu agama selain syariat yang beliau sampaikan, maka tidak diterima oleh-Nya.

Syeikh Al-Sya’rawi menyatakan bahawa Islam tidak terbatas hanya pada risalah Muhammad SAW sahaja. Sebenarnya Islam adalah ketaatan makhluk kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran yang dibawa oleh para Rasul, yang didukung oleh mukjizat dan bukti-bukti yang meyakinkan.

Islam untuk ajaran para Nabi yang lalu merupakan sifat, sedang umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dari sisi kesinambungan sifat sekali gus menjadi tanda dan nama baginya. Ini kerana Allah SWT tidak lagi menurunkan agama selepas datang Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya Syeikh al-Sya’rawi mengemukakan bahawa nama (Muhammad SAW) ini telah ditetapkan jauh sebelum kehadirannya.

Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat di atas menegaskan bahawa mereka telah mengetahui kebenaran, namun demikian mereka bukan sahaja dikecam bahkan diancam dengan sedemikian rupa”.

Beragama bukan sekadar pengetahuan tetapi ketundukan dan ketaatan. Keberagamaan memerlukan buah sedangkan tumbuhan tidak akan berbuah jika tiada tanah yang subur merupakan kesucian hati. Bukankah air yang tercurah dari langit tidak menghasilkan buah tanpa ada tanah yang subur yang digarap?

Mereka yang berselisih kerana enggan menerima ajaran para Rasul, apa lagi setelah mereka ketahui adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT dan barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT maka Allah SWT akan menjatuhkan hukuman ke atasnya.

Hukuman yang sangat cepat dan janganlah kamu menduga ia lambat kerana Allah SWT sangat cepat hisabnya.

Bagi mendapat penjelasan berkenaan dengan maksud iman, Islam, usuluddin dan akidah diterangkan di sini pengertiannya.

Pertama: Iman dari segi bahasa adalah percaya dan membenarkan.

Kata Ibnu Mandzur di dalam kitab Lisan al-Arab, “Ulama-ulama

bahasa Arab dan yang lainnya telah sepakat menyatakan bahawa pengertian iman adalah percaya dan membenarkan”.

Iman

Sementara iman dari segi istilah syarak pula adalah percaya dan membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang segala ajaran agama yang mudah diketahui.

Kedua: Islam dari segi bahasa ialah penyerahan, pengakuan, kepatuhan dan meninggalkan sebarang bentuk penentangan dan keengganan.

Pengertian Islam dari segi syarak pula ialah pelaksanaan serta kepatuhan kepada segala ajaran agama yang mudah diketahui, yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau terdapat dalil yakin yang mentafsirkan pengertian Islam sebagaimana hadis Jibril AS.

Ketiga: Akidah dari segi bahasa ialah sesuatu yang menambat hati seseorang. Daripada itu, pengertian tersebut digunakan sebagai anutan seseorang terhadap pemikiran dan pendapat yang diimaninya, dan meresap ke dalam hati sanubari yang akhirnya membentuk tindak-tanduk dan tingkah-lakunya.

Justeru ada pendapat yang mentakrifkan manusia sebagai makhluk yang boleh dipimpin dari dalam dirinya sendiri iaitu segala kepercayaan dan sesuatu yang diimaninya.

Menurut kamus Misbah al-Munir, perkataan aku beriktiqad demikian bermaksud aku menambat hati sanubari kepadanya, dan perkataan aqikah bermaksud sesuatu fahaman yang dianuti oleh seseorang sehingga dia mempunyai pegangan yang baik dan tidak diragui.

Pengertian akidah pada istilah pula ialah para ulama Islam menggunakan perkataan akidah ini sebagai ilmu yang lazimnya bermaksud ilmu yang membahaskan perkara yang wajib dipercayai dan diimani oleh seseorang dengan dalil yang sahih dan meyakinkan.

Akidah juga dinisbahkan kepada prinsip-prinsip agama itu sendiri yang thabit dengan dalil yang kukuh.

Keempat: Perkataan Usul ialah kata jamak daripada perkataan asal. Dari segi bahasa ia merupakan sesuatu yang di atasnya di bina sesuatu yang lain bersandar kepadanya. Disebut dalam kamus al-Misbah al-Munir asal bagi sesuatu ialah sesuatu yang menjadi dasarnya, sebagaimana asas bagi tembok.

Berdasarkan ayat di atas, jelas menunjukkan keyakinan kita betapa agama yang sebenarnya di sisi Allah SWT ialah Islam adalah agama para Nabi dan Rasul.

Semoga kita sentiasa istiqamah dan memahami ajaran Islam serta menghayatinya hingga ke akhir usia. Amin.


Jauhi perbuatan syirik

By mfrstudio

Allah berfirman yang bermaksud : Allah menerangkan (kepada sekelian makhluk-Nya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (ali-'Imran: 18).

Sheikh Sya'rawi berkata: "Segala sifat takwa, ikrar dengan iman, mohon keampunan daripada dosa, mohon selamat dari azab neraka, sabar, benar, taat, infak pada jalan Allah SWT dan istighfar pada malam hari, semuanya itu natijah daripada takwa yang pertama.

"Ia adalah buah dan hasil kalimah tauhid iaitu kalimah syahadah yang perlu setiap umat Islam mengiyakannya dan mengetahui dengan makrifat yang sebenar."

Sebab Nuzul

Al-Kalbi menceritakan: Ayat ini diturunkan kerana telah datang dua pendeta dari negeri Syam ke Madinah. Apabila kelihatan negeri Madinah, salah seorang dari keduanya berkata: "Alangkah serupanya negeri ini dengan negeri Nabi Muhammad SAW yang akan dibangkitkan pada akhir zaman."

Apabila keduanya memasuki kota tersebut, mereka pun mengenali sifat-sifat Nabi SAW dan berkata kepada Nabi SAW: "Adakah tuan ini Muhammad?" Nabi SAW menjawab: "Ya".

Keduanya berkata pula: "Dan tuan ini Ahmad?" Nabi menjawab: "Saya Muhammad dan Ahmad". Mereka berkata lagi: "Kami ingin menanyakan kepada tuan sesuatu. Sekiranya tuan khabarkan, kami akan beriman kepada tuan."

Nabi SAW menjawab: "Tanyalah!"

Keduanya pun bertanya: "Khabarkanlah kepada kami tentang sebesar-besar syahadat di dalam kitab Allah SWT".

Mengikut riwayat al-Sayuti dalam Dur al-Mansur daripada Said bin Jubair katanya: "Sekeliling Kaabah mempunyai 360 berhala. Untuk setiap perkampungan Arab mempunyai satu dua berhala. Apabila turunnya ayat ini jadilah semua berhala tunduk sujud."

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Kathir berkata: "Allah SWT sendiri menjadi saksi berkenaan keesaan ketuhanannya. Sedangkan segala makhluk adalah hamba dan berhajat kepada-Nya sedangkan Dia Maha Kaya dari sekeliannya."

ii. Ibn Kathir berkata: "Ayat ini menjadi khusus dan keistimewaan betapa besarnya martabat dan makam para ulama."

iii. Ibn Jauzi berkata: "Ulama khilaf berkenaan maksud syahida kepada dua:

lDengan makna keputusan dan hukuman. Seperti kata Mujahid, al-Farra' dan Abu Ubaidah.

lDengan maksud penerangan inilah tafsiran Sa'lath dan al-Zajjaj.

iv. Ayat ini menjadi dalil berkenaan kekuasaan Allah SWT dan kewujudannya. Pernah ditanya kepada sebahagian Arab Badwi apakah dalil adanya pencipta? Jawabnya: "Sesungguhnya tahi unta menunjukkan adanya unta, kesan tapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan."

v. Al-Samarkandi berkata: "Ayat ini menjadi dalil atas keesaan Allah SWT dengan semua yang diciptakannya. Dijelaskan betapa seseorang tidak mampu mencipta sebagaimana ciptaan Allah SWT."

vi. Al-Qurtubi berkata: "Ayat ini menjadi dalil atas kemuliaan ilmu, para ulama dan kelebihan mereka. Ini kerana dihampirkan penyaksian ketauhidan bersama Allah SWT dan para malaikat.

Al-Qurtubi menambah: "Kalau di sana ada yang lebih mulia, nescaya Allah SWT perintah nabinya untuk mendapat dan memohon lebih banyak ilmu dari-Nya."

vii. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Qatadah katanya: "Islam ialah penyaksian bahawa Tuhan itu hanyalah Allah SWT dan mengakui segala yang datang adalah daripada Allah SWT. Islam merupakan agama Allah SWT yang disyariatkan untuk diri-Nya. Oleh itu, Dia mengutus para rasul dan para wali-Nya untuk membawa risalah Islam. Dia tidak akan menerima agama lain selain daripada Islam dan tidak berhajat menganugerahkan ganjaran di luar daripada agama (Islam) ini."

viii. Ali Ibn Abu Talib r.a berkata dalam khutbahnya: "Islam membawa erti penyerahan. Manakala penyerahan bererti suatu keyakinan. Keyakinan pula bererti kebenaran dan kebenaran adalah suatu pengakuan. Sementara pengakuan pula bererti pelaksanaan. Pelaksanaan pula membawa erti mengamalkan.

Selanjutnya Ali r.a berkata: "Seorang mukmin adalah mereka yang mengambil agama daripada Tuhannya, bukan menurut akal fikirannya. Keimanan seorang yang bergelar mukmin hanya dapat diketahui melalui perlakuan amalannya. Manakala kekafiran seorang yang kafir dapat diketahui melalui tanda keingkarannya.

"Wahai manusia berpegang teguhlah dengan agama kamu! (Ketahuilah) Sesungguhnya keburukan yang terdapat dalam agama (Islam) lebih baik berbanding dengan kebaikan yang terdapat agama lain."

Ini kerana sebarang keburukan yang terdapat dalam agama (Islam), sudah pasti akan diampuni, sedangkan kebaikan yang terdapat pada agama lain, ternyata tidak akan diterima Allah SWT.

ix. Al-Maraghi berkata: "Allah SWT telah menerangkan keesaan-Nya dengan cara mengemukakan bukti-bukti kejadian alam fizikal yang terdapat di cakerawala dan dalam diri manusia itu sendiri. Dalam pada itu, Allah SWT telah menurunkan beberapa potong ayat yang mengandungi firman-Nya untuk membuktikan keesaan-Nya.

"Selanjutnya, para malaikat telah mengkhabarkan perkara ini kepada para rasul sedangkan mereka bersaksi dengan kesaksian yang dikuatkan oleh ilmu yang berasal daripada wahyu atau ilham, dan ilmu yang terdapat di sisi para nabi ini lebih kuat berbanding dengan keyakinan-keyakinan yang lain. "Dalam hal ini juga, kebanyakan tokoh cendekiawan dalam menjelaskan aspek keesaan Allah SWT membuat penerangan dan pembuktian dengan menggunakan bukti dan dalil kerana seseorang yang pakar dalam sesuatu bidang, beliau tidak akan lari daripada menggunakan dalil".

Semoga kita menjadi golongan ahli ilmu yang benar-benar makrifah kepada Allah SWT melalui dalil-dalilnya dan sentiasa memelihara akidah supaya tidak dicemari dengan syirik.


Harta bukan matlamat hidup

By mfrstudio


HARTA kekayaan di muka bumi adalah milik sementara dan bukan menjadi matlamat hidup umat Islam. - Gambar hiasan


Allah berfirman yang bermaksud : Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, Iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta-benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu syurga). (ali-‘Imran: 14)

SHEIKH Sya'rawi berkata: Tajuk yang datang dalam ayat mulia ini ialah pertembungan peperangan Islam yang Allah SWT jadikannya sebagai tanda berkekalan untuk menjelaskan kepada kita bahawa peperangan, keimanan memerlukan hanya kembali kepada Allah SWT dan memutuskan dari segala adab dan tabiat antaranya syahwat dunia.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Kathir berkata: "Allah SWT menceritakan kepada kita berkenaan dengan perhiasan kepada manusia dan kelazatan dengan mengikut susunan ujian dan fitnah yang paling banyak."

ii. Al-Samarkandi berkata: "Syaitan yang menghiaskan sebagai ujian kepada orang yang beriman dengan cara was-was. Disebut dengan wanita dahulu kerana ia sebesar-besar fitnah yang berlaku sejak zaman Adam a.s hingga ke hari ini. Antara bentuk fitnah tersebut boleh memutuskan silaturrahim dan pergaduhan.

Ulama telah khilaf berkenaan dengan nilai qintar atau muqantarah:

- Mujahid berkata, jumlahnya 70 ribu dinar.
- Abu Hurairah berkata, 12 ribu uqiah.
- Muaz bin Jabal berkata, 1,200 uqiah. Ini juga pendapat Ibn Umar, Asim bin Abi al-Nujud dan al-Hasan.
- Sebahagian mereka berkata, sebanyak duit emas yang diletak dalam belulang lembu. Ini pendapat Abu Nadrah dan Abu Ubaidah.
- Al-Dhahaq berkata, harta yang banyak.
- Dikatakan jumlahnya 1,000 dinar.
- Dikatakan jumlahnya 12,000 dinar.
- Dikatakan jumlahnya 1,200 dinar. Ini adalah pendapat al-Hasan.
- Dikatakan jumlahnya 40,000 dinar.
- Dikatakan jumlahnya 60,000 dinar.
- Dikatakan jumlahnya 70,000 dinar. Ini pendapat Ibn Umar dan Mujahid.
- Dikatakan jumlahnya 80,000 dinar. Ini pendapat Said bin Musaiyib dan Qatadah.
- Jumlahnya 8,000 misqal seperti kata al-Suddi.
- Jumlahnya 7,000 dinar seperti kata Ata'
- Mengikut hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: satu qintar bersamaan 12,000 uqiah. Sedangkan riwayat yang lain menyebut sebanyak 12,000 uqiah.

iii. Ibn Jauzi berkata: "Semua yang disebut ini menjadi niat pada hamba untuk memakainya dan menjadi buruk akibat jika niatnya tidak baik."

iv. Sheikh Sya'rawi berkata: "Apabila kita mengkaji ayat ini yang disebut berkenaan dengan kepelbagaian nikmat dari itu peperangan yang memerlukan perpisahan dengan keluarga hendaklah tidak menghalang oleh nafsu syahwat. Sehingga akhirnya orang yang beriman sejati mampu bersedekah pada jalan Allah SWT dan kudanya digunakan untuk berjihad pada jalan Allah SWT bagi meninggikan kalimahnya."

v. Al-Maraghi berkata: "Kecintaan terhadap kaum wanita disebut dahulu daripada kecintaan terhadap anak-anak padahal perasaan rasa cinta terhadap wanita adakala tidak kekal, sedangkan perasaan cinta terhadap anak akan berkekalan kerana kecintaan terhadap anak tidak akan membawa sikap berlebih-lebihan sebagaimana rasa kecintaan terhadap mana-mana wanita.

"Seseorang yang mencintai isteri dan anaknya mempunyai sebab yang sama, iaitu untuk meneruskan keturunan dan mengekalkan zuriat manusia. Ia mengandungi suatu hikmah yang tersendiri, sama ada pada manusia atau haiwan."

vi. Hamka berkata: "Di sini terdapat tiga kata. Pertama Zuyyina, ertinya diperhiaskan. Maksudnya, segala barang yang diingini itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi apabila keinginan telah timbul, yang kelihatan hanya eloknya saja dan lupa akan buruk atau susahnya.

Kata kedua ialah Hubb, ertinya kesukaan atau cinta. Kata ketiga ialah Syahwat, iaitu keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu buat empunya diri.

Maka disebutlah enam macam hal yang manusia sangat menyukainya kerana hendak mempunyai dan menguasainya sehingga yang nampak oleh manusia hanyalah keuntungannya saja.

vii. Al-Sonhadji berkata: "Manusia itu telah diciptakan oleh Allah SWT mempunyai watak atau tabiat semula jadi menyukai nafsu syahwat kepada enam perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Segala kelazatan di dunia yang diciptakan oleh Allah SWT, dibolehkan hamba-hamba-Nya menyukai untuk dikecapi dan dinikmati keinginannya dengan diberikan-Nya pula batasan halal haramnya.

Penulis melihat ayat ini sebagai sesuatu ujian Allah SWT kepada manusia untuk mujahadah al-nafsi dan membetulkan nawaitu dengan menganggap harta benda sebagai alat atau wasilah dan bukan matlamat atau ghayah.

Ia digunakan sebagai alat keperluan untuk mentaati dan mematuhi segala ajaran Allah SWT bagi mentahqiqkan matlamat penciptaannya untuk menjadi hamba Allah SWT yang sejati dan khalifah Allah SWT di dunia ini.

Semoga kita menjadi manusia yang selamat dari godaan hawa nafsu dan syahwat.


Iman bekal terbaik bertemu Allah

By mfrstudio

Selepas Allah SWT menyebut tentang doa yang dilakukan oleh golongan salehin dan ulul al-Bab, di samping mengiakan kekuasaan-Nya terhadap segala makhluk pada hari kiamat yang pasti dihukum dan dibalas mengikut amalan mereka di dunia dahulu. Lantas Allah SWT menyebut berkenaan dengan kedudukan golongan kafir dan Firaun. Apakah natijah mereka pada hari akhirat kelak.

Ayat Kesepuluh

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sebenarnya harta benda orang-orang kafir, dan juga anak-pinak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari (azab seksa) Allah sedikit juapun; dan mereka itulah bahan bakaran api neraka.

Sebab Nuzul

Ibn Kathir berkata dalam hadis yang panjang berkenaan dengan dakwah Rasulullah SAW yang disampaikan ketika di Mekah dan jaminan Rasulullah SAW bahawa Islam akan zahir hatta menjengah ke tempat-tempat kufur.

Begitu juga Islam akan tersebar sehingga menjadi perbincangan tetapi akan datang satu zaman manusia yang mempelajari al-Quran dan membacanya kemudian berkata: “kami baca dan kami tahu maka siapakah yang lebih baik dari kami. Adakah pada mereka itu terdapat kebaikan? Mereka menjawab: “Hai Rasulullah, siapakah mereka”? Lantas sabda Baginda: “Mereka ada di kalangan kamu dan mereka adalah umpan dan unggun api neraka”.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Kathir berkata: “Allah SWT mengkhabarkan bahawa orang kafir adalah unggun api neraka. Harta benda dan anak pinak tidak boleh memberi manfaat kepada mereka dan menyelamatkan mereka daripada azab neraka”.

ii. Al-Maraghi berkata: “Orang yang mengingkari pengetahuan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW sama ada Bani Israel ataupun kaum kafir Arab, mereka tidak dapat diselamatkan oleh harta kekayaan yang telah mereka belanjakan yang kononnya dapat menyelamatkan diri mereka daripada bencana.”

iii. Hamka berkata: “Dengan ini diperingatkan bahawa harta dan anak, kalau tidak hati-hati, adalah pintu kepada kufur. Harta benda dan anak-anak adalah barang yang nampak oleh mata.

“Inilah yang disebut ‘hidup kebenaran’, sedang kepercayaan kepada Allah SWT adalah ‘hidup kerohanian’. Sedang hidup kebendaan ini tidaklah lama. Kita akan lebih merasai dengan lebih lama dengan hidup kerohanian. Hidup di Akhirat. Sebab itu di sebalik penglihatan mata, hendaklah diperhatikan penglihatan hati”.

iv. Muhammad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini mengandungi makna kegagalan segala upaya untuk menolak seksa, bahkan menggambarkan kesempurnaan seksa yang akan mereka terima”.

v. Al-Sonhadji berkata: “Orang-orang yang ingkar padahal telah pun mengetahui kenabian Muhammad SAW sama ada dari golongan kaum Bani Israel ataupun kaum Musyrikin Arab, semua harta yang mereka belanjakan, baik bagi faedah kebajikan mahupun untuk pembasmi kejahatan, tidak akan dapat menolong mereka. Maka mereka akan menjadi bahan pembakaran jahanam yang bernyala-nyala”.

vi. Dengan merenung ayat ini kita dapati bahawa natijah derhaka kepada Allah SWT sekali pun mempunyai laba di dunia dan penolong-penolong di kalangan anak-anak dan rakan-rakan, tetapi semuanya tidaklah memberi sebarang erti. Sebaliknya api nerakalah tempat kesudahannya. Waliya zubillah.

Ayat Kesebelas

Firman Allah SWT yang bermaksud: (Keadaan orang-orang kafir itu) sama seperti keadaan kaum Firaun, dan orang-orang yang terdahulu dari mereka ; mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan (ingatlah), Allah Maha berat azab seksa-Nya.

Iktibar dan fiqh ayat :

i. Ibn Abbas menafsirkan perkataan sama seperti keadaan kaum Firaun dengan maksud perlakuan kaum Firaun. Sedangkan mengikut riwayat Ikrimah, Mujahid, Abi Malik, al-Dhahak dan lainnya berpendapat seperti tahun kemarau yang terkena kepada kaum Firaun dan perbuatan mereka begitu juga dengan penyerupaan mereka lafaz yang hampir sama.

ii. Ibn Kathir berkata: “Makna ayat ini bahawa orang kafir tidak mungkin dengan aset kekayaan dan anak boleh selamat tetapi mereka akan dikenakan hukuman kerana mendustakan Rasul-rasul dan ayat-ayat-Nya”.

iii. Al-Maraghi berkata: “Sesungguhnya perbuatan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengingkari agamanya adalah sama dengan perbuatan yang dibuat oleh keluarga Firaun terhadap Nabi Musa a.s”.

iv. Hamka berkata: “Maka di hadapan Allah SWT tidak peduli Firaun, tidak peduli kaya-raya dan banyak keturunan. Di hadapan Allah SWT semuanya itu tidak dapat dibanggakan, dan tidak ada harganya. Nilai seorang Firaun tidak ada di hadapan Allah SWT, yang bernilai hanyalah iman. Firaun tidak mempunyai iman”.

v. Ayat ini mengimbas bagaimana kesudahan kerajaan Firaun yang angkuh terhadap utusan Allah SWT di mana yang menantinya adalah azab yang maha pedih. Semoga kita menjadi golongan yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah SWT. Amin.