Allah perjelas taklif puasa

By mfrstudio

Oleh: DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRISheikh al-Maghari berkata, selepas Allah menyebut kewajipan puasa kepada kita umat Islam sebagaimana yang telah difardukan kepada mereka sebelum kita kerana ia menyediakan kepada kita hidayah dan takwa. Kemudian menyebut keuzuran yang mengharuskan berbuka. Allah mengiringi baki puasa kepada yang lain. Justeru, ternyata perbezaan puasa kita dengan keistimewaan seperti rukhsah yang tidak berlaku kepada terdahulu.

Kemudian diterangkan masa puasa dan kesudahannya serta pengharaman mendekati wanita dengan bersetubuh ketika beriktikaf dalam masjid. Di akhir dengan penerangan daripada Allah kepada manusia supaya bertakwa.

Sayid Qutub berkata: Kemudian rangkaian ayat ini terus menghuraikan kepada orang-orang mukmin beberapa hukum puasa. Ia menjelaskan kepada mereka hukum halal mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri mereka di malam puasa di antara waktu maghrib dan fajar, dan hukum halal makan minum diwaktu itu, di samping menjelaskan masa-masa puasa dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari, juga menyatakan hukum mengadakan hubungan kelamin dalam tempoh iktikaf di masjid-masjid.

Firman Allah, Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu lalu dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka dan carilah kenikmatan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih (cahaya siang) dari benang yang hitam (kegelapan malam) dari cahaya fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu janganlah kamu dekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan pengajaran-pengajarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. (Al-Baqarah: 187)

Sayid Qutub berkata: Pada permulaan difardukan ibadat puasa, hubungan kelamin, makan dan minum adalah ditegah jika orang yang berpuasa itu tidur selepas berbuka. Apabila ia jaga dari tidurnya diwaktu malam - walaupun sebelum fajar - maka ia tidak halal melakukan hubungan kelamin, juga tidak dihalalkan makan dan minum.

Pernah terjadi setengah-setengah sahabat tidak mendapat apa-apa makanan pada isterinya diwaktu berbuka lalu ia terus tertidur kemudian apabila ia terjaga maka ia tidak dihalalkan makan dan minum lalu ia terus menyambung puasanya, kemudian ia menjadi lesu pada siang yang berikut dan ceritanya sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. Begitu juga pernah terjadi bahawa setengah-setengah sahabat tidur selepas berbuka atau isterinya tidur, kemudian ia dapati di dalam hatinya keinginan kepada hubungan kelamin lalu ia melakukannya dan cerita ini juga sampai kepada Nabi s.a.w.

Di sini nampak jelas kesulitan kaum muslimin dalam melaksanakan taklif puasa lalu Allah kembalikan mereka kepada kemudahan dan pengalaman mereka sendiri telah tersemat di dalam hati mereka supaya dapat merasakan nilai kemudahan itu dan sejauh mana limpah rahmat dan perkenan Alah terhadap mereka.

Firman Allah: Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Ulama telah khilaf tentang nama lelaki Ansari berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini:

i. Qis bin Sormah. Seperti kata al-Bara’.

ii. Sormah bin Anas. Seperti kata al-Qasim bin Muhammad.

iii. Domrah bin Anas. Seperti kata Abu Bakar al-Khatib.

iv. Abu Qis bin Umar. Seperti kata Abu Bakar al-Khatib.

Adapun maksud perkataan al-Rafasu seperti tafsiran Ibn Umar, Ibn Abbas, Mujahid, ‘Ata’, al-Hasan, Ibn Jubair dan lainnya dengan maksud jimak.

Firman Allah: Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Ada dua pandangan berkenaan dengan pakaian:

i. Tempat tinggal atau ketenangan seperti pendapat Ibn Abbas, Ibn Jubair, Mujahid dan Qatadah.

ii. Ia setaraf pakaian kerana bertempuh setiap seorang dengan kulit masing-masing; seperti kata al-Zajjaj.

Firman Allah: Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu. Ibn Qutaibah berkata: Dengan melakukan apa yang diharamkan ke atasmu. Sedangkan Ibn Abbas berkata: Dikehendaki demikian itu dengan perbuatan Umar. Beliau telah mendatangi ahlinya apabila mandi beliau mencela dirinya dan menangis.

Firman Allah: Lalu dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka dan carilah kenikmatan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Terdapat empat pendapat:

i. Anak. Inilah pendapat Ibn ‘Abbas, al-Hasan, Mujahid dan lainnya.

ii. Sebagai rukhsah. Inilah pendapat Qatadah dan Ibn Zaid.

iii. Bahawa ia merupakan malam Qadar; seperti riwayat Ibn al-Jauza’ daripada Ibn ‘Abbas.

iv. Bahawa ia merupakan al-Quran dengan maksud ikutlah al-Quran. Inilah pendapat al-Zajjaj.

Sheikh al-Maghari berkata, orang yang berada di dalam masjid untuk beriktikaf dan pada masa yang sama dia bersama isterinya (bersetubuh) akan terbatal iktikafnya walaupun pada waktu malam seperti mana terbatal puasa pada siang hari jika bersama isterinya.

Firman Allah : Dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih (cahaya siang) dari benang yang hitam (kegelapan malam) dari cahaya fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam. Maksud benang putih merupakan siang hari iaitu fajar yang kedua. Manakala benang hitam pula ialah gelap malam sebelum berlaku fajar yang kedua.

Mengikut riwayat Sya’bi daripada ‘Adi din Hatim bahawa beliau mengambil benang putih dan benang hitam lalu beliau meletaknya di bawah bantal dengan melihat dan perhati sama ada timbul atau tidak. Apabila waktu pagi, beliau sampaikan kepada Rasulullah kerana tidak ternyata benang putih daripada benang hitam. Lantas sabda Nabi s.a.w maksud benang putih ialah siang hari manakala benang hitam ialah malam hari.

Firman Allah: Dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf di dalam masjid. Inilah hukum-hukum yang mengandungi kewajipan, pengharaman serta keharusan pada batasan Allah dan hukumnya. Justeru itu juga kamu mendekatinya kerana siapa mendekati batasan di bimbangi melanggarnya seperti pemuda bersama isterinya di siang hari bulan puasa dibimbangi tidak mampu untuk menahan gelojak syahwatnya.

Justeru itu, pengawasan ayat ini lebih tegas daripada ayat yang lain. Allah menutup perbincangan ayat ini dengan firmannya: Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu janganlah kamu dekatinya. Jalan yang lurus ini menerangkan segala hukum puasa daripada awal dan akhir yang mengandungi azimat, rukhsah serta hikmah.

Firman Allah: Demikianlah Allah menjelaskan pengajaran-pengajarannya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Allah terangkan kepada manusia supaya bertakwa dan jangan mengikut hawa nafsu.

Iktibar dan pengajaran ayat:

*Penjelasan hukum puasa.

*Kelebihan para sahabat dengan ketakwaan, keimanan dan keilmuannya.

*Allah s.w.t menjelaskan peraturan hidup kepada manusia supaya mereka sentiasa mendapat petunjuk hidayah daripada-Nya.

No Comment

Post a Comment