Islam tidak membebankan

By mfrstudio

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

FIRMAN Allah SWT: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): " Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah kemaafan kepada kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (al-Baqarah: 286)

SAYYID Qutub berkata: “Inilah ayat-ayat penamat surah yang besar ini, iaitu ia besar dengan saiz pengungkapannya kerana ia merupakan surah al-Quran yang paling panjang, juga besar dengan maudhu’-maudhu’nya yang merupakan bahagian pembicaraan yang amat besar.”

Ia meliputi asas-asas kefahaman keimanan, ciri-ciri kelompok muslimin, sistem hidup mereka, tugas-tugas mereka, sikap dan peranan mereka di alam al-wujud ini, sikap dan tabiat musuh-musuh yang menentang mereka, cara musuh-musuh mereka memerangi mereka dan cara mereka menghindari bahaya musuh mereka di satu aspek dan mengelak dari nasib kesudahan mereka yang malang di satu aspek yang lain.

Di samping itu, surah ini juga menjelaskan tabiat peranan manusia di bumi ini. Sifat-sifat fitrahnya dan faktor-faktor yang menggelincirkan langkah-langkah mereka yang digambarkan di dalam sejarah umat manusia dan kisah-kisahnya yang berlaku di dalam realiti dan sebagainya dari huraian-huraian yang telah disebut sebelum ini semasa mempelajari nas-nasnya yang panjang itu.

Firman Allah SWT: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Al-Maraghi berkata : “Allah SWT tidak membebankan hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan. Bahkan sifat kemurahan-Nya memberikan kemudahan kepada mereka.

“Inilah khabar gembira daripada Allah SWT setelah mereka menerima beban kewajipan daripada-Nya dengan rasa taat dan penuh penerimaan, berkat kurnia dan kemurahan Allah SWT kepada mereka. Mereka diberikan beban yang mampu mereka kerjakan bahkan tidak sukar untuk melaksanakannya.”

Pada ayat ini juga mengandungi khabar gembira dengan pemberian ampun yang telah mereka minta, lantaran kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Ia turut meringankan beban kesulitan dan kekurangan yang mungkin timbul dari pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT sebelum itu.

Firman Allah SWT : Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami”.

Al-Maraghi berkata: “Ayat ini menggalakkan manusia melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajipan-kewajipan agama. Ini disebabkan membatasi hasil perbuatan baik terhadap pelakunya, termasuk pendorong yang terkuat untuk turut bergerak melakukan kebaikan.

“Akan tetapi sebaliknya ia mengingatkan manusia agar jangan menangguhkan kebaikan kerana kerugiannya akan menimpa diri mereka sendiri, bukan kepada orang lain. Membatasi kerugian perbuatan buruk terhadap pelakunya, termasuk cara pencegahan terkuat agar seseorang tidak melakukannya.”

Sesudah Allah SWT menerangkan keadaan orang beriman yang mendengar dan mentaati-Nya serta menyuruh mereka meminta ampun kerana kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, dan selepas menyebut kurnia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, yang mana hal itu tidak dibebani sehingga ia di luar kemampuan mereka, lalu Allah SWT mengajar mereka cara-cara berdoa.

Firman Allah SWT: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah kemaafan kepada kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Sayid Qutb berkata: “Inilah penamat surah yang besar yang terkumpul di dalam dua ayat yang menjadi intisari yang sempurna kepada bahagian-bahagian mauduk yang terbesar yang wajar dijadikan sebagai penamatnya, iaitu penamat yang selaras dengan mauduk-mauduk surah, selaras dengan suasana dan matlamat-matlamatnya.

Muhammad Quraish Syihab dalam tafsirnya berkata: “Akhirnya orang-orang mukmin itu menutup doa mereka dengan bermohon: Maafkanlah kami, yakni hapuskan dosa-dosa kami, lindungi kami, yakni tutupkan aib kami dengan tidak menghukum kami akibat kesilapan, dan rahmati kami dengan bermacam rahmat melebihi penghapusan dosa dan penutupan aib. Engkau adalah Pelindung kami, kerana itu menangkan kami dengan kritikan dan kekuatan fizik menghadapi orang-orang kafir.”

Kalau anda perhatikan pada ayat di atas, termasuk terjemahannya, anda temukan bahawa permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman, mereka pohonkan sambil menyebut nama Allah SWT dengan menyebut: Rabbana dan tanpa menggunakan kata: ‘ya atau wahai' sebagaimana sering dinyatakan dalam terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa Indonesia.

Ketiadaan ‘ya atau wahai' yang digunakan untuk menyeru yang jauh, menunjukkan kedekatan mereka pada Allah SWT, dan bahawa kedekatan itu diakui oleh-Nya sehingga diabadikan dalam kitab suci. Menurut pengamatan al-Harrali, dalam al-Quran tidak dijumpai dalam satu ayat pun yang menggunakan panggilan jauh kepada Allah SWT dalam ucapan orang-orang mukmin.

Demikianlah, kedua ayat ini menutup surah al-Baqarah, memberi kesimpulan tentang kandungannya, sekali gus menggambarkan sikap orang-orang yang beriman kepada Allah SWT.

No Comment

Post a Comment