Nabi hanya beri peringatan

By mfrstudio

SHEIKH al-Maraghi berkata: "Setelah Allah SWT menerangkan ancaman kepada orang yang menyeleweng fikirannya daripada dalil yang menunjukkan kewujudan dan keEsaan Allah SWT, perutusan para rasul Allah, hari kebangkitan dan penghisaban amal, lalu disuruh memberi janji kepada orang yang membersihkan jiwanya daripada kotoran syirik dan taklid yang diwarisi daripada nenek moyangnya.

Mereka ini akan memperolehi kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian Dia menjelaskan bahawa antara tabiat manusia adalah mencintai kehidupan dunia dan mengutamakannya daripada kehidupan akhirat.

Andai kata mereka mahu merenungkan sebentar saja, nescaya mereka tahu bahawa yang lebih baik adalah mengutamakan kehidupan di akhirat.

Akhirnya dijelaskan bahawa pokok-pokok seruan ilahi pada setiap agama adalah sama, kerana itu apa yang terdapat dalam al-Quran pada hakikatnya sama dengan yang terdapat dalam mushaf-mushaf Ibrahim dan Musa.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh).

Al-Mawardi berkata: Ada empat tafsiran ulama:

* Siapa yang menyucikan daripada syirik dengan iman seperti pendapat Ibn Abbas.

* Siapa yang amalan solehnya subur dan membesar seperti pendapat al-Hasan dan al-Rabi'.

* Mereka yang prihatin mengeluarkan zakat harta seperti pendapat Abu al-Ahwas.

* Mereka yang bertambah kebaikan dan kesolehan.

Firman Allah SWT: Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

Syed Qutub berkata: "Dan mendirikan solat" sama ada dengan erti khusyuk dan patuh atau dengan pengertian sembahyang biasa, maka kedua-dua pengertian ini mungkin hasil daripada amalan mengingati Allah, mengenangkan kebesaran dan kehebatan-Nya di dalam hati.

Orang yang berbuat demikian tetap akan mendapat keuntungan. Ia beruntung di dunianya, iaitu ia hidup berhubung rapat dengan Allah, ia hidup dengan hati yang hidup yang mengecapi kemanisan berzikir.

Ia beruntung di alam akhiratnya, iaitu ia selamat dari api Neraka yang amat besar dan mendapat nikmat syurga dan keredaan Allah. Alangkah jauhnya perbezaan di antara kesudahan ahli keimanan dan ahli kekufuran!

Alangkah jauhnya perbezaan untung nasib di antara dua kelompok itu. Berkenaan dengan solat di sini ada pelbagai pendapat antaranya solat fardu seperti kata Ibn Abbas, solat hari raya seperti kata Abu Sa'is al-Khudri. Begitu juga dengan solat sunat selepas zakat seperti kata Abu al-Ahwas.

Firman Allah SWT: (tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan Yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia.

Al-Dahak berkata: Ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar sedangkan tafsiran maksudnya kepada dua:

* Kepada golongan kafir kerana melebihkan dunia daripada akhirat.

* Golongan Islam kerana melebihkan sedekah yang banyak di dunia untuk mendapat banyak pahala.

Firman Allah SWT: padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Syed Qutub berkata: Sikap mengutamakan kehidupan dunia merupakan punca segala bala. Daripada sikap inilah lahirnya sikap tidak menghiraukan peringatan dan pengajaran Allah, kerana peringatan itu mahukan mereka kehidupan dunia dan mengutamakannya.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.

Al-Maraghi berkata: Segala perintah, larangan, pahala dan ancaman yang diwahyukan kepada Nabi SAW sama sahaja dengan syarat yang dibawa dalam kitab suci Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Musa a.s kerana agama Allah SWT itu hanya satu.

Perbezaan ada pada cara pelaksanaannya dan bentuk luarnya. Jika manusia beriman kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Musa maka wajiblah dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

Ini kerana baginda hanya membawa ajaran-ajaran yang ada pada kitab suci itu.

Bahkan baginda hanyalah seorang pemberi peringatan dan menghidupkan syariat-syariat yang sudah mereka lupakan.

Penutup

Kesatuan ajaran agama yang benar dan kesatuan akidah pastilah terbit daripada sumber yang satu dan kehendak yang satu yang mengutuskan para rasul kepada umat manusia.

Ia merupakan agama yang benar yang satu, yang datang dari satu asal atau sumber.

Hanya perinciannya atau butirannya sahaja yang berbeza-beza, kerana perbezaan keperluan-keperluan dan perbezaan tahap perubahan.

Namun semuanya bertemu pada asal yang sama dan terbit dari sumber yang sama, iaitu terbit dari Tuhanmu Yang Maha Tinggi yang menciptakan seluruh makhluk dan menentukan perencanaan terhadapnya memberi petunjuk kepadanya.

Semoga kita menjadi golongan yang sentiasa berpegang dengan kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Amin.


No Comment

Post a Comment