Takwa dan sabar penyelamat dari tipu daya

By mfrstudio

Oleh: DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Sheikh Sya’rawi berkata: “Tatkala orang Islam bertanya berkenaan dengan alam. Yang demikian jadi dalil bahawa mereka berpaling daripada ciptaan Allah berdasarkan kepada agama mereka mendapati matahari terbit setiap hari tidak berubah, begitu juga bulan yang terbit setiap malam dan berubah yakni bermula daripada kecil pada awal bulan kemudian besar sehingga mengambang.

“Selepas itu mula mengecil seperti asalnya. Mereka perhati apa yang berlaku kepada bulan dan tidak berlaku kepada matahari lantas mereka bertanya Nabi atau sebahagian daripada Yahudi menghendaki kegelisahan daripada orang Islam. Dan berkata kepada mereka, tanyalah rasul kamu berkenaan anak bulan. Bagaimana ia kecil pada permulaannya kemudian menjadi besar. Seterusnya kembali kepada sifat asal.” Persoalan ini dirakam dalam al-Quran melalui firman-Nya.

Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak bulan. Katakanlah! Ia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji dan kebaktian itu bukanlah memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebaktian itu ialah mereka yang bertakwa dan memasuki rumah-rumah dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Al-Baqarah: 189)

Firman Allah: Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak bulan. Ayat ini sebab turunnya kerana dua orang sahabat Nabi bertanya: Hai Rasulullah! Kenapa anak bulan pada asalnya kecil kemudian membesar dan mengambang, seterusnya kembali seperti sedia kala? Lantas turunnya ayat ini. Ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas.

Sayid Qutub berkata: Sesetengah riwayat menerangkan bahawa Nabi s.a.w telah dihadapkan dengan pertanyaan yang telah kami terangkan sebelum ini mengenai anak-anak bulan, iaitu mengenai (rahsia) kelahirannya, perkembangannya dan kesusutannya, mengapa ia jadi begitu?

Sesetengah riwayat yang lain pula bahawa mereka bertanya: Wahai Rasulullah s.a.w! mengapakah dijadikan anak-anak bulan itu? Pertanyaannya akhir ini lebih dekat dengan cara jawapan iaitu Allah telah berfirman kepada Nabinya s.a.w:

Firman Allah: Katakanlah! Ia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Al-Sonhadji berkata: Allah menerangkan pula masa orang mengerjakan haji kerana Dia tidak lagi membenarkan haji dikerjakan sebagaimana orang-orang jahiliah mengerjakannya, yang kerap menukar-nukar bulannya. Maka hendaklah haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang tertentu.

Sayid Qutub berkata: Yakni tanda-tanda waktu bagi manusia untuk menentukan masa ihlan dan masa ihram mereka, menentukan masa berpuasa dan berbuka mereka, menentukan masa perkahwinan, masa perceraian dan idah mereka, menentukan masa muamalat, perniagaan dan hutang piutang mereka, menentukan segala urusan agama dan segala urusan dunia mereka.

Firman Allah: Dan kebaktian itu bukanlah memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebaktian itu ialah mereka yang bertakwa dan memasuki rumah-rumah dari pintunya. Menurut al-Zuhri; ayat ini diturunkan kepada orang-orang Ansar dahulu.

Biasanya di dalam ihram umrah mereka tidak mahu dilindung atap rumah dan benda yang melindungi antara langit dengan dirinya. Kemudian apabila mereka masuk ke rumah dibukanya dinding rumah itu atau masuk dari belakangnya supaya terdedah dan terbuka. Ini untuk tidak ada yang melindungi antara dia dengan langit.

*Pembatalan adat

Turunnya ayat ini menjadi perintah untuk menghapuskan adab kebiasaan tersebut sama ada dalam ihram mahupun tidak. Al-Maraghi berkata: Ini merupakan pembatalan adat yang mereka lakukan pada zaman jahiliah apabila mereka haramkan daripada masuk rumah dari belakangnya dan haram masuk rumah daripada depannya. Lantas Allah turunkan ayat ini.

Mengikut riwayat Ibn Abi Hatim dan al-Hakim daripada jabir katanya: Adalah Quraish dipanggil hums (kekerasan dan melampau dalam beragama). Mereka masuk rumah daripada pintu pada masa ihram sedangkan orang ansar dan bangsa arab lain tidak masuk daripada pintu pada masa ihram.

Ketika Rasul berada di kebun, tiba-tiba keluar daripada pintunya dan keluar bersamanya Qutbah bin ‘Amir al-Ansari lantas berkata: Hai Rasul, sesungguhnya Qutbah bin ‘Amir bukan seorang lelaki yang jahat kerana ia keluar bersamamu daripada pintu lantas berkata apa yang membawa kamu melakukan demikian? Jawabnya aku lihat kamu lakukan, maka aku lakukan seperti kamu lakukan. Lantas katanya sesungguhnya aku lelaki kuat pegangan agama. Seterusnya jawabnya sesungguhnya agamaku adalah agama kamu lantas turunnya ayat Allah.

Firman Allah: Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Selepas Allah memberitahu mereka dengan kesilapan mereka ketika datang ke rumah dari belakang dengan sangkaan mereka bahawa adalah dari kebaktian atau kebajikan.

Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada mereka kebaikan hakiki iaitu dengan bertakwa kepadanya, meninggalkan segala maksiat dan membuat segala kebajikan, mengikut kebenaran dan beramal dengan amalan yang baik.

Suka diterangkan di sini hakikat takwa seperti yang dinyatakan oleh salaf al-soleh antaranya:

Takwa pada bahasa bermaksud takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama antaranya:

Saidina Ali r.a berkata: Takwa ialah takut kepada Tuhan al-Jalil, beramal dengan al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat.

Al-Nasr Abazi rahimahullah berkata: Takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah.

Abu Bakar Muhammad al-Rauzabari rahimahullah berkata: Takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah.

Zu al-Nun al-Misri rahimahullah berkata: Orang yang bertakwa ialah siapa yang tidak mengotorkan zahirnya dengan sebarang pertentangan dan batinnya dengan sebarang alamat sedangkan dia berdiri bersama Allah dengan penuh kesepakatan.

Ibn ‘Ataillah rahimahullah berkata: Bagi takwa zahir dan batin. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan dan batinnya dengan niat dan ikhlas.

Talq bin Habib rahimahullah berkata: Takwa ialah amal dengan ketaatan kepada Allah atas cahaya Allah.

Abu Hafs rahimahullah berkata: Takwa ialah pada perkara halal semata-mata bukan yang lain.

Abu al-Husein al-Zanjani rahimahullah berkata: Siapa yang modal hartanya takwa, nescaya beratlah segala lidah daripada mensifatkan baunya.

Al-Wasiti rahimahullah berkata: Takwa ialah seseorang memelihara dari takwanya, yakni dari melihat ketakwaannya.

Seterusnya dibincangkan faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. ‘Aid al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan:

Merasakan pengawasan daripada Allah Zat yang maha esa lagi maha tunggal.

Melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.

Natijah takwa seperti kata Imam al-Ghazali berkenaan kelebihan orang yang bertakwa berdasarkan kepada firman Allah, melalui kitabnya Minhaj al-‘Abidin antaranya:

Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 186 yang bermaksud: Jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat (melakukannya). Ayat ini menunjukkan bahawa dengan bersabar dan bertakwa sebagai tanda kekuatan azam.

Firman Allah dalam surah Ali Imran 120 yang bermaksud: Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, (maka) tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun. Ayat ini menunjukkan bahawa dengan bersabar dan bertakwa selamat dari sebarang tipu daya dan mudarat.

Firman Allah dalam surah al-Nahl ayat 128 yang bermaksud: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa diberi pertolongan Allah.

Firman Allah dalam Surah al-Talaq ayat 2 dan 3 yang bermaksud: Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa diberi dua kelebihan, pelepasan dan rezeki.

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam segala perkara). Supaya Ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayat ini menunjukkan dengan bertakwa dan bercakap yang benar akan dielokkan amalan seseorang.

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 76 yang bermaksud: Maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa dikasihi oleh Allah.

Iktibar dan pengajaran ayat:

*Haji mempunyai musim dan waktu yang tertentu.

*Kekuasaan Allah terhadap makhluknya.

*Bertakwa membawa kepada kemenangan dan kebahagiaan.

No Comment

Post a Comment