Orang kafir dustakan akhirat

By mfrstudio


Bagi umat Islam kematian adalah perantara sebelum memasuki alam akhirat. - Gambar hiasan


FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: (dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: Tuhanku telah memuliakan daku!

Sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: Tuhanku telah menghinakan daku! Jangan demikian, (sebenarnya kata-kata kamu itu salah).

Bahkan (perbuatan kamu wahai orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim, (malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya) dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya) serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya, dan (perintah) Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah), serta diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu, (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik), dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)! Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (al-Fajr: 15-25)

Mukadimah

Al-Maghari berkata: Setelah Allah SWT bersumpah akan mengazab orang kafir sebagai balasan kekafirannya dan kegemaran mereka melanggar perintah-Nya, lalu Dia menyebutkan sebahagian kisah umat terdahulu yang menentang Allah SWT, Rasul-Nya dan gigih melakukan kezaliman, sehingga ditimpa seksaan yang bersangatan dan diambilnya tindakan bagai tindakan Penguasa Yang Gagah Perkasa.

Oleh yang demikian, agar para pendusta serik dan untuk meneguhkan hati orang mukmin yang mengikut Rasul dan menolongnya, dan agar hati mereka menjadi tenang kerana musuh-musuh mereka akan diberi pembalasan yang sewajarnya.

Firman Allah SWT: (dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: Tuhanku telah memuliakan daku! Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: Tuhanku telah menghinakan daku!

Manusia dalam ayat ini ditafsirkan dengan empat pendapat.

Pertama Uthbah bin Rabi'ah dan Abu Huzaifah bin Mughirah seperti kata 'Ata. Kedua Ubai bin Khalaf, inilah pendapat Ibn al-Sa'ib. Ketiga Umayyah bin Khalaf seperti kata Muqatim. Keempat semua orang kafir yang tidak beriman hari kebangkitan.

Al-Qurtubi berkata, inilah sikap orang kafir yang tidak mempercayai alam akhirat dan menganggap kemuliaan terletak pada kesenangan dan kemewahan hidup duniawi sahaja.

Orang yang beriman pula meyakini. kemuliaan sejati terletak pada limpah kurnia Allah SWT kepadanya untuk sentiasa mentaati Allah SWT serta bertakwa kepada-Nya sepanjang hayat mereka yang akan membawa kepada kebahagiaan di alam akhirat.

Sekiranya Allah SWT mengurniakan kemewahan hidup di dunia, ia akan bersyukur dan seandainya pula berlaku sebaliknya, ia akan bersabar dengan penuh kerelaan dan keyakinan.

Firman Allah SWT: jangan demikian, (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Bahkan (perbuatan kamu wahai orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim, (malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya).

Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi perintah supaya memuliakan anak yatim.

Firman Allah SWT: dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.

Ibn Kathir berkata: Iaitu tidak memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum fakir miskin serta mengarahkan mereka dalam hal tersebut.

Firman Allah SWT: dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya).

Al-Maraghi berkata: Kamu memakan harta yang ditinggalkan oleh salah seorang antara kamu dengan perasaan tamak. Kamu berusaha menyingkirkan orang yang sepatutnya berhak dan mencampur bahagianmu dengan bahagian orang lain.


Hidayah milik Allah

By mfrstudio

Mukadimah
Sheikh al-Maraghi berkata: "Sesungguhnya Allah SWT menerangkan bukti-bukti kekuasaan-Nya, menarik perhatian golongan pengingkar agar memerhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kemampuan-Nya mengatur alam ini, kemudian Dia mencela keingkaran dan kegagalan mereka dalam kebatilan dengan hujah yang terang dan bukti jelas, lalu disusuli dengan perintah-Nya kepada Rasulullah SAW agar mengingatkan mereka dengan bukti-bukti ini yang tidak perlu diragukan lagi".

Firman Allah SWT: Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya), kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan.

Ibn Kathir berkata: "Iaitu beri peringatanlah kepada manusia dengan apa yang aku utuskan kepada mereka".

Syed Qutub menambah: "Oleh itu peringatkan mereka dengan alam akhirat dan segala isinya. Dan peringatkanlah mereka dengan kejadian dunia dan segala isinya. Tugasmu adalah memberi peringatan.

"Inilah sahaja batasan tugasmu dan ini sahaja perananmu dalam dakwah. Selain dari itu tiada lagi tugas dan tanggungjawabmu kerana engkau diberi kemudahan dan ditugaskan melaksanakannya".

Firman Allah SWT: bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).

Al-Mawardi menukilkan tiga pendapat ulama berkenaan tafsiran ayat ini, iaitu:

* Kamu bukanlah penguasa yang boleh mengalahkan seseorang. Inilah pendapat al-Dahak.

* Kamu bukanlah orang yang bersifat perkasa. Inilah pendapat Ibn Abbas.

* Kamu bukanlah Tuhan. Inilah pendapat al-Hasan.

Ini semua menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak mampu memaksa mereka beriman.

Al-Maraghi berkata: Ia memberi maksud wahai Muhammad, engkau adalah penyeru dan tidak mempunyai kuasa untuk menundukkan hati mereka. Allah SWT sendiri yang menguasai mereka dan mempunyai kekuasaan atas jiwa mereka.

Oleh sebab itu, sesiapa yang berpaling daripada peringatan dan mengingkari kebenaran yang dikemukakan kepadanya, Allah SWT akan mengazabnya di akhirat kelak.

Kadang-kadang Allah SWT menambahkannya dengan seksa di dunia seperti diperangi, ditawan keluarganya, dijajah harta kekayaannya dan bencana-bencana yang lain.

Firman Allah SWT: akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar.

Ibn Kathir berkata: "Berpaling daripada amalan dengan segala rukunnya dan kufur dengan kebenaran sama ada melalui hati atau lisannya".

Al-Mawardi berkata: "Ada dua tafsiran ulama, iaitu berpaling daripada kebenaran dan kufur dengan nikmat. Sedangkan yang kedua pula berpaling daripada mengikut rasul dan kufur dengan Allah SWT. Inilah pendapat al-Dahak.

Firman Allah SWT: maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya.

Sayid Qutub berkata: "Mereka pasti akan pulang kepada Allah dan Allah tetap akan menghukum mereka".

Al-Maraghi berkata: "Kadang-kadang Allah SWT menambahkannya dengan seksa di dunia seperti diperangi, ditawan keluarganya, dijajah harta kekayaannya dan bencana-bencana yang lain".

Firman Allah SWT: Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka, selain dari itu, sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.

Ibn Kathir berkata: "Mereka akan kembali pada Allah dan Kami pasti menghisab serta membalas segala amalan mereka. Jika baik dibalas baik dan jika buruk dibalas buruk".

Al-Maghari berkata: "Tidak ada jalan untuk melarikan diri bagi orang yang berpaling dan tidak ada jalan melepaskan seksa yang dijanjikan itu. Ini kerana mereka bakal kembali kepada-Ku".

Sesungguhnya benarlah firman Kami akan menyeksa mereka dan menghisab semua perbuatan yang telah mereka kerjakan.

Firman ini sebagai penghibur hati rasul-Nya dan menghilangkan kesedihan dan penderitaannya akibat pendustaan mereka kepadanya dan penentangan mereka yang berterusan terhadap baginda.

Penutup

Syed Qutub berkata: "Dengan penjelasan ini peranan Rasulullah SAW di dalam dakwah dan peranan para pendakwah yang datang selepas beliau telah dihadkan pada batasnya yang tertentu, iaitu tugas engkau ialah memberi peringatan.

"Selepas itu terserah kepada Allah urusan menghisabkan amalan-amalan mereka. Mereka tetap akan kembali kepada Allah. Mereka tidak mungkin melepaskan diri daripada hisab dan hukuman Allah.

"Namun, hendaklah difaham bahawa setengah dari tugas menyampaikan dakwah adalah menghapuskan halangan dan rintangan supaya dakwah sampai kepada manusia.

"Inilah tugas jihad yang difahamkan daripada al-Quran dansirah Rasulullah SAW tanpa kecuaian dan keterlaluan".

Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan hambanya yang soleh sentiasa berpegang dengan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.


Bumi bukti kekuasaan Allah

By mfrstudio

Sheikh al-Maraghi berkata: "Allah SWT telah menerangkan tentang kedatangan hari kiamat, bahawa manusia pada hari itu terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan manusia yang celaka dan yang bahagia.

"Seterusnya Dia menjelaskan pula bahawa golongan yang celaka selalu berada dalam keadaan hina-dina, manakala golongan yang bahagia yang saat itu bersuka ria, yang mana tergambar pada wajah-wajah ceria.

"Lalu, ditegaskan dengan mengemukakan hujah-hujah untuk melumpuhkan orang yang mengingkari-Nya. Diarahkan pendangan mereka untuk mengamati jejak kekuasaan-Nya atas sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang berada dalam jangkauan penglihatan mereka seperti langit yang menaunginya, bumi yang menyanggahnya, unta yang dimanfaatkan untuk berpergian serta dimakan dagingnya, diminum susunya, manakala bulu-bulunya dijadikan pakaian, dan gunung-ganang sebagai panduan mereka di padang sahara dan ketika menyusuri jejak".

Firman Allah SWT: (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?

Al-Mawardi berkata: Berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan tiga perkara:

i. Untuk mereka berdalil dan mengambil bukti serta pengajaran atas kudrat Allah dan Keesaannya.

ii. Supaya mereka mengetahui berkenaan kudrat-Nya atas semua perkara dan mampu serta berkuasa untuk membangkitkan mereka pada hari kiamat, seperti kata Yahya bin Salam.

iii. Allah SWT tatkala menyifatkan syurga kepada mereka lantas mereka yang sesat merasa hairan. Justeru, disebut bagi mereka tentang perkara yang ajaib untuk menghilangkan kehairanan mereka. Inilah pendapat Qatadah.

Kenapa dinyatakan unta?

Sayid Qutub berkata: Unta merupakan haiwan masyarakat Arab yang utama. Ia merupakan alat kenderaan dan pengangkutan mereka. Susu dan dagingnya menjadi makanan dan minuman mereka.

Bulu dan kulitnya menjadi pakaian dan khemah mereka. Ia merupakan sumber utama kehidupan.

Di samping itu, unta mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada haiwan-haiwan yang lain. Walaupun bentuk tubuh badannya kuat, besar dan gagah namun ia mudah dituntun.

Ia akan mengikut dan patuh walaupun dituntun oleh kanak-kanak yang kecil. Walaupun kegunaan dan perkhidmatannya begitu besar, namun perbelanjaan memeliharanya kecil. Makanannya senang dan belanjanya murah.

Unta adalah binatang yang paling sabar dan tahan lasak. Ia tahan lapar, dahaga, penat dan gigih menghadapi keadaan-keadaan yang buruk.

Firman Allah SWT: dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya?

Ibn Kathir berkata: Syuraih al-Qadi menyebut: Marilah keluar bersama kami sehingga kami dapat melihat unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana diangkatnya. Bagaimana Allah SWT mengangkat langit daripada bumi? Hal ini amat besar dan hebat.

Firman Allah SWT: dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?

Ibn Kathir berkata: Ia bertujuan untuk menetapkan bumi dengan pasaknya. Begitu juga dijadikan padanya sebahagian daripada manfaat dan hasil galian.

Al-Maghari menambah: Ia dapat didaki pada setiap saat, menjadi panduan bagi orang yang melintasi padang tandus dan menjadi tempat pancuran air hujan untuk mengairi tanaman dan minuman haiwan.

Firman Allah SWT: dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?

Hamka berkata: Dan perjalanan itu dilakukan di muka bumi, beratap langit, berpasak gunung dan alat pengangkutan unta. Semuanya terjadi di muka bumi, maka dengan sendirinya sebagai renungan terakhir memandang bagaimana Allah SWT menghamparkan bumi untuk manusia hidup.

Penutup

Sayid Qutub berkata: Empat ayat pendek ini mengumpulkan bahagian-bahagian alam sekitar masyarakat Arab yang ditujukan al-Quran ini kepada mereka buat pertama kalinya.

Di samping itu, ia mengumpul bahagian kejadian yang nyata di seluruh alam ini iaitu kejadian langit, bumi, gunung-ganang dan unta yang mewakili seluruh haiwan yang lain dengan keistimewaan kejadiannya serta nilai khususnya dalam masyarakat Arab.

Seluruh pemandangan terbentang kepada semua penglihatan manusia. Di mana sahaja mereka berada, akan bertembung dengan langit, bumi, gunung-ganang dan haiwan.

Walaupun sebanyak mana dan sejauh mana ilmu pengetahuan dan tamadun manusia, namun seluruh pemandangan ini tetap di dalam alam mereka dan di dalam kemampuan akal mereka.

Dan seluruh pemandangan ini menyarankan kepada mereka hikmah yang wujud di sebalik penciptaannya apabila mereka menumpukan perhatian untuk mencari makna dan tujuan di sebaliknya.

Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan mengetahui dalil untuk makrifah Allah SWT.


Gambaran nikmat di syurga

By mfrstudio

Sheikh al-Maraghi berkata: "Semua ini menunjukkan bahawa makanan ahli neraka adalah sesuatu yang sesuai dengan keadaan di akhirat.

"Hal ini digambarkan dengan benda-benda yang ada di dunia adalah bermaksud untuk menggambarkan kepada kita betapa buruknya jenis makanan itu, agar kita menjauhi dan menghindari malapetaka tersebut, sehingga kita terjauh daripada perbuatan rosak dan merugikan."

Firman Allah SWT: (sebaliknya) Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.

Ibn Kathir berkata: Mereka mendapat kurniaan nikmat kerana usaha mereka di dunia.

Firman Allah SWT: Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia).

Al-Hasan berkata: Dia akan reda dengan usahanya. Benarlah kata al-Maraghi: Mereka berasa puas kerana mereka dahulu beramal semata-mata kerana Allah SWT dan mereka diberi balasan baik.

Hal ini umpama seorang yang berbuat baik lalu mendapat hasil atau balasan baik dan pujian yang menyenangkan, maka tercetuslah ucapan: Alangkah baiknya amalku dahulu. Sesungguhnya amalku itu sesuai dengan kebenaran.

Firman Allah SWT: (Mereka tinggal menetap) di dalam syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya).

Dalam hal ini al-Mawardi menyebut dua wajah bahawa syurga lebih tinggi dari neraka kedudukannya. Dengan sebab itu dinyatakan ketinggiannya seperti kata al-Dahak. Sedangkan pendapat kedua dengan maksud di syurga-syurga yang tinggi dan bilik-biliknya.

Atas asas inilah ketinggian mereka dalam dua bentuk, iaitu supaya mereka berlazat dengan kedudukan dan keduanya supaya mereka menyaksikan apa yang Allah SWT sediakan kenikmatan untuk mereka.

Firman Allah SWT: Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia.

Ulama telah khilaf berkenaan dengan tafsiran lagha di sini, di mana al-Farra' dan al-Ahfash berpendapat ahli syurga tidak mendengar walaupun sepatah kalimah lagha.

Berkenaan dengan lagha ada tujuh pendapat:

* Dusta. Seperti pendapat Ibn Abbas.

* Dosa. Seperti pendapat Qatadah.

* Mencela. Seperti pendapat Mujahid.

* Kebatilan. Seperti pendapat Yahya bin Salam.

* Maksiat. Seperti pendapat al-Hasan.

* Sumpah. Seperti pendapat al-Qalbi.

* Ahli syurga tidak mendengar dalam ucapan mereka kalimah lagha. Seperti pendapat al-Farra'.

Firman Allah SWT: di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir.

Al-Maraghi berkata: Dalam syurga itu terdapat mata air yang selalu mengalir airnya. Air yang jernih menggembirakan hati dan mententeramkan mata yang memandangnya.

Firman Allah SWT: Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya).

Kedudukan tinggi ini ada tiga wajah:

* Kerana sebahagiannya berada lebih tinggi daripada yang lain.

* Kerana tempatnya berada di puncak.

* Tempat yang tinggi kerana kedudukannya dan martabatnya yang tinggi.

Ibn Syajarah berkata: Supaya mereka berlazat dengan kedudukannya.

Firman Allah SWT: dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka).

Sayid Qutub berkata: Gelas-gelas itu siap diatur dan siap disajikan untuk diminum tanpa perlu diminta dan disediakan.

Firman Allah SWT: dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar).

Al-Maraghi berkata: Dalam syurga terdapat juga bantal-bantal yang tersusun rapi. Mereka boleh mendudukinya, bersandar padanya atau berteleku di atasnya apabila dikehendaki.

Firman Allah SWT: serta hamparan-hamparan yang terbentang.

Al-Maraghi berkata: Ketika permaidani (hamparan) terhampar di tempat duduk, maka setiap tempat duduk dapat dilihat hamparan permaidani seperti yang terdapat di rumah-rumah kaum bangsawan lagi hartawan di dunia ini.

Sayid Qutub berkata: "Semuanya itu merupakan nikmat-nikmat kesenangan yang dapat dilihat manusia contoh-contoh seumpamanya di bumi."

Nikmat-nikmat itu disebut sedemikian rupa untuk mendekatkan kepada kefahaman manusia di bumi, sedangkan hakikat yang sebenar terpulanglah kepada selera di sana yang dikurniakan Allah SWT kepada golongan manusia yang berbahagia.

Di antara usaha yang sia-sia ialah membuat perbandingan dan penyelidikan yang halus mengenai bentuk dan sifat nikmat atau azab di akhirat kerana penduduk bumi berfikir dengan fikiran yang terikat dengan keadaan yang wujud di bumi ini.

Andainya mereka berada di akhirat, maka segala hijab dan dinding akan terhapus, segala roh dan fikiran terlepas bebas, segala makna akan berubah mengikut perubahan selera manusia di sana.

Ini kerana segala yang berlaku di akhirat di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya.

Sifat-sifat nikmat yang dijelaskan oleh Allah SWT hanya berguna untuk menolong kita memahami dan menggambarkan kemuncak kelazatan, kemanisan dan kenikmatan hidup yang kita tidak mampu mencapainya selama kita berada di sini.

Ketika di akhirat barulah kita mengetahui dan mengenal hakikatnya apabila Allah SWT memuliakan dengan limpah kurnia dan keredaan-Nya.

Semoga Allah SWT mengurniakan kita syurga Firdaus sebagai nikmat-Nya. Amin.


Golongan kafir hina di akhirat

By mfrstudio

Syed Qutub berkata: Surah ini merupakan satu surah yang mengandungi nada-nada pertanyaan yang mendalam, tenang dan membangkitkan minat untuk berfikir dan merenungi kejadian-kejadian Allah, juga mengembangkan harapan dan cita-cita, dan seterusnya merangsangkan perasaan takut kepada Allah dan bimbang kepada proses hisab pada hari kiamat.

Surah ini membawa hati manusia menjelajah dua ruangan yang maha luas iaitu ruangan akhirat dengan alamnya yang luas dan pemandangan-pemandangannya yang menarik, dan ruang alam dunia yang lebar dan terbentang kepada semua penglihatan mata dengan bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat di dalam semua makhluk ciptaan-Nya yang dipamerkan kepada semua manusia.

Setelah selesai daripada dua penjelajahan ini ia mengingatkan manusia tentang hisab (perhitungan) di hari akhirat, tentang penguasaan Allah yang penuh di hari itu dan tentang kepastian kembalinya seluruh manusia kepada Allah di akhir penjelajahan hidupnya.

Semuanya dibentangkan dalam gaya pernyataan yang mendalam, tenang, tetapi menembusi hati, teratur rapi, tetapi ngeri.

Firman Allah SWT: Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi?

Ibn Kathir berkata: Ghasiah adalah nama-nama hari kiamat. Ibn Abbas, Qatadah dan Ibn Zaid berkata: Ini kerana ia menyelubungi seluruh manusia.

Firman Allah SWT: Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina.

Ibn Abbas berkata: Berasa khusyuk sedangkan ketika itu amalannya tidak memberi manfaat.

Firman Allah SWT: Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah, mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar).

Al-Maraghi berkata: Orang kafir di dunia kini telah bekerja dengan bermati-matian sehingga kepayahan dan keletihan tetapi mereka tidak dapat menikmati sedikit pun hasil kerjanya itu.

Oleh sebab itu, kesan daripada kecemasan dan sia-sianya amal perbuatan itu nampak pada wajah-wajah mereka.

Muka-muka yang tunduk dan terhina akan merasa panasnya api neraka dan menderita azabnya akibat perbuatan yang membawa kerugian, kejahatan dan meninggalkan kebaikan di dunia dahulu.

Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat api yang sangat panas itu. Akan tetapi kita wajib mengimani apa yang ada padanya dan mempercayai para pelaku kebatilan akan memasukinya.


Persoalan wuduk di Tanah Suci

By mfrstudio

DALAM menuju ke Kota Suci Mekah dan melaksanakan ibadat haji, pelbagai permasalahan timbul dari sekecil-sekecil perkara sehingga sebesar-besarnya.

Bermula daripada berniat untuk menuju ke Mekah, bertaubat dan bermusafir hingga kepada selesainya acara ibadat haji seperti tawaf wada', ziarah Rasulullah SAW dan berangkat pulang juga dibahaskan oleh para ulama sama ada daripada segi adab, rukun, tertib, wajib dan lain-lain lagi.

Antara ulama yang terkenal dalam membahaskan hal ini ialah Imam al-Nawawi melalui kitabnya, al-Idhah fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah.

Perbincangan pada kali ini akan dinyatakan secara ringkas memandangkan ruang yang terbatas dan terhad ini.

Wuduk

Wuduk berasal daripada perkataan wadha'ah. Menurut bahasa, ia bererti elok dan berseri, manakala dalam syarak pula adalah perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu beserta dengan niat.

Ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Perkataan wadhu' pula ialah nama air yang digunakan untuk berwuduk.

Berkenaan permasalahan wuduk, isunya adalah bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, adakah ia membatalkan wuduk atau sebaliknya?

Dalam hal ini, Imam al-Nawawi telah menyebut di dalam kitabnya yang masyhur.

Justeru, sayugia bagi lelaki jangan melalui tempat yang sesak ini. Begitu juga bagi wanita jangan bersesakan di tempat lelaki kerana dibimbangi batal wuduk. Jika salah seorang bersentuh kulit seseorang yang lain, hukumnya batal wuduk yang menyentuh, dan yang kena sentuh ada dua pendapat menurut Imam al-Syafie:

Pendapat pertama: Bahawa hukumnya batal wuduknya. Inilah yang dinaskan dalam kebanyakan kitabnya.

Pendapat kedua: Tidak batal wuduknya. Inilah yang dipilih oleh jemaah yang sedikit daripada ashabnya. Sedangkan pendapat yang terpilih batal iaitu pendapat pertama.

Isu batal wuduk adalah bersentuhan antara lelaki dan perempuan dibahaskan oleh ulama dengan panjang lebar sejak dahulu lagi.

Muzakarah Haji oleh Tabung Haji memutuskan bahawa sekiranya di Mekah pada musim haji ketika tawaf atau berada dalam Masjid al-Haram tidak batal wuduk bersentuh antara lelaki dan perempuan yang ajnabi kerana darurat dan sukar untuk memelihara wuduknya.

Tayamum

Tayamum daripada segi bahasa bererti tujuan, sementara menurut syarak pula adalah menyapu debu tanah yang suci kemuka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu.

Imam al-Nawawi berkata: Tidak sah tayamum untuk menunaikan fardu solat kecuali selepas masuk waktu solat. Begitu juga solat sunat rawatib mengikut pendapat yang asah. Dan tidak boleh solat untuk satu tayamum lebih daripada satu fardu solat sahaja. Tetapi dia boleh solat sunat seberapa banyak yang dia mahu sebelum solat fardu atau selepasnya, sama ada dalam waktu atau luarnya.

Apabila seseorang solat dengan tayamum kerana ketiadaan air yang wajib digunakannya, maka tidaklah wajib baginya mengulang solat sama ada musafirnya itu lama atau sekejap.

Jika dia mendapati air selepas solat di mana waktu masih ada atau dalam solat, maka sah solatnya tanpa perlu mengulang.

Jika dia tidak mendapati air atau debu tanah, hendaklah dia solat mengikut keadaan fardu yang satu sahaja. Kemudian dia wajib mengulang solat dengan air atau debu tanah.

Dalam al-Fiqh al-Manhaji menyebut antara sebab yang membolehkan tayamum adalah:

Terhalang daripada menggunakan air sama ada halangan yang nyata, seperti ada air di tempat yang berhampiran tetapi tidak jauh dari situ pula ada musuh yang ditakuti. Ataupun ada halangan syarak, iaitu seperti takut menggunakan air kerana bimbang terkena penyakit dan melambatkan proses penyembuhan.

Dalam keadaan yang demikian, dia bolehlah bertayamum dan tidak wajib menggunakan air. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang seorang yang mendapat luka di kepala dan meninggal dunia selepas dia mandi.

Solat menghormati waktu

Dalam musafir khususnya menuju ke Baitullah al-Haram, menaiki kapal terbang yang mengambil masa antara 7 hingga 8 jam. Kadang-kadang membabitkan waktu solat.

Saat yang sama mungkin merasa kesukaran untuk berwuduk atau menentukan arah tanda kiblat justeru, ada atau tidak solat menghormati waktu?

Jawapan:

l Solat adalah salah satu rukun Islam yang utama, disebut dalam banyak hadis gelaran atau nama yang baik kepada solat seperti tiang seri agama, cahaya, dan lain-lain.

Islam amat cakna dan prihatin terhadap solat supaya dipeliharakannya dalam apa jua keadaan. Saat yang sama ancaman amat keras bagi siapa yang meninggalkan solat dan mengabaikannya atau melakukan sambil lewa.

Justeru, atas dasar inilah melaksanakan ibadat solat perlu walau dalam apa keadaan sekalipun. Dalam Mazhab Syafie terdapatnya solat menghormati waktu antaranya kerana:

i. Orang yang luput dua alat taharah iaitu air dan tanah. Dalam al-Fiqha'la Mazahib al-Arba'ah(1/167) wajib ia'dah (mengulangi) solat bagi yang melakukannya dalam keadaan menghormati setelah mendapati air.

ii. Tersalah mengadap kiblat ketika mengijtihad mengadap kiblat tanpa arah yang betul, hendaklah ia'dah solat.

Begitu juga yakin tersilap kiblat secara pasti maka wajib ia'dah 1/201. Imam al-Nawawi dalamal-Idhah hal. 80 juga menyebut hal yang sama.


Nabi hanya beri peringatan

By mfrstudio

SHEIKH al-Maraghi berkata: "Setelah Allah SWT menerangkan ancaman kepada orang yang menyeleweng fikirannya daripada dalil yang menunjukkan kewujudan dan keEsaan Allah SWT, perutusan para rasul Allah, hari kebangkitan dan penghisaban amal, lalu disuruh memberi janji kepada orang yang membersihkan jiwanya daripada kotoran syirik dan taklid yang diwarisi daripada nenek moyangnya.

Mereka ini akan memperolehi kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian Dia menjelaskan bahawa antara tabiat manusia adalah mencintai kehidupan dunia dan mengutamakannya daripada kehidupan akhirat.

Andai kata mereka mahu merenungkan sebentar saja, nescaya mereka tahu bahawa yang lebih baik adalah mengutamakan kehidupan di akhirat.

Akhirnya dijelaskan bahawa pokok-pokok seruan ilahi pada setiap agama adalah sama, kerana itu apa yang terdapat dalam al-Quran pada hakikatnya sama dengan yang terdapat dalam mushaf-mushaf Ibrahim dan Musa.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh).

Al-Mawardi berkata: Ada empat tafsiran ulama:

* Siapa yang menyucikan daripada syirik dengan iman seperti pendapat Ibn Abbas.

* Siapa yang amalan solehnya subur dan membesar seperti pendapat al-Hasan dan al-Rabi'.

* Mereka yang prihatin mengeluarkan zakat harta seperti pendapat Abu al-Ahwas.

* Mereka yang bertambah kebaikan dan kesolehan.

Firman Allah SWT: Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

Syed Qutub berkata: "Dan mendirikan solat" sama ada dengan erti khusyuk dan patuh atau dengan pengertian sembahyang biasa, maka kedua-dua pengertian ini mungkin hasil daripada amalan mengingati Allah, mengenangkan kebesaran dan kehebatan-Nya di dalam hati.

Orang yang berbuat demikian tetap akan mendapat keuntungan. Ia beruntung di dunianya, iaitu ia hidup berhubung rapat dengan Allah, ia hidup dengan hati yang hidup yang mengecapi kemanisan berzikir.

Ia beruntung di alam akhiratnya, iaitu ia selamat dari api Neraka yang amat besar dan mendapat nikmat syurga dan keredaan Allah. Alangkah jauhnya perbezaan di antara kesudahan ahli keimanan dan ahli kekufuran!

Alangkah jauhnya perbezaan untung nasib di antara dua kelompok itu. Berkenaan dengan solat di sini ada pelbagai pendapat antaranya solat fardu seperti kata Ibn Abbas, solat hari raya seperti kata Abu Sa'is al-Khudri. Begitu juga dengan solat sunat selepas zakat seperti kata Abu al-Ahwas.

Firman Allah SWT: (tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan Yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia.

Al-Dahak berkata: Ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar sedangkan tafsiran maksudnya kepada dua:

* Kepada golongan kafir kerana melebihkan dunia daripada akhirat.

* Golongan Islam kerana melebihkan sedekah yang banyak di dunia untuk mendapat banyak pahala.

Firman Allah SWT: padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Syed Qutub berkata: Sikap mengutamakan kehidupan dunia merupakan punca segala bala. Daripada sikap inilah lahirnya sikap tidak menghiraukan peringatan dan pengajaran Allah, kerana peringatan itu mahukan mereka kehidupan dunia dan mengutamakannya.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.

Al-Maraghi berkata: Segala perintah, larangan, pahala dan ancaman yang diwahyukan kepada Nabi SAW sama sahaja dengan syarat yang dibawa dalam kitab suci Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Musa a.s kerana agama Allah SWT itu hanya satu.

Perbezaan ada pada cara pelaksanaannya dan bentuk luarnya. Jika manusia beriman kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Musa maka wajiblah dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

Ini kerana baginda hanya membawa ajaran-ajaran yang ada pada kitab suci itu.

Bahkan baginda hanyalah seorang pemberi peringatan dan menghidupkan syariat-syariat yang sudah mereka lupakan.

Penutup

Kesatuan ajaran agama yang benar dan kesatuan akidah pastilah terbit daripada sumber yang satu dan kehendak yang satu yang mengutuskan para rasul kepada umat manusia.

Ia merupakan agama yang benar yang satu, yang datang dari satu asal atau sumber.

Hanya perinciannya atau butirannya sahaja yang berbeza-beza, kerana perbezaan keperluan-keperluan dan perbezaan tahap perubahan.

Namun semuanya bertemu pada asal yang sama dan terbit dari sumber yang sama, iaitu terbit dari Tuhanmu Yang Maha Tinggi yang menciptakan seluruh makhluk dan menentukan perencanaan terhadapnya memberi petunjuk kepadanya.

Semoga kita menjadi golongan yang sentiasa berpegang dengan kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Amin.


Peringatan berkesan untuk yang beriman

By mfrstudio


Al-Quran menjadi hidayah, petunjuk serta membawa rahmat dan berita gembira bagi umat Islam. - Gambar hiasan


Sheikh al-Maraghi berkata: “Sesudah Allah SWT menjanjikan anugerah yang besar kepada rasul-Nya, iaitu kemampuan menghafal al-Quran dengan tidak lupa sama sekali, lalu memerintahkan kepadanya agar memberi peringatan kepada hamba-Nya akan sesuatu yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka.

Memperingatkan mereka akan kelalaian dan mengarahkan tujuan yang mengandungi kebajikan baginya.

“Kemudian memperjelaskan bahawa peringatan itu sekali-kali tidak akan mantap jika tidak ditujukan pada hati yang khusyuk yang takut kepada Allah SWT dan seksa-Nya. Sementara hati yang ingkar dan menentang, sedikitpun tidak akan berguna, kerana memandang randah kepada dirimu”.

Firman Allah SWT: Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna).

Al-Mawardi berkata: Ada dua tafsiran iaitu al-Quran seperti pendapat Mujahid dan dengan Allah secara gemar atau takut. Inilah pendapat Ibn Syajarah.

Firman Allah SWT: kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu.

Syed Qutub berkata: Peringatan Allah itu selama-lamanya berguna. Di sana ada sahaja orang yang mahu mendapatkan manfaat daripadanya sama ada sedikit atau banyak.

Mana-mana generasi dan mana-mana bumi tidak akan sunyi daripada kelompok manusia yang ingin mendengar dan mengambil manfaat daripada peringatan itu, biarpun bagaimana rosaknya umat manusia dan biarpun keras dan berkaratnya hati mereka.

Apabila kita memerhatikan tertib ini di dalam ayat-ayat tadi, dapatlah kita mengetahui betapa besarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Juga betapa agungnya amanah yang dipikul olehnya, iaitu amanah yang memerlukan kepada pengurniaan taufik kepada kemudahan, kepada pembacaan al-Quran daripada Allah dan penghafalannya yang dijaminkan Allah agar dengan bekalan yang besar ini, Rasulullah SAW dapat melaksanakan tugas menyampai peringatan itu.

Firman Allah SWT: Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya, dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya).

Al-Maraghi berkata: Menurut hikmah Allah SWT adalah tidak patut menyamakan antara orang yang kurang ajar, melalaikan perintah-Nya dan berbuat dosa yang keji dengan orang yang bersih jiwanya, lurus tingkah lakunya, taat kepada perintah-Nya, menjalankan kewajipan-kewajipan dan menjauhi kemungkaran.


Perintah menyucikan sifat Allah

By mfrstudio


Membudayakan membaca al-quran memberi ketenangan dan menyucikan sifat-sifat Allah.


SHEIKH al-Maraghi berkata: “Rasulullah SAW diperintahkan agar menyucikan sifat-sifat Allah SWT dan mengajarkan kepada umatnya perintah tersebut iaitu bagaimana sifat-sifat Allah SWT itu dapat dikenal sebagaimana yang telah kami sebutkan cara menyucikan-Nya.

“Cara menyucikan sifat Allah SWT tidak dapat dilakukan dengan baik, tanpa mempelajari al-Quran. Maka hal ini yang menjadi dorongan keras kemahuan Rasulullah SAW untuk menghafal ayat-ayat al-Quran.

“Daripada sinilah faktor-faktor Allah SWT menjanjikan kepada nabi untuk membacakan ayat-ayat al-Quran yang berisi penyucian sifat-sifat Allah SWT.

“Ia dengan menjelaskan sifat-sifat Allah SWT dan hukum-hukum-Nya yang wajib diketahui, sebagaimana juga Allah SWT dan hukum-hukum-Nya yang wajib diketahui, sebagaimana juga Allah SWT berjanji kepada nabi-Nya tidak akan menjadikan baginda lupa kepada ayat-ayat al-Quran yang telah dibacakan kepadanya”.

Firman Allah SWT: Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.

Al-Mawardi berkata: Iaitu al-Quran. Syed Qutub berkata: Dalam ayat ini dan di dalam setiap ayat yang membawa panji yang tegas atau undang-undang yang tetap, Allah iringi dengan satu kenyataan yang membayangkan bahawa kehendaknya tetap mengatasi segalanya.

Ia tidak terikat dengan sebarang ikatan, walaupun ikatan yang terbit dari janji-janji dan undang-undangnya sendiri. Pendeknya kehendak dan masyi’ah Allah sentiasa bebas di sebalik undang-undang-Nya.

Inilah yang selalu ditekankan oleh al-Quran di setiap tempat, dan di antaranya ialah di dalam ayat yang bermaksud: “Kecuali apa yang dikehendaki Allah”.

Firman Allah SWT: Kecuali apa yang dikehendaki Allah Engkau lupakan.

Al-Farra berkata: Allah tidak mengkehendaki Muhammad SAW itu lupa sedikit pun daripada al-Quran yang telah diturunkan itu, kecuali kalau maksud daripada pengecualian itu adalah sebagai keterangan andai kata Tuhan mengkehendaki menjadikan Nabi Muhammad SAW itu lupa, maka Tuhan mampu membuatnya.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi.

Al-Mawardi berkata: Di sini terdapat tiga tafsiran:

i. Allah mengetahui yang nyata dengan maksud apa yang kamu hafaz daripada al-Quran dalam dadamu, sedangkan yang tersembunyi apa yang telah dinasakhkan dari hafazanmu.

ii. Yang terang adalah apa yang telah diketahuinya dan yang tersembunyi, apa yang akan diketahuinya selepas itu. Inilah pendapat Ibn Abbas.

iii. Yang terang apa yang Allah zahirkannya, sedangkan yang tersembunyi apa yang ditinggalkannya daripada ketaatan.

Firman Allah SWT: dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

Al-Maraghi berkata: Kami mengarahkan engkau kepada agama yang mudah dirasakan oleh setiap orang yang tidak sukar mengertikan.

Al-Busiri berkata dalam sebuah syair: Tuhan tidak uji kami dengan yang memberati akal, tuhan tidak meragui dan menyangkal.

Ayat ini menjelaskan bahawa manusia itu mudah untuk melakukan perbuatan bukan perbuatan itu dipermudahkan bagi manusia. Ertinya, suatu perbuatan itu yang dimudahkan bagi manusia.

Maksudnya, suatu perbuatan tidak akan berhasil sekiranya tidak didukung oleh hasrat yang kuat dan kehendak yang teguh untuk mencapainya, serta disertai restu Allah SWT dalam menempuh jalan yang lurus.

Penutup

Syed Qutub berkata: Alam buana yang teratur dan bergerak dengan lancar dan licin itu merupakan kemudahan dan kelancaran dari ciptaan Allah yang tidak pernah berlanggar dan bergesel antara satu sama lain.

Berjuta-juta bintang dan planet beredar di angkasa Allah dan berlari di dalam lingkungan-lingkungan peredaran masing-masing dengan lancar, teratur, seimbang, saling tarik-menarik, tidak berlanggar, tidak kucar-kacir, dan tidak terumbang-ambing.

Berjuta-juta makhluk yang bernyawa meneruskan hidup mereka menuju matlamat masing-masing sama ada dekat atau jauh dengan teratur rapi. Setiap mereka diberikan kemudahan menuju kepada matlamat yang dijadikan untuknya, dan setiap mereka berjalan dengan lancarnya menuju matlamat ini.

Berjuta-juta gerak geri, peristiwa dan keadaan berkumpul dan berpisah di dalam perjalanan menuju matlamatnya laksana nada-nada bunyian dari sebuah orkestra yang memainkan berbagai alat muzik.

Nada-nada itu berkumpul dalam sebuah lagu yang panjang. Itulah keserasian atau keseimbangan yang sempurna di antara sifat alam buana dengan sifat agama, sifat Rasulullah SAW dan sifat umat Muslimin.

Itulah ciptaan Allah Yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Bijaksana.

Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah-Nya yang layak untuk kita meneruskan kelangsungan hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi. Amin.


Rasulullah kasihkan surah al-A'la

By mfrstudio

Syed Qutub berkata, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari al-Imam Ali Karamallahu Wajhahu, bahawa Rasulullah SAW kasihkan surah al-A'la.

Tersebut di dalam Sahih Muslim bahawa baginda membaca surah al-A'la dan al-Ghasiyah dalam solat dua hari raya dan hari Jumaat.

Baginda juga membaca kedua-dua surah itu untuk sembahyang hari raya dan sembahyang Jumaat yang jatuh pada hari Jumaat.

Memang wajar bagi Rasulullah menyintai surah ini, kerana surah ini menukarkan seluruh alam menjadi sebuah tempat ibadat di mana bergema ucapan tasbih dan tahmid di seluruh sudutnya, dan menjadi sebuah tempat pameran yang penuh dengan kejadian-kejadian yang mengilhamkan tasbih dan tahmid.

Firman Allah SWT: Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang Maha tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan).

Al-Maraghi berkata: Sucikanlah nama Tuhanmu dari sesuatu yang tidak layak dengan keagungan-Nya, sama ada tentang zat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya dan hukum-hukumnya.

Oleh sebab itu, janganlah kamu menyebutnya kalau tidak untuk mengagungkan-Nya, dan jangan kamu menggunakan nama-Nya kepada selain-Nya, dan jangan menganggap sifat-sifat-Nya sama dengan sifat-sifat yang selain-Nya.

Firman Allah SWT: Yang telah menciptakan (sekalian makhluk-Nya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya.

Ibn Kathir berkata: Allah SWT ciptakan makhluk dan menyamakannya dengan sebaik-baik kejadian dari segi bentuknya.

Firman Allah SWT: Dan yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhluk-Nya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaan-Nya).

Mujahid berkata: Allah memberi petunjuk kepada manusia sama ada untuk kecelakaan atau kebahagiaan yang dipilih oleh manusia begitu juga menunjuk haiwan ternakan untuk padang ragutnya.

Ayat ini sama seperti firman Allah SWT yang mengkhabarkan berkenaan perihal manusia yang berkata kepada Firaun.

Firman Allah SWT: Dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak.

Al-Maraghi berkata: Dialah yang menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan haiwan.

Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tidak layak untuk dimakan oleh haiwan dan makhluk hidup yang lainnya.

Firman Allah SWT: Kemudian ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering (berubah warnanya) kehitam-hitaman.

Syed Qutub berkata: Tumbuh-tumbuhan itu mulanya tumbuh menghijau. Kemudian beransur-ansur layu kering hitam kekuning-kuningan. Semasa hijau ia boleh dimakan dan semasa kering hitam kekuningan juga boleh dimakan.

Dalam semua keadaan, tumbuh-tumbuhan itu berguna belaka kepada kehidupan mengikut perencanaan Allah yang telah menjadikan makhluk-Nya dengan ciptaan yang sempurna dengan menentukan tugas dan matlamat masing-masing serta memberi bimbingan kepadanya.

Penutup

Al-Maraghi berkata: Kita diperintahkan agar mengenal Allah SWT Yang Maha Agung, bahawa Dialah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana yang mana dengan sifat-sifat-Nya itu kita dapat menyaksikan bukti-bukti ciptaan-Nya.

Juga kita diperintahkan untuk memberikan nama-nama yang tidak layak, sebagaimana dilakukan oleh golongan yang ingkar, yang bertuhankan selain Allah SWT sebagai sekutunya atau menyifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat yang serupa dengan makhluk-Nya.

Kita juga diperintahkan untuk menyucikan sifat Allah SWT bukan zat-Nya, adalah untuk membimbing kita bahawa tingkat kemampuan kita yang paling tinggi hanyalah mengenal sifat-sifat-Nya, yang dapat menunjukkan adanya Zat-Nya, Zat-Nya sendiri jauh lebih tinggi daripada yang dapat dijangkau oleh akal kita.

Justeru, cukuplah kita memerhatikan sifat-sifatnya yang dapat menunjukkan kewujudan Zat-Nya.

Semoga kita menjadi golongan yang sentiasa mempelajari ilmu Allah sehingga akhirnya menatijahkan ma'rifah kepada-Nya. Amin.


Permasalahan dam

By mfrstudio

Pada ruangan kali ini akan diterangkan lebih jelas berkenaan dengan isu dam dan permasalahannya berdasarkan kitab-kitab fiqh khususnya dalam mazhab al-Syafie.

Perkataan dam bermaksud darah iaitu sesuatu sembelihan binatang seperti kambing yang perlu dilakukan oleh jemaah haji dengan sebab-sebab tertentu seperti yang akan dijelaskan selepas ini.

Terdapat lima bahagian dam yang wajib dalam ibadah haji iaitu:

Pertama: Dam kerana meninggalkan wajib haji. Ia dilaksanakan mengikut urutan dan kadarnya ditetapkan.

Seseorang yang meninggalkan satu daripada wajib haji dia wajib menyembelih seekor kambing yang layak untuk korban, atau sama ada 1/7 lembu atau unta.

Jika kesemuanya tidak didapati dia wajib menggantikannya dengan berpuasa selama 10 hari, iaitu semasa haji dan tujuh hari setelah di tanah air.

Termasuk dalam bahagian dam ini ialah dam haji tamattu' dan dam kerana meninggalkan wuquf yang dilaksanakan selepas tahallul umrah.

Kedua: Dam kerana melakukan larangan semasa berihram. Ia boleh dilaksanakan mengikut pilihan manakala kadarnya ditetapkan.

Sesiapa yang melakukan larangan tersebut seperti bercukur, memotong kuku (Dalam Manasik al-Haj menyebut: Dam memotong kuku wajib mengeluarkan satu cupak makanan. Dam memotong dua kuku wajib mengeluarkan dua cupak makanan dan dam memotong tiga atau lebih kuku pada masa yang sama wajib mengeluarkan Dam Takhyir dan Taqdir iaitu hendaklah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada enam orang fakir miskin sebanyak dua cupak makanan tiap-tiap seorang atau berpuasa selama tiga hari) dan sebagainya dia wajib sama ada menyembelih seekor kambing, berpuasa selama tiga hari atau memberi makanan kepada enam orang miskin di Tanah Haram sebanyak 0.5 gantang gandum, setiap seorang.

Dengan memotong tiga helai rambut atau tiga kerat kuku sahaja sudah cukup untuk mewajibkan fidyah ini.

Ketiga: Dam kerana memotong tumbuh-tumbuhan (Dalam Nihayah al-Muhtaj dan Sabil al-Muhtadin menyebut: Semua pokok di Tanah Haram Mekah, sama ada yang tumbuh sendiri atau yang ditanam atau yang dipindahkan, haram dipatah, dipotong atau dicabut sekiranya ia berasal dari Tanah Haram. Maka dikenakan Dam ke atas orang yang mematah, memotong atau mencabutnya sama ada di dalam ihram atau tidak. Sekiranya ia berasal dari Tanah Halal maka tidak haram. Ada pun benih daripada Tanah Halal ditumbuhkan di Tanah Haram, maka hukumnya seperti pokok di Tanah Haram kerana pokok diiktibarkan kepada tempat tumbuhnya.

Dalam buku Soal Jawab Haji dan Umrah menyatakan: Memandangkan pokok-pokok yang ditanam oleh kerajaan Arab Saudi di Tanah Suci itu tidak diketahui asalnya maka dinasihatkan ia tidak dipatah, dipotong atau dicabut (damnya takhyir dan ta'dil) atau membunuh binatang buruan. Ia boleh dilaksanakan mengikut pilihan manakala gantinya adalah mengikut persamaan.

Sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut dia wajib sama ada menyembelih binatang ternakan yang sama dengan binatang buruannya di Tanah Haram, atau membeli makanan yang sama harganya dan disedekahkan kepada fakir miskin Mekah atau berpuasa sebanyak kadar cupak yang dianggarkan daripada makanan tersebut.

Jika binatang buruan tersebut tiada perbandingannya dia boleh memilih, sama ada bersedekah makanan atau berpuasa, kecuali jika membunuh burung merpati, bagi setiap ekor dia wajib menyembelih seekor kambing.

Keempat: Dam disebabkan halangan. Ia dilaksanakan mengikut urutan manakala gantinya mengikut persamaan.

Sesiapa yang terhalang mengerjakan haji setelah berihram, dia wajib menyembelih seekor kambing di tempat dia tersekat.

Jika tidak mampu, dia hendaklah bersedekah makanan yang setara dengan harga kambing tersebut kepada fakir miskin. Dan jika tidak mampu juga, dia hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan berkenaan.

Kelima: Dam kerana persetubuhan. Ia juga dilaksanakan mengikut urutan dan gantinya mengikut persamaan.

Sesiapa yang bersetubuh sebelum bertahallul yang pertama dia wajib menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu dia hendaklah menyembelih tujuh ekor kambing.

Seterusnya, jika tidak mampu dia hendaklah bersedekah makanan yang sama dengan harga unta tersebut kepada penduduk Tanah Haram. Dan sekiranya tidak mampu juga, dia hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan berkenaan.

Kesimpulannya, sembelihan dan bersedekah makanan tidak sah dilakukan kecuali di Tanah Haram. Manakala puasa boleh dilakukan di mana-mana tempat yang dikehendaki. Sementara maksud dam tertib adalah seseorang tidak boleh melaksanakan dam kedua kecuali jika tidak mampu melakukan dam yang pertama.

Dam takhyir pula bermaksud seseorang boleh memilih mana-mana dam yang dikehendakinya.

Maksud dam taqdir adalah syarak menetapkan gantinya, sama ada ia dam tertib atau dam takhyir, manakala dam ta'dil pula bermaksud dam tersebut dinilai dan digantikan dengan sesuatu yang sama dengan nilai tersebut.


Allah menggagalkan rancangan jahat

By mfrstudio

Al-Maraghi berkata: "Setelah Allah SWT menerangkan kekuasaan-Nya untuk mengembalikan manusia selepas mati dan memberikan perhatian agar merenungkan tanda bukti kekuasaan-Nya, segera menetapkan kebenaran risalah utusan-Nya yang mulia kepada manusia seluruhnya dan kebenaran apa yang dibawanya dari sisi Tuhan.

"Tanda bukti yang paling penting ialah al-Quran yang orang kafir katakan sebagai dongengan orang dahulu. Lalu Allah SWT bersumpah dengan langit yang menumpahkan air hujan dan bumi tempat kehidupan bagi manusia dan haiwan dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhannya bahawa al-Quran itu adalah firman Allah SWT yang hak, tidak diragukan lagi kebenarannya.

"Kemudian Dia mengetahui bahawa orang yang mempertahankan kebatilan itu para penipu yang tidak mengharapkan kebaikan sedikit pun daripadamu, melainkan hanya keburukan saja dan mereka yang kamu lihat jangan sampai menimbulkan kesusahan dan janganlah kamu merasa terlambat atas penetapan seksaan pengingkarannya, bahkan tangguhkanlah sebentar lagi, nescaya kamu akan melihat apa yang akan menimpa padanya."

Firman Allah SWT: Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan.

Ibn Abbas berkata, perkataan raj'ie adalah hujan dan juga awan yang membawa hujan. Qatadah pula berkata: "Yang membawa kepada rezeki hamba setiap tahun. Tanpanya nescaya binasa dan juga binasa ternakan mereka."

Syed Qutub berkata: "Perkataan al-raj'ie adalah hujan yang berulang-ulang dan perkataan al-sad'ie adalah tumbuh-tumbuhan yang membelah tanah dan makin membesar."

Kedua-duanya merupakan satu pemandangan kehidupan dalam salah satu gambarannya iaitu pemandangan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan titik mula kejadiannya.

Pemandangan air hujan yang mencurah dari langit, pemandangan tumbuh-tumbuhan yang membelah tanah hampir sama dengan pemandangan air mani yang memancut keluar dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan, dan hampir sama dengan pemandangan bayi yang muncul dari rahim yang gelap gelita.

Hidup tetap hidup, pemandangan tetap pemandangan dan gerak tetap gerak. Itulah peraturan yang tetap yang membuktikan adanya Pencipta yang tiada tolok bandingnya sama ada dari segi hakikat ciptaan atau dari segi rupa bentuknya yang lahir.

Firman Allah SWT: dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.

Ibn Abbas berkata: "Iiaitu bumi yang merekah kerana tumbuhnya tanaman." Ini juga pendapat Said bin Jubair, Ikrimah, Abu Malik, al-Dahhaq, al-Hasan, Qatadah, al-Suddi dan lain-lain.

Hamka berkata: "Maka bertalilah di antara langit dengan bumi itu. Langit yang menurunkan hujan dan bumi subur dengan tumbuh-tumbuhan. Banyak hujan, dapat hidup sentosa di bumi banyaklah yang tumbuh.

"Teratur hujan suburlah bumi. Dan kamu hai insan, hanyalah kerana belas kasihan Allah yang mengatur pertalian langit dan bumi. Kalau kamu perhatikan itu, nescaya kamu akan insaf di mana letaknya kamu di alam ini."

Firman Allah SWT: Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar).

Ibn Abbas berkata, perkataan fasl memberi maksud kebenaran. Inilah juga pendapat Qatadah. Sedangkan yang lain pula berpendapat maksudnya keadilan.

Hamka berkata: "Tegas keluarnya dengan jitu, maksudnya tiada dusta dan main-main, jelaslah menjadi pemisah dan pemutus di antara yang hak dan yang batil."

Firman Allah SWT: dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok.

Ibn Kathir berkata: "Ia adalah bersungguh-sungguh dan penuh kebenaran. Selepas itu dijelaskan pula berkenaan dengan perihal orang kafir yang mendustakan daripada jalan Allah."

Firman Allah SWT: Sesungguhnya mereka (yang menentangmu, wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat, Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka, dan menggagalkannya).

Mereka yang membuat pelbagai rancangan jahat adalah manusia yang dijadikan daripada air mani yang memancut, yang keluar di antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan.

Iaitu sel-sel yang tidak punya kekuatan, kuasa, dan kemahuan, tidak punya ilmu pengetahuan dan hidayah, iaitu manusia yang dijaga dan dipelihara Allah dalam pengembaraan mereka yang jauh dan akan dibangkitkan kembali selepas mati untuk diperiksa segala rahsia hati mereka, dan pada hari itu mereka tidak mempunyai seberang kekuatan dan penolong.

"Mereka membuat pelbagai rancangan jahat" dan aku sebagai Tuhan Pencipta, Penunjuk, Pemelihara, Pengarah, Penghidup kembali dan sebagai Tuhan Yang Maha Berkuasa, Yang Maha Perkasa, dan sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bintang yang muncul di waktu malam, yang menciptakan air mani yang memancut dan manusia yang berakal, menciptakan langit yang menurunkan hujan dan bumi yang tumbuh subur dengan tumbuh-tumbuhan, Allah akan turut mengatur pelbagai rancangan balas.

Firman Allah SWT: Oleh itu janganlah Engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu, berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

Ibn Kathir berkata: Biarkan mereka dan jangan engkau gopoh gapah dengan merasa lambat menunggu tamatnya perjuangan itu, kerana kamu akan dapati balasan azab dan sengsara pasti menimpa mereka.

Penutup

Syed Qutub berkata: "Cara membabitkan Rasulullah SAW dalam urusan itu seolah-olah ia mempunyai kuasa di dalamnya, cara menghapuskan pagar-pagar perbezaan di antara nabi SAW dengan kehendak ilahiyah yang berkuasa memutuskan urusan itu."

Seolah-olah Allah berkata kepadanya engkau diberi kuasa terhadap mereka, tetapi berikan mereka tempoh yang sebentar.

Itulah cara mengambil hati yang lemah lembut dan penuh kemesraan untuk menghapuskan kesusahan dan derita menghadapi tindakan-tindakan jahat. Semuanya hancur belaka. Dan yang kekal dan tinggal ialah kemesraan dan kasih sayang.


Berfikir daripada apa kita dicipta

By mfrstudio


proses penciptaan janin seterusnya membawa kepada kelahiran bayi adalah antara bukti kekuasaan Allah mencipta makhluknya. - Gambar hiasan


SYED Qutub berkata, setelah menyentuh hakikat yang menghubungkan jiwa manusia dengan alam, maka Allah menyentuh pula hakikat perencanaan dan pentadbirannya iaitu hakikat yang dimuliakan dengan sumpah demi langit dan bintang yang muncul di waktu malam.

Asal mula kejadian itulah menunjukkan hakikat pentadbiran ini, dan menyarankan bahawa manusia tidak dibiarkan sia-sia dan percuma.

Firman Allah SWT: (Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan, daripada apa ia diciptakan.

Sheikh al-Maraghi berkata: “Hendaklah manusia itu berfikir dan merenung permulaan kejadiannya agar menjadi jelas baginya betapa besar kuat Zat Yang Maha Pemberi itu.

“Apabila Dia berkuasa mencipta manusia daripada benda-benda yang tidak hidup, maka pasti Dia akan lebih berkuasa untuk menghidupkan semula selepas mati.

“Oleh itu hendaklah engkau beramal dengan perbuatan-perbuatan yang menggembirakan ketika datangnya saat hidup semula.”

Firman Allah SWT: Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) yang keluar dari ‘tulang sulbi’ lelaki dan ‘tulang dada’ perempuan.

Sheikh al-Maraghi berkata: “Anak itu terjadi daripada sperma yang dipancarkan oleh orang lelaki. Dalam sperma itu terdapat sel mani yang hidup lagi halus yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop.

“Sel mani terus bergerak sehingga bertemu dengan sel mani wanita yang disebut telur atau ovum. Apabila sel mani dan sel telur bertemu maka terbentuklah janin (embrio).”

Firman Allah SWT: Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati).

Ibn Kathir berkata, mengenai ayat ini ada dua pendapat.

Pertama: iaitu kuasa yang mengembalikan air mani yang terpancar itu ke tempatnya semula, tempat di mana ia pertama kali keluar, dan Dia sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah dan lain-lain.

Kedua: Kuasa yang mengembalikan manusia yang diciptakan dari air mani yang terpancar itu, iaitu mengembalikan dan membangkitkan ke alam akhirat, maka Dia sangat mampu melakukan hal tersebut.

Sebabnya Rabb yang mampu mengawal penciptaan maka pasti akan sanggup untuk mengembalikannya. Dan Allah SWT menyebut dalil ini di beberapa tempat dalam al-Quran. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Dahhaq dan Ibn Jarir.

Firman Allah SWT: Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (daripada iktikad, niat, dan lain-lainnya).

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut: “Akan diuji segala rahsia antara hamba dan Tuhannya sehingga zahir kebaikannya daripada kejahatan. Begitu juga yang menunaikannya daripada yang mengabaikannya.

“Ini kerana manusia tersembunyi di dunia tidak diketahui sama ada beliau solat atau tidak? Mengambil wuduk atau sebaliknya?

“Tetapi jika sekiranya pada hari kiamat Allah menzahirkan setiap yang tersembunyi. Maka ia sama ada membawa kebaikan pada mukanya atau kehinaan dengan sebab amalan yang dilakukan.”

Ibn Qutaibah berkata, mereka akan diuji secara rahsia yang terdapat dalam hati.

Firman Allah SWT: Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri), dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan).

Ibnu Kathir berkata: “Yakni tidak ada seorang pun yang sanggup mengeluarkan darinya. Dengan pengertian lain, tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari azab dan tidak juga ada seorang pun yang dapat memberi pertolongan kepadanya”.

Kekuatan yang dipergunakan manusia untuk melindungi dirinya itu adakala datang daripada dirinya sendiri.

Pada hari kiamat kekuatan yang datang daripada dirinya sendiri itu dihapuskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud: Tidak ada baginya suatu kekuatan pun. Adakala kekuatannya itu datang dari luar dirinya.

Kekuatan terakhir ini juga disangkal oleh Allah SWT dengan firman-Nya yang bermaksud: Dan tidak pula ada penolong.

Semoga Allah SWT mengurniakan kita kekuatan dalam mentaati-Nya dan menjadi khalifah di muka bumi yang akhirnya layak menghuni syurga-Nya. Amin.


Orang beriman ganjarannya syurga

By mfrstudio

SHEIKH al-Maraghi berkata: "Setelah Allah SWT menyebut kisah ashab al-Ukhdud dan menerangkan penyeksaan yang menimpa kaum Mukminin. Dia juga menyatakan bahawa Dia Maha Berkuasa dan Maha Perkasa untuk menghalang tindakan mereka itu.

"Mereka yang dimaksudkan adalah golongan yang melakukan kezaliman terhadap orang beriman. Sekiranya Allah SWT menangguhkan seksaan kepada mereka semasa di dunia, pasti Dia tidak akan melepaskan mereka ini (di akhirat).

"Dia juga akan menyeksa mereka ini pada hari mata manusia terbelalak. Dia juga menyebut seksaan yang amat pedih disediakan oleh golongan kuffar, lantaran dosa tangan mereka yang menyakiti orang yang beriman. Di samping itu diterangkan juga bahawa pahala yang baik dan sebaik-baik balasan yang disediakan untuk mereka yang beriman."

Keterangan Ayat 10:

Al-Maraghi berkata: "Orang yang mengganggu kaum mukminin lelaki dan perempuan dengan penyeksaan agar meninggalkan agamanya, sedangkan mereka sendiri tetap kafir dan membangkang, dan tidak mahu bertaubat sampai ajal mereka.

"Bagi orang yang sesat mereka suka menganiaya pembela dan penyeru kebenaran. Ini disebabkan mereka ingin menyatukan orang dalam kebatilan dan menyebarluaskan warisan budaya nenek moyang mereka tanpa mengujinya dengan akal sihat dan fikiran yang jernih. Memang begitulah tingkah laku mereka sampai hari kiamat nanti."

Keterangan Ayat 11:

Hamka berkata: "Meskipun di dunia ini orang-orang mukminin dan mukminat ini mungkin dianiaya dan diseksa, disakiti dan ditindas, kerana teguhnya mereka dengan iman dan diiringi lagi oleh amal soleh.

"Bagi mereka disediakan syurga-syurga, taman-taman yang indah yang penuh dengan nikmat, dengan air sungai yang mengalir membawa kesejukan dan nyaman, sehingga kesakitan yang dideritai sementara waktu di dunia itu telah mendapat balasan yang mulia di sisi Allah."


Syaitan diikat?

By mfrstudio

ALHAMDULILLAH, Ramadan tiba lagi yang mempunyai pelbagai kelebihan di mana antara kelebihan tersebut al-Quran diturunkan seperti nas (al-Baqarah: 185) yang bermaksud: (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.

Ibn al-Jauzi berkata: Ada tiga pendapat:

 • Diturunkan sekali gus, iaitu pada malam Qadar ke Bait al-'Izzah dari langit dunia seperti kata Ibn Abbas.
 • Diturunkan al-Quran dengan kefarduan puasa seperti riwayat daripada Mujahid dan al-Dahhaq.
 • Permulaan al-Quran dengan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan seperti pendapat Ibn Ishak dan Abu Sulaiman al-Dimasyqi.
 • Berkenaan dengan hadis syaitan ditambat, penerangannya seperti berikut:

  Daripada Abu Hurairah r.a, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Bari 4/132 tidak menyebut sebarang komentar ketika dikemukakan hadis ini.

  Dalam Faidh al-Bari 'ala Sahih al-Bukhari oleh Sheikh Anwar al-Kashmiri 3/327 menyebut: Di sisi riwayat Tirmidzi iaitu yang dirantai ialah jin yang ganas. Justeru, tidak lazim bahawa dirantai keseluruhannya.

  Begitu juga sebab berlakunya maksiat bukan hanya terbatas dengan godaan syaitan semata-mata, tetapi di sana ada sebab yang lain seperti pengaruh hawa nafsu yang juga antara sebesar-besar musuh manusia. Apa yang dapat diperhatikan sedikitnya maksiat dan banyaknya ketaatan dilakukan pada bulan Ramadan ini tanpa syak.

  Dengan sebab itu, Saidina Uthman r.a memberi nilai tambah daripada segi amalan dua kali ganda berbanding bulan lain. Lihat juga penjelasan yang dikemukakan oleh al-Tahawi.

  Ibn Hajar al-Haitami dalam Ittihafu Ahlu al-Islam bi Khususiyat al-Siyam menyebut: "Diambil daripada hadis ini bahawa pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup mengikut hakikatnya. Ini untuk menggambarkan kepada malaikat dan lainnya berkenaan bulan Ramadan dan pahalanya".

  Ikatan dan belenggu syaitan pula termasuk hakikat demikian pada kebanyakan masa atau secara majaz kinayah daripada menahan perbuatan jahat dan tipu daya kepada manusia. Hal ini ada kebenarannya.

  Dalam Ahkam al-Siyam, oleh Dr. Muhammad Uqlah menyebut: "Iaitu maksud tambatan atau ikatan ialah kurang godaan dan menyakiti mereka".

  Semoga kita mengambil semangat Ramadan ini yang memberi 1,001 macam kebaikan untuk menambahkan lagi amalan ketaatan sehingga kita mendapat rahmat, keampunan dan dimerdekakan daripada api neraka Allah SWT. Amin.


  Orang beriman tidak gentar seksaan dunia

  By mfrstudio


  rakyat palestin yang sentiasa dizalimi oleh Zionis di dunia, insya-Allah akan mendapat balasan pahala dan syurga di akhirat kelak. - Gambar hiasan


  Mukadimah

  SYED Qutub berkata: "Surah yang pendek ini membentangkan hakikat-hakikat akidah Islam dan asas kefahaman keimanan. Ia mengemukakan persoalan-persoalan yang mata besar yang memancarkan disekelilingnya sinaran cahaya yang kuat dan jauh pandangannya.

  "Ia memancarkan di belakang konsep-konsep dan hakikat-hakikat secara langsung yang diungkapkan oleh nas ini sehingga hampir-hampir setiap ayat dan kadang-kadang setiap kalimatnya membuka pintu yang menampakkan sebuah alam hakikat yang luas dan sayup saujana memandang.

  "Yang menjadi pokok perbicaraan secara langsung surah ini ialah peristiwa-peristiwa pembesar-pembesar yang menggali parit.

  "Di zaman sebelum Islam ada sekumpulan orang-orang mukmin, yang menurut satu pendapat, mereka adalah penganut-penganut Kristian yang berpegang dengan akidah tauhid.

  "Mereka diseksa oleh musuh-musuh mereka yang kejam dan zalim. Mereka dipaksa meninggalkan akidah tauhid dan agama yang dipegang mereka, tetapi mereka enggan dan tetap mempertahankan akidah mereka.

  "Lalu pembesar-pembesar yang zalim itu menggali sebuah parit yang besar dan menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka campakkan kumpulan orang beriman itu ke dalam parit ini menyebabkan mereka mati terbakar. "Pembunuhan itu dilakukan di hadapan khalayak ramai yang dikerah dan dikumpulkan oleh para pembesar yang berkuasa untuk menyaksikan kematian orang mukmin yang terbunuh dengan cara amat dahsyat dan kejam itu.

  "Pembesar-pembesar itu begitu terhibur dengan pemandangan pembakaran itu, iaitu pembakaran manusia-manusia mukmin".

  Firman Allah SWT: Demi langit Yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang.

  Sheikh al-Maraghi berkata: "Allah SWT bersumpah dengan bintang-bintang ini kerana penciptaan-Nya yang hebat. Hikmahnya yang besar dan kegunaannya bagi kehidupan manusia.

  Ini menunjukkan bahawa benda-benda tersebut mempunyai pencipta Yang Maha Bijak dan Maha Mengatur. Allah SWT mendorong kita memperolehi bukti keagungan kekuasaan-Nya dan kebesaran Hikmah-Nya.

  Firman Allah SWT: dan hari (pembalasan) Yang dijanjikan; dan makhluk-makhluk Yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan Yang disaksikan.

  Ibn Kathir berkata: "Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai hal tersebut. Dan kebanyakan berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan asy-Syahid (yang menyaksikan) adalah hari Jumaat, sedangkan al-Masyhud (yang disaksikan) adalah hari Arafah.

  Firman Allah SWT: Celakalah kaum yang menggali parit, (Parit) api Yang penuh Dengan bahan bakaran, (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman.

  Sheikh al-Maraghi berkata: "Kejadian ini telah berlaku di Yaman hingga ke Najran. Kisah seorang pemeluk agama Nabi Isa a.s berdakwah kepada kaumnya yang masih beragama Yahudi. Dia memberitahu bahawa Allah SWT telah mengutuskan Nabi Isa dengan syariat baru, bagi menggantikan syariat mereka.

  "Sebahagian kaum ini beriman. Kejadian ini sampai kepada Raja Dhu Nuwas, seorang yang beragama Yahudi. Dia segera datang dengan pasukan tenteranya dari Kota Himyar. Ketika orang itu ditangkap, mereka disuruh memilih antara tetap menganut agama Yahudi atau dibakar.

  "Mereka dibuatkan pari, lalu dipenuhi bahan bakar dan dinyalakan. Kemudian seorang daripada orang yang beriman itu dibawa ke parit lalu disuruh membuat pilihan. Orang yang gentar melihat api dan takut akan seksa, kembali menganut agama Yahudi. Akan tetapi orang yang tetap teguh dengan Nabi Isa a.s dan menganggap ringan seksaan dunia kerana keyakinan mereka kepada pahala yang telah Allah SWT janjikan, mereka sanggup dilemparkan ke dalam api sampai binasa.

  Syed Qutub berkata: "Ayat ini menggambarkan sikap mereka dan pemandangan ketika mereka menyalakan api dan mencampakkan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan ke dalam api itu, sedangkan mereka duduk di tempat itu menyaksikan peristiwa penyeksaan yang kejam itu dari dekat.

  "Mereka melihat peringkat-peringkat perkembangan penyeksaan itu, dan melihat bagaimana api itu menjilat badan-badan mangsanya. Mereka menonton dengan penuh kelazatan dan kegila-gilaan, seolah-oleh mereka mahu menerapkan pemandangan yang kejam itu di dalam hati mereka".

  Firman Allah SWT: dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang Yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji!

  Ini kerana keimanan mereka yakni orang kafir amat benci kepada mereka yang beriman dalam kisah Ashab al-Ukhdud ini.

  Firman Allah SWT: Tuhan Yang Menguasai Segala alam langit dan bumi. dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah dan mampu melakukan apa sahaja. Ingatlah apa yang mereka kerjakan pasti menerima akibatnya.

  Penutup

  Tamatlah riwayat peristiwa parit api itu dalam beberapa ayat yang pendek yang membuatkan kita penuh dengan perasaan benci dan jijik terhadap keganasan perbuatan itu, dan terhadap kekejaman orang yang tergamak melakukannya. Di samping merangsang hati kita merenung dan meneliti apa yang ada di sebalik peristiwa itu, dan memikirkan betapa beratnya peristiwa itu dalam peristiwa itu dalam pertimbangan Allah, dan betapa hebatnya kemarahan dan kemurkaan-Nya.

  Namun, perkara ini tidak tamat setakat ini sahaja, malah di belakangnya terdapat ekoran yang lebih jauh dalam perkiraan Allah.

  Demikian tamatlah kisah peristiwa pembunuhan kejam yang dilakukan membuatkan hati kita dipenuhi perasaan kagum terhadap kehebatan iman yang mengalahkan penindasan dan penyeksaan terhadap kekuatan akidah yang mengatasi nyawa dan terhadap kebebasan jiwa dari segala belenggu keinginan jasmani dan dari daya tarikan hidup di bumi.

  Orang mukmin yang terbunuh itu memang dapat menyelamatkan nyawa mereka apabila mereka memilih kekalahan dari keimanan, tetapi andainya mereka berbuat begitu, betapa besar kerugian diri mereka di dunia sebelum akhirat!

  Betapa besar kerugian seluruh dunia! Betapa besarnya kerugian mereka kerana membunuh konsep yang agung itu dan konsep kekerdilan hidup tanpa akidah dan konsep kejelikan hidup tanpa kebebasan dan konsep kerendahan dan kemunduran hidup apabila para pemerintah yang zalim menguasai jiwa manusia setelah mereka menguasai tubuh badan mereka.


  Kita dihisab depan Allah

  By mfrstudio


  Setiap amalan kita akan dihitung di hadapan Allah di akhirat kelak. - Gambar hiasan


  Sheikh al-Maraghi berkata: "Allah SWT menerangkan bahawa manusia itu akan kembali kepada Tuhannya lalu bertemu dengan-Nya dan terus dihisab, yang berkemungkinan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, jika dia melakukan amalan soleh dan dia dihisab dengan hisab yang sukar lagi berat, jika dia melakukan perbuatan yang maksiat.

  "Seterusnya, Dia bersumpah dengan ayat-ayat-Nya yang berada di cakerawala yang jelas lagi terang, yang menjadi petunjuk bahawa kebangkitan itu pasti berlaku.

  "Tidak mustahil bahawa manusia akan mengalami huru-hara yang dahsyat sehingga selesai penghisaban mereka. Setiap orang akan ditempatkan di syurga atau neraka yang telah disediakan untuk mereka".

  Firman Allah SWT: Maka Aku bersumpah, Demi mega.

  Ibn Kathir berkata: "iaitu ufuk yang berwarna merah sama ada sebelum terbit matahari atau selepas terbenamnya". Inilah yang dikatakan oleh Mujahid.

  Firman Allah SWT: Dan malam serta segala yang dihimpunkannya.

  Ikrimah berkata: "Suatu kegelapan apabila malam telah tiba dan segala sesuatu pergi ke tempatnya".

  Firman Allah SWT: Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama.

  Ibn Abbas berkata: "Jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama".

  Firman Allah SWT: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, (sebelum kamu menemui Tuhan - menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya).

  Ada banyak tafsiran berkenaan dengan dengan ayat ini. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada asy-sya'bi beliau mengatakan: "Engkau akan naik, hai Muhammad, Langit demi langit".

  Demikian itu diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Masruq dan Abu 'Aliyah.

  Firman Allah SWT: maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud?

  Ibn Kathir berkata: "Dan mengapa pula ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat dan firman-firman Allah, yang ia tidak lain adalah al-Quran ini, tidak mahu bersujud untuk memberikan pengagungan dan penghormatan."

  Firman Allah SWT: (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang yang kafir, semata-mata mendustakannya. Sesungguhnya dalil-dalil yang mewajibkan mereka beriman sudah jelas. Namun mereka tetap mengingkari dan mendustakannya.

  Perkara itu disebabkan ada perasaan iri hati mereka terhadap kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW atau kerana kebimbangan mereka akan hilangnya kekuasaan untuk memegang jabatan agama serta kepimpinan yang diwarisi dan ada kalanya kerana keengganan mereka meninggalkan kepercayaan palsu dan tingkah laku tercela yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka.

  Firman Allah SWT: Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.

  Hamka berkata: "Namun Allah mengetahui apa yang mereka pendam di hati. Oleh Sebab itu ke mana saja pun gerak geri mereka akan diperhatikan Allah sehingga mereka tidak dapat lari."

  Firman Allah SWT: Maka khabarkanlah kepada mereka Dengan azab Yang tidak terperi sakitnya.

  Syed Qutub berkata: "Alangkah dahsyatnya berita gembira itu, iaitu berita gembira yang sama sekali tidak menggembirakan dan sekali gus itu juga diterangkan untung nasib yang menunggu orang-orang mukmin yang tidak mendustakan ajaran Allah dan bersedia dengan amalan yang soleh untuk masa depan mereka.

  "Penerangan ini diberikan dalam bentuk pengecualian dari untung nasib orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran".

  Firman Allah SWT: tetapi orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.

  Ibnu Abbas berkata: "Yakni tidak dikurangi". Sedangkan Mujahid dan al-Dahhak mengatakan: "iaitu tidak dihitung."

  Ibnu Kathir berkata: "Dan golongan antara kedua pendapat itu bahawa pahala itu tiada putus-putusnya".

  Sheikh al-Maraghi berkata: "surah ini mengandungi dua kesimpulan, iaitu:

  1. Manusia akan memperolehi hasil daripada amalannya pada hari kiamat kelak. Mereka akan menerima buku catatan malan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri dengan cara membelakangi.

  2. Manusia di dunia akan menempuhi satu keadaan kepada satu keadaan yang lain.

  Sama ada mereka akan menempuhi keadaan yang mengandungi kenikmatan yang kekal abadi atau menempuhi keadaan yang mengandungi seksa yang pedih.

  Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat dan syurganya di hari akhirat kelak. Amin.


  Setiap amalan dibalas

  By mfrstudio


  SETIAP pekerjaan termasuk menguatkuasa undang-undang lalu lintas juga diberi balasan oleh Allah di akhirat kelak. -Gambar hiasan


  Syed Qutub berkata: "Surah ini dimulakan dengan menayangkan beberapa surah kiamat yang dijelaskan dengan luas dalam surah al-Takwir, surah al-Infitar dan surah al-Naba', tetapi gambaran kiamat yang ditayangkan di dalam surah ini mempunyai satu ciri khusus yang berlainan, iaitu ciri menyerah kepada Allah SWT, di mana langit dan bumi menyerah diri dengan penuh patuh dan khusyuk kepada Allah."

  Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Salamah bahawa Abu Hurairah r.a pernah membaca dalam solat bersama mereka yang bermaksud: "Apabila langit terbelah lalu ia sujud."

  Apabila selesai, Abu Hurairah memberitahu mereka bahawa Rasulullah SAW pernah bersujud kerana membacanya. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-Nasaei.

  Firman Allah SWT: Apabila langit terbelah, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh.

  Ibn Kathir berkata: "Iaitu pada hari kiamat di mana makhluk mendengar dan mematuhi serta mentaati perintah Tuhannya yang selayaknya dipatuhi."

  Syed Qutub menambah: "Tetapi perkara baru yang dikemukakan di dalam surah ini ialah penyerahan diri langit kepada Tuhannya iaitu ia wajib menyerah diri menjunjung perintah Tuhannya dengan penuh ketaatan dan kepatuhan."

  Firman Allah SWT: "Dan apabila bumi diratakan, serta mengeluarkan apa Yang di dalamnya, dan menjadi kosong, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh; - (maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa Yang telah dilakukannya)."

  Ibn Kathir berkata, maksud bumi diratakan adalah dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan. Mujahid, Said dan Qatadah berpendapat di mana bumi memuntahkan yang ada di dalamnya bermaksud mengeluarkan mayat-mayat yang ada dalam perutnya sehingga benar-benar kosong.

  Ada tafsir menyebut termasuklah isi kandungan di dalam bumi seperti logam-logam, air-air dan rahsia-rahsia yang diketahui Allah.

  Semua isi kandungan ini telah dikandung bumi abad demi abad sehingga sampailah hari kiamat, dan pada hari itulah bumi akan meluahkan semua isi kandungannya itu.

  Firman Allah SWT: Wahai manusia! Sesungguhnya Engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) Dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian Engkau tetap menemui balasan apa Yang Engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).

  Ibn Kathir berkata: "Dia akan membalas atas perbuatan usahamu. Syed Qutub dalam salah satu tafsirannya menyebut: "Wahai insan yang dikurniakan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang istimewa! Pilihlah untuk dirimu jalan yang layak dan sesuai dengan sifat-sifat istimewa yang dikurniakan Allah kepadamu! Pilihlah jalan yang memberi kerehatan kepadamu dari segala kepenatan semasa engkau menemui Allah kelak.

  "Seruan ini menghubungkan dengan untung nasib yang akan diterima oleh orang-orang yang berpenat lelah dan bertungkus lumus di dunia apabila mereka sampai di penghujung jalan menemui Tuhan mereka".

  Firman Allah SWT: Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, Dengan pengertian lain, seluruh amal perbuatannya tidak dihisab secara khusus, kerana barang siapa yang dihisabnya dilakukan seperti itu (mendalam), maka tidak diragukan lagi pasti dia akan binasa.

  Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah R. Anha, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Barang siapa yang dihisab secara khusus, pasti dia akan diazab.

  Lalu Aisyah R. Anha bertanya lagi: Bukankah Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Baginda bersabda: Bukan itu yang dihisab, tetapi yang demikian itu hanyalah amal perbuatan, kerana barang siapa yang dihisab secara mendalam, pasti dia akan di azab. (riwayat al-Bukhari, Muslim al-Tarmizi dan an-Nasaei)

  Firman Allah SWT: Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) Dengan sukacita. Qatadah, al-Dahhak berkata dalam keadaan senang, kerana merasa gembira atas apa yang diberikan Allah SWT kepadanya.

  Firman Allah SWT: Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang.

  Ibn Kathir berkata, cara penerimaannya iaitu dengan tangan kirinya dari arah belakang, di mana tangannya itu menghulur dan diberikan buku catatannya itu kepadanya.

  Sheikh al-Maraghi berkata: "Sesetengah yang lain apabila diperlihatkan amalan perbuatannya yang telah lalu wajahnya bertukar menjadi muram, berusaha menjauhi dan membelakangi serta berharap agar tidak diperlihatkan kepadanya, diambil bukunya dengan catatan amalan itu dengan tangan kiri atau diambilnya dengan cara membelakanginya".

  Pada ketika itu dia berseru: "Oh celaka sekali!" Atau dengan keluhan: "Wahai kebinasaan! Terimalah buku itu, kerana kami tidak ingin terus hidup, ia mengetahui hal itu adalah penyebab adanya seksaan yang lama dan pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan kepanasan api neraka".

  Firman Allah SWT: Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Ini kerana mereka melakukan maksiat di dunia dan lupa pembalasan akhirat.

  Firman Allah SWT: Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan)!

  Sheikh al-Maraghi berkata: "Ayat ini berkata orang yang mengikut hawa nafsu syahwatnya dan kelazatan dunia, tidak termasuk dalam golongan orang yang mempunyai perkiraan tentang hari akhirat, keyakinan bahawa mereka akan dikembalikan semula kepada Tuhan untuk dihisab amalannya.

  Bahkan mereka beranggapan kuat bahawa mereka tidak akan dihisab dan Allah SWT tidak menyalahi janji-Nya.

  Firman Allah SWT: (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya!

  Hamka berkata: "Oleh sebab itu maka hati-hatilah melangkah dari sekarang, agar tenaga tidak habis percuma dan kelak kita akan bertemu dengan Tuhan kita dalam suasana yang menggembirakan hati. Sebab Tuhan sendiri pun inginkan agar kita menjadi orang baik (orang soleh)".

  Semoga Allah menjadikan kita golongan yang mendapat catatan amalan dengan tangan kanan. Amin.


  Seksa bagi orang kafir

  By mfrstudio

  Al-Maraghi berkata: Setelah Allah SWT menerangkan kenikmatan yang disediakan kepada orang yang beriman kepada-Nya dan rasul-Nya serta melakukan kebaikan yang diperintahkan, Dia menunjukkan apa yang disediakan kepada penderhaka sebagai balasan dosa-dosa mereka.

  Dia juga menjelaskan keadaan orang kafir menghadapi orang yang beriman di dunia dan bagaimana orang beriman menghadapi orang kafir di akhirat kelak sebagai balasan terhadap sikap mereka di dunia dahulu.

  Firman Allah SWT: Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman.

  Syed Qutub berkata: Mereka mengejek dan ketawakan orang mukmin sama ada kerana keadaan hidup mereka yang miskin dan derita, kerana kelemahan mereka untuk menolak ejekan dan sendaan itu atau kerana orang-orang mukmin itu tidak menghiraukan tindak tanduk mereka yang jahil.

  Semuanya itu menimbulkan gelak ketawa orang yang berdosa. Mereka telah menjadikan orang mukmin itu bahan ketawa, ejekan, gurauan dan sendaan.

  Mereka melakukan tindakan jahat ke atas mereka kemudian ketawa melihat kesusahan yang menimpa orang yang beriman itu. Namun, orang mukmin tetap sabar dan mematuhi adab sopan.

  Firman Allah SWT: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya).

  Al-Maraghi berkata: Apabila orang kafir melalui perkumpulan orang mukmin, mereka mengetawakan orang mukmin serta memburukkan dan mengejek mereka.

  Firman Allah SWT: Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata: Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!

  Ibn Kathir berkata: Maksudnya ketika orang yang berbuat dosa itu kembali ke rumah mereka, maka mereka akan kembali dalam keadaan sedang gembira. Maksudnya apa pun yang mereka cari pasti mereka mendapatkannya.

  Oleh yang demikian, mereka tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Justeru, mereka sibuk menghina dan dengki kepada orang mukmin. Maksudnya mereka berada dalam agama yang bukan agama mereka.

  Firman Allah SWT: Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang yang beriman itu!

  Al-Maraghi berkata: Allah SWT tidak mengutus orang kafir untuk menjadi pengawas kepada orang yang beriman. Dia juga tidak memberi kekuasaan kepada mereka untuk mengamati perbuatan mereka serta mengajar yang batil dan yang benar.

  Oleh itu, mereka tidak boleh mencela apa yang mereka percayai sebagai kepercayaan sesat menurut fikiran mereka yang rosak itu. Mereka hanya diperintah memikirkan diri sendiri sehingga dapat memperbetulkan kesalahan mereka.

  Jika mereka dapat mengerjakan perkara itu pasti mereka mampu mengerjakan kewajipannya dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan perlakuan orang beriman kepada mereka pada hari kiamat, untuk menghiburkan mereka daripada penderitaan dan keteguhan serta balasan kerana kesabaran mengembangkan cahaya iman.

  Firman Allah SWT: Maka pada hari ini, orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya).

  Syed Qutub berkata: Maksudnya pada hari ini orang kafir dihijabkan daripada Allah SWT, mereka terseksa dengan hijab yang menghilangkan sifat insaniah mereka, kerana itu mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan penuh sendaan dan penghinaan.

  Firman Allah SWT: (untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya): Bukankah orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?

  Ibn Kathir berkata: Maksudnya apakah orang-orang kafir itu akan diberi ganjaran atau tidak atas apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin berupa caci maki dan penghinaan?

  Maksudnya mereka telah diberi balasan dengan azab yang paling lengkap lagi sempurna.

  Syed Qutub berkata: Al-Quran mewujudkan hati-hati yang disediakan untuk memikul amanah dakwah. Hati itu pastilah tabah, kuat dan ikhlas iaitu ia berjuang dan berkorban bukan mengharapkan sesuatu faedah dunia.

  Ia tidak menunggu sesuatu yang lain melainkan akhirat. Ia tidak mengharapkan sesuatu apa melainkan keredaan Allah SWT.

  Itulah hati yang bersedia untuk meneruskan perjalanan mereka dalam kepayahan, kesusahan, pengharaman, keseksaan, pengorbanan dan penderitaan tanpa mengharapkan balasan yang cepat di bumi dalam bentuk kemenangan dakwah, kejayaan Islam dan keunggulan umat Islam.

  Apabila hati ini telah diwujudkan iaitu hati yang tahu di dalam perjalanan mereka di bumi tiada kewajipan lain di hadapan mereka melainkan hanya masa balasan dan penyelesaian di antara yang benar dan batil.

  Apabila hati ini telah diwujudkan dan Allah mengetahui kejujuran niat mereka untuk melaksanakan janji setia mereka, barulah kemenangan di bumi datang kepada mereka dan Allah menjadikan kemenangan itu amanah bukan kemenangan untuk mereka, tetapi membolehkan mereka memikul amanah agama Allah SWT.

  Hati-hati seperti inilah yang layak menunaikan amanah Allah yang tidak menjanjikan apa-apa keuntungan. Hati-hati inilah yang tidak mengharapkan apa-apa faedah dunia.

  Mereka benar-benar jujur kepada Allah SWT sejak mereka tahu satu-satunya balasan untuk mereka adalah keredaan Allah SWT.

  Semua ayat yang menyebutkan kemenangan dunia diturunkan di Madinah selepas itu iaitu selepas persoalan kemenangan ini berada di luar program orang mukmin dan di luar harapan dan cita-cita mereka kemudian.

  Kemenangan itu sendiri datang kerana kehendak Allah SWT mahukan agama ini tegak di alam realiti hidup manusia dalam bentuk amali yang boleh dilihat generasi seterusnya.


  Hati gelap punca maksiat

  By mfrstudio

  Al-Maraghi berkata: Setelah Allah SWT menyebut tentang ucapan mereka: "Al-Quran itu adalah dongengan orang terdahulu dan bukan wahyu daripada Allah SWT."

  Lalu disusuli keterangan tentang sikap biadab mereka yang disebabkan kebiasaan mereka berbuat keji, lalu hati mereka tertutup untuk menerima pandangan yang baik sehingga tidak dapat membezakan antara dongengan dan hujah yang benar.

  Kemudian Allah SWT menolak tuduhan dusta yang mereka dakwa dan sering diulang dalam bentuk ucapan: "Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, pasti kami mendapat kedudukan yang mulia di sisi Tuhan".

  Namun, Allah SWT telah menjelaskan kepada mereka, bahawa mereka itu berdusta. Mereka akan dijauhkan daripada rahmat Allah SWT dan tidak akan memperoleh keredaan-Nya.

  Kemudian mereka diperintahkan memasuki neraka dan akan dikatakan kepada mereka bahawa azab ini sebagai balasan terhadap perbuatan kamu dahulu dan juga kerana mereka mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kamu sekelian.

  Firman Allah SWT: Sebenarnya! (ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan.

  Syed Qutub berkata: Maksudnya hati mereka telah ditutupi kekotoran dosa dan maksiat yang dilakukan mereka.

  Sebenarnya, apabila hati itu lumrah dengan kerja-kerja maksiat, maka cahayanya amat muram, gelap dan kemudian diliputi karat yang tebal yang tidak dapat lagi ditembusi nur hidayah.

  Sifat kepekaannya perlahan-lahan hilang dan akhirnya menjadi lemah dan terus mati.

  Riwayat Ibn Jarir r.a, al-Tirmizi, al-Nasaie dan Ibn Majah dari Muhammad Ibn al-'Ijlan dari al-Qa'qa' Ibn Hakim dari Abu Soleh dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW sabdanya yang bermaksud: "Apabila seseorang hamba itu mengerjakan satu dosa, maka timbullah di dalam hatinya satu tompok karat yang hitam.

  "Andainya ia bertaubat daripada dosa itu, maka hatinya kembali bersih dari karat tersebut dan jika dosanya bertambah, maka tompok karat hitam itu bertambah besar".

  Firman Allah SWT: Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak), mereka pada hari itu, tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya.

  Ibn Kathir berkata: "Maksudnya pada hari kiamat nanti, mereka mempunyai satu kedudukan dan menempati Sijjin. Kemudian pada hari kiamat kelak mereka akan terhalang daripada melihat Allah SWT iaitu Pencipta mereka.

  Imam Abu Abdillah al-Syafie berkata: "Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahawa orang-orang mukmin dapat melihat Allah SWT pada hari tersebut".

  Firman Allah SWT: Kemudian, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Akhirnya dikatakan (kepada mereka): Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu.

  Al-Maraghi berkata: "Setelah mereka dihalang mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari kiamat dan memperolehi idaman yang dahulu mereka harap-harapkan, lalu mereka dicampakkan ke neraka bagi merasakan berkobar-kobar apinya dan kepanasannya.

  Seksaan yang ditimpa itu adalah sebagai balasan terhadap perbuatan kamu yang mendustakan berita-berita yang disampaikan oleh rasul yang benar itu.

  Sebagaimana kamu juga beranggapan sama sekali tidak akan dibangkitkan, dan al-Quran itu hanya dongengan orang terdahulu serta Nabi Muhammad SAW itu ahli sihir dan pendusta dan lain-lain dakwaan.

  Surah ini jelas membincangkan golongan yang tidak baik seterusnya membawa kepada balasan neraka.

  Lebih malang lagi mereka yang kufur tidak dikurniakan melihat Allah SWT pada hari kiamat sedangkan majoriti ulama menafsirkan bahawa mafhum muafakah menunjukkan orang yang beriman boleh melihat Allah SWT sebagai tambahan kurniaan Allah kepada mereka pada hari akhirat kelak.

  Hal ini dibenarkan oleh jumhur ulama seperti Imam al-Syafie, Imam Malik, al-Baghawi dan lain-lain. Melihat Allah SWT merupakan kemuncak kenikmatan dan penghormatan yang dapat diraih oleh hamba-hamba Allah yang soleh.