Orang beriman ganjarannya syurga

By mfrstudio

SHEIKH al-Maraghi berkata: "Setelah Allah SWT menyebut kisah ashab al-Ukhdud dan menerangkan penyeksaan yang menimpa kaum Mukminin. Dia juga menyatakan bahawa Dia Maha Berkuasa dan Maha Perkasa untuk menghalang tindakan mereka itu.

"Mereka yang dimaksudkan adalah golongan yang melakukan kezaliman terhadap orang beriman. Sekiranya Allah SWT menangguhkan seksaan kepada mereka semasa di dunia, pasti Dia tidak akan melepaskan mereka ini (di akhirat).

"Dia juga akan menyeksa mereka ini pada hari mata manusia terbelalak. Dia juga menyebut seksaan yang amat pedih disediakan oleh golongan kuffar, lantaran dosa tangan mereka yang menyakiti orang yang beriman. Di samping itu diterangkan juga bahawa pahala yang baik dan sebaik-baik balasan yang disediakan untuk mereka yang beriman."

Keterangan Ayat 10:

Al-Maraghi berkata: "Orang yang mengganggu kaum mukminin lelaki dan perempuan dengan penyeksaan agar meninggalkan agamanya, sedangkan mereka sendiri tetap kafir dan membangkang, dan tidak mahu bertaubat sampai ajal mereka.

"Bagi orang yang sesat mereka suka menganiaya pembela dan penyeru kebenaran. Ini disebabkan mereka ingin menyatukan orang dalam kebatilan dan menyebarluaskan warisan budaya nenek moyang mereka tanpa mengujinya dengan akal sihat dan fikiran yang jernih. Memang begitulah tingkah laku mereka sampai hari kiamat nanti."

Keterangan Ayat 11:

Hamka berkata: "Meskipun di dunia ini orang-orang mukminin dan mukminat ini mungkin dianiaya dan diseksa, disakiti dan ditindas, kerana teguhnya mereka dengan iman dan diiringi lagi oleh amal soleh.

"Bagi mereka disediakan syurga-syurga, taman-taman yang indah yang penuh dengan nikmat, dengan air sungai yang mengalir membawa kesejukan dan nyaman, sehingga kesakitan yang dideritai sementara waktu di dunia itu telah mendapat balasan yang mulia di sisi Allah."


No Comment

Post a Comment