Islam terima gadaian

By mfrstudio

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI


SELEPAS Allah SWT membincangkan berkenaan ayat hutang yang mencakupi segala syarat dan kaedahnya begitu juga dengan isu penyaksian lantas Allah SWT menutup ayat tersebut dengan memerintahkan kepada manusia khususnya orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Al-Maraghi berkata : Jika kamu sedang bermusafir, sedangkan kamu tidak menemui seseorang yang pandai mencatat urusan hutang piutang, atau kamu tidak memperoleh kertas dan tinta untuk menulis, hendaklah kamu meminta bukti kepercayaan dengan barang jaminan yang dapat dipegang (dapat dihulurkan ketika diminta).

Pada ayat di atas, disebutkan soal bermusafir dan tidak menemui seorang pun pencatat yang dapat menulis dokumen hutang piutang, merupakan suatu alasan dibolehkan tidak mencatat, tetapi sebagai gantinya hendaklah menyerahkan barang jaminan sebagai kepercayaan orang yang berhutang kepada yang memberi hutang.

Ini bererti bahawa penyerahan barang jaminan tidak dilarang di luar urusan hutang piutang. Nabi SAW pernah menjaminkan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi yang memberi hutang kepada baginda sebanyak 20 cupak gandum yang baginda peruntukkan untuk para isterinya.

Sayyid Qutub berkata: “Di bawah ini al-Quran menggerakkan hati nurani orang-orang yang beriman supaya menyempurnakan amanah membayar hutang itu dengan dorongan perasaan taqwa kepada Allah SWT. Inilah jaminan terakhir untuk melaksanakan segala hukum syarak dan memulangkan hutang dan barang-barang gadaian kepada tuan punya masing-masing dan menjaganya dengan jagaan yang sempurna”.

Al-Sonhadji berkata: Hutang adalah amanah dan memungkirinya adalah khianat. Berhati-hatilah terhadap tipu daya syaitan yang sentiasa membisikkan ke telinga supaya melengah-lengahkan tempoh pembayaran hutang, melanjut-lanjutkan masanya, atau langsung memungkirinya. Kononnya tiada saksi dan bukti atau tidak ada hitam putih yang menyatakan perihal hutang.

Ingatlah, bahawa Allah SWT sesempurna saksi yang dapat memberi bukti dan Dialah sahaja yang wajib ditakuti.

Firman Allah SWT: Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Sayyid Qutub berkata: “Pihak yang berhutang diamanahkan dengan hutang dan pihak yang memberi hutang diamanahkan dengan barang gadaian. Dan kedua-dua pihak itu diseru supaya menunaikan amanah masing-masing atas nama taqwa kepada Allah Tuhan pemeliharanya. Kata-kata al-Rabb atau Tuhan Yang Maha Pemelihara bererti Tuhan Yang Maha Penjaga, Maha Pengasuh, Pemilik Yang Maha Agung, Pemerintah Yang Maha Agung dan Pengadil Yang Maha Agung. Semua pengertian ini mempunyai saranan (yang berkesan) dalam situasi bermuamalah, menanggung amanah dan menunaikan amanah.

“Sesetengah pendapat mengatakan bahawa ayat ini telah memansuhkan ayat yang mewajibkan pencatatan hutang piutang apabila ada kepercayaan terhadap satu sama lain. Tetapi kami tidak menerima pendapat ini, kerana itu pencatatan hutang piutang adalah wajib kecuali di dalam musafir dan soal kepercayaan terhadap satu sama lain itu adalah khas dalam kes musafir sahaja, di mana kedua-dua yang memberi hutang dan yang berhutang masing-masing memberi kepercayaan”.

Firman Allah SWT: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Muhammad Quraish Syihab berkata: Penyebutan kata hati dalam ayat ini adalah untuk mengukuh kalimat ini, bukankah jika anda berkata, “Saya melihatnya dengan mata kepala”.

Maka ucapan anda ini lebih kuat daripada sekadar berkata, :Saya melihatnya”. Di sisi lain, penyebutan kata itu juga mengisyaratkan bahawa dosa yang dilakukan, adalah dosa yang tidak kecil.

Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau kebenaran hati di atas perbuatannya.

Seseorang yang lidahnya mengucapkan kalimah kufur di bawah tekanan ancaman tidak dinilai berdosa selama hatinya tenang dan meyakini ke-Esaan Allah SWT. Jika hati berdosa maka seluruh anggota tubuh pun berdosa.

Nabi SAW bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya dalam diri manusia ada (segumpal darah) apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasad, yakni Qalbu (hati).

Sayyid Qutub berkata: “Ayat ini melandaskan ungkapan-ungkapannya di atas hati dan menghubungkan dosa penyembunyian itu kepadanya untuk menyelaraskan di antara kerja menyembunyikan dosa dengan kerja menyembunyikan keterangan saksi kerana kedua-duanya merupakan suatu kegiatan yang berlaku di dasar hati. Kemudian ungkapan itu diiringi dengan suatu ancaman yang halus, iaitu di sana tiada suatu pun yang tersembunyi kepada ilmu Allah”.

Firman Allah SWT: Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sayyid Qutub berkata: “Dan Dialah kelak akan membalaskan perbuatan itu mengikut ilmu-Nya yang mengetahui segala dosa yang terpendam di dalam hati. Kemudian ayat yang berikut terus menguatkan lagi keterangan sepintas lalu itu dan menyedarkan hati supaya takut kepada Allah SWT yang memiliki langit, bumi dan kejadian-kejadian di antara keduanya, dan yang mengetahui segala isi hati sama ada yang terpendam atau yang ketara serta membalasnya.

“Allah SWT yang mengendalikan nasib kesudahan para hamba-Nya dengan kesudahan-kesudahan rahmat dan azab yang dikehendaki oleh-Nya, dan yang Maha Berkuasa di atas segala yang ditaklukkan oleh iradat-Nya dan tiada siapa pun yang dapat membantah-Nya”.

No Comment

Post a Comment