Jangan makan harta dengan cara batil

By mfrstudio

Oleh Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri

Sayid Qutub berkata: “Di bawah bayangan pembicaraan ibadat puasa dan pembicaraan menahan diri dari makan dan minum dikemukakan pula satu amaran dari jenis makan yang lain, iaitu makan harta orang lain secara yang tidak sebenar dengan perantaraan berguam di hadapan hakim-hakim berdasarkan penipuan bukti-bukti dan fakta-fakta dan memutar belitkan perkataan dan alasan menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman mengikut alasan yang ternampak kepadanya.”

Sedangkan hakikat yang sebenar bukan seperti yang ternampak kepadanya. Amaran ini dikemukakan selepas menyebut batas-batas Allah dan menyeru bertaqwa kepada-Nya supaya amaran dibayangi suasana takut yang mencegah seseorang dari melanggar larangan-larangan Allah.

Firman Allah, Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188)

Sayid Qutub menaqalkan tafsiran Ibn Kathir yang berkata: Ujar Ali bin Abi Talhah dan dari Ibn Abbas: Ayat ini mengenai seorang yang menanggung hak harta (orang lain) tetapi tidak ada bukti atau kesaksian yang terang yang boleh dithabitkan ke atasnya. Lalu dia ingkarkan hak harta itu dan berguam di hadapan hakim-hakim sedangkan dia tahu bahawa dia sebenarnya menanggung hak harta itu dan sedar bahawa dia berdosa memakan harta haram.

Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, Said Ibn Jubair, ‘Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, al-Suddi, Muqatil Ibn Hayyan dan Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam; mereka berkata: “Janganlah engkau berguam sedangkan engkau tahu engkaulah pihak yang zalim.”

Firman Allah: Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Ibn al-Jauzi berkata: Sebab turunnya ayat ini bahawa Imr al-Qis bin Amir dan Abdan al-Hadrami berselisih faham berkenaan berkenaan dengan tanah.

Justeru Abdan yang menuntut tanah miliknya sedangkan beliau tidak mempunyai bukti, sebaliknya Imr al-Qis hendak bersumpah.

Lantas Nabi Muhammad s.a.w membacakan ke atasnya ayat al-Quran yang bermaksud: Sesungguhnya mereka yang membeli dengan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Justeru dia merasa tidak selesa untuk bersumpah sehingga tidak mahu mengambil tanah tersebut. Lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat jemaah ahli tafsir; antara mereka ialah Said bin Jubair.

Seterusnya perkataan batil memberi dua maksud:

i. Yang mengambilnya tanpa sebenarnya dari pemilik asal seperti mencuri, merampas dan khianat.

ii. Mengambilnya dengan tenang hati tetapi tidak benar seperti hasil judi, harga arak dan lain-lain.

Dikehendaki dengan makan ialah mengambil atau menguasai ibarat dengannya kerana lebih umum keperluan yang diinfak dengannya harta. Di sini disebut harta kamu untuk gambarkan perasaan kesatuan ummah dan saling bantu-membantu di samping memberi peringatan tentang peringatan orang lain sebagaimana harta milik kamu.

Justeru melampau terhadap harta orang lain merupakan jenayah kepada ummah yang semestinya terkena jenayah yang lain. Perkataan batil di sini ialah kalimah yang makruf di sisi manusia dengan pelbagai jenis :

i. Makan riba.

ii. Harta yang didapati dari jalan rasuah.

iii. Sedekah keatas orang yang mampu untuk bekerja sedangkan dia tidak layak untuk menerimanya.

iv. Menjual tangkal azimat untuk menunaikan hajat atau bagi rahmat kepada si mati.

v. Ambil harta manusia secara hak.

vi. Menipu dan khianat.

vii. Mengambil upah dalam acara ibadat seperti solat dan puasa. Ini kerana ibadat merupakan niat dan iradat keran Allah semata-mata untuk mencapai keredaan dan mematuhi arahan.

Kesimpulannya tidak seharusnya bagi manusia untuk mengambil harta dari jalan yang tidak syarie yang boleh memberi mudarat kepada seseorang.

Bantuan

Sebagai suri teladan suka dinukilkan sebuah cerita daripada Imam al-Zahabi di dalam kitabnya al-Kabair: Bahawa Imam al-Auza’ie ketika menetap di Beirut didatangi seorang Kristian untuk meminta bantuannya seraya berkata: Tuan, sesungguhnya Gabenor Ba’labakka telah menzalimiku dan amat berharap agar engkau dapat menulis surat kepadanya berkenaan masalah ku.

Kemudian orang Kristian ini memberi sebekas madu sebagai hadiah. Melihat madu tersebut Imam al-Awza’ie berkata kepadanya: “Pilihlah antara dua, sama ada aku menolak pemberianmu itu dan aku menulis kepada gabenor atau aku menerima hadiah madumu dengan tidak menulis kepada gabenor?”

Si Kristian itu bersetuju untuk mengambil balik pemberiannya. Lantas Imam al-Awza’ie menulis surat kepada Gabenor yang mengandungi arahan supaya mengurangkan cukai ke atas si Kristian ini. Seterusnya dikurangkan sebanyak 30 dirham dengan sebab surat rayuan Imam al-Awza’ie. Lihatlah, betapa warak imam ini daripada terjerumus kepada perkara yang syubhat.

Firman Allah: Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim. Sebenarnya tugas hakim amatlah mulia apabila mengikut apa yang ditetapkan oleh syariat Allah dengan berhukum dengan seadil-adilnya. Justeru di sini disebut beberapa peringatan daripada Nabi Muhammad s.a.w dan salaf al-soleh berkenaan dengan wazifah (jawatan) hakim antaranya:

i. Hadis riwayat al-Hakim daripada Buraidah al-Aslami, Rasulullah bersabda yang bermaksud: Hakim itu ada tiga golongan, seorang hakim yang masuk syurga dan dua hakim lagi masuk neraka.

Yang masuk syurga ialah mengetahui hukum yang sebenar dan berhukum dengannya, adapun yang masuk neraka ialah yang mengetahui hukum yang benar tetapi melanggarinya dan hakim yang menghukum tanpa ilmu.

Lantas sahabat bertanya: Apakah dosa hakim yang bodoh itu? Jawab Nabi: Dosanya ialah sepatutnya dia tidak menjadi hakim kecuali belajar terlebih dahulu.

ii. Dalam riwayat Ahmad dan al-Tirmizi, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Barang siapa yang diberi tugas sebagai hakim maka sebenarnya dia telah disembelih tanpa pisau.

iii. Fudhail bin ‘Iyad berkata: “Sepatutnya seorang hakim itu suatu ketika berada di tempat pengadilannya dan pada satu ketika yang lain hendaklah duduk di rumahnya dan menangisi dan muhasabah dirinya.”

iv. Muhammad bin Wasi’ berkata: “Orang yang pertama dipanggil pada hari kiamat menuju pada tempat perhitungan amal ialah para hakim.”

Semoga hakim menjadi golongan yang pertama yang mendapat kurniaan syurga Allah s.w.t

Firman Allah: Dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui. Dengan cara kamu rasuah pada hakiki ialah untuk mendapat harta manusia sama ada bersaksikan palsu atau sumpah palsu dan seumpamanya.

Pada ayat ini juga memberi peringatan kepada mereka yang bertugas berkaitan dengan mahkamah tidak sayugia bagi mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat menerima perwakilan atau guaman dalam dakwaan yang di yakini bahawa tuannya adalah pendusta atau bohong. Kemudian yang disandarkan dakwaan mereka dengan hujah. Maka ingatlah balasan Allah yang akan diterima.

Iktibar dan pengajaran ayat:

* Amalan rasuah merupakan amalan yang terkutuk dan pelakunya hendaklah bertaubat kepada Allah kerana Allah bersifat Maha Pengampun.

* Hakim hendaklah seorang yang amanah dan jujur pada agamanya.

* Dengan takwa boleh menjadi manusia selamat daripada terjerumus ke lembah kehinaan.

No Comment

Post a Comment